haelsosidorna_logga_ny.jpg

Länkar till externa sidor

 

Hälsa Kost och näring Fysisk träning Kroppslig rening Psykisk hälsa Shop
 - Alternativet för helhetshälsa -
Mat: näring, tabell Vatten Energibehov Kolhydrater Fett Proteiner Enzymer Hormoner Kosttillskott Vitaminer Mineraler Antioxidanter Syra/basbalansen Fibrer


717339_61226081

 Yoga

  Yoga kroppen stark och skapa inre frid! 

717339_61226081

 Meditera

  Mindfulness för att hitta lugnet! 

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Ayurveda - vilken kroppstyp är du!  

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Beräkna ditt energibehov!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Beräkna ditt BMI!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Kolhydrater

  Gi-värde för att

kontrollera sötsuget!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Energibehov

  Faktorer för energi-förbrukningen!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Sömnproblem

  Sömn är viktig för hälsan! 

ajurveda_logga_ny.jpg

 Stress

  Vad händer vid stress!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Magen

  Probiotika hälsa 

för tarmen!

Kosttillskott, hälsokost, näringstillskott

De flesta av oss lider brist på näring i någon form trots en relativt fullgod kost!

Näringsämnen som vitaminer, mineraler, fetter, proteiner, kolhydrater, enzymer och antioxidanter skapar hälsa och välmående! Kosttillskott ger dig möjlighet till att kompensera för eventuella näringsbrister.

Det intas allt mer kosttillskott, hälsokost, näringstillskott i Sverige. Kosttillskott är ett komplement till den dagliga kosten och kan behövas när du har brist på näringsämnen. Detta kan uppkomma om du väljer bort ett eller flera livsmedel, äter en undermålig föda eller om du lider av någon typ av sjukdom och behöver tillskott på grund av en medicinsk diagnos. Gravida, barn och äldre kan behöva tillskott. Tillskott kan även vara bra för att öka din prestationsförmåga, vid muskeltillväxt och återhämtning.

Brist på D-vitamin är vanligt förekommande i Sverige under vinterhalvåret. Andra vanliga vitaminbrister är vitamin B9 (Folsyra) och vitamin B12. Mineraler där brist oftare förekommer är kalcium, magnesium, selen, järn och zink. Bland fettsyrorna är det brist på Omega-3. Intag av antioxidanter är även bra.

Kosttillskott är olika typer av produkter som du kan du inta i form av tabletter, piller, kapslar, pulver, ampuller eller i flytande form. Försök att inta så naturliga tillskott som möjligt.

När behöver du tillskott?

Tillskott av näring behövs när intaget från kosten inte täcker kroppens behov. Det finns flera faktorer som påverkar hur mycket näring din kropp behöver:

 • Hur näringsrik din kost är
 • Hur din kost är sammansatt och tillagas
 • Hur fri din kost är från gifter, bekämpningsmedel, toxiner och tillsatser
 • Hur mycket du äter
 • Hur mycket du väger
 • Om du tränar eller ej
 • Om du är kvinna eller man
 • Om du är gravid
 • Om du växer
 • Om du är gammal
 • Om du är sjuk eller frisk
 • Hur väl du hanterar stress, din sömn
 • Hur väl din kropp tar upp näringen

Obs!

Det finns kosttillskott som är undermåliga. Läkemedelsverket och Livsmedelverket har bl.a. varnat för växtbaserade kosttillskott som innehållit tungmetaller, tillskott som även är förbjudna och används vid doping!

Forskningen kring hur mycket och vilken typ av näring kroppen behöver har förändrats över tid och fortgår kontinuerligt, i Sverige, runt om i världen! Brist på vissa näringsämnen leder ovillkorligen till sjukdomar av olika slag, så mycket vet vi. Men hur mycket näring behöver din kropp?

Det rekommenderade dagliga intaget, RDI-värdet är den mängd som myndigheterna anser att du bör inta av ett visst näringsämne. Följande är bra att känna till:

 • Gränsvärdena för hur mycket näringsämnen du ska inta är olika i olika delar av världen. Livsmedelsverkets rekommendationer kan därför skilja sig från rekommendationer från USA och vice versa.
 • RDI-värdena tenderar att höjas för olika näringsämnen
 • Det finns näringsämnen som är beroende av varandra för att de ska kunna tas upp i kroppen på ett optimalt sätt
 • Brist på näring leder på sikt till sjukdomar
 • Få studier finns på att ett överskott av våra vanligare näringsämnen leder till sjukdomar
 • Organiska näringsämnen är oftast att föredra framför kemiskt framställda
 • Det finns flera näringsämnen som vi bara börjat förstå hälsoeffekterna av. Många är fortfarande outforskade! Ett flertal mineraler exempelvis

Hälsosidorna har valt att sammanställa de näringsämnen där näringsbrist är vanligare förekommande för olika målgrupper enligt aktuella studier:

haelsosidorna_logga_bara-cirkeln.jpg

Gravida

Barn

Kvinna/

Man

Äldre

Vegetar-ianer

LCHF

Du som tränar hårt

Inflamma-

tioner

Tarm-

sjukdomar

C-vitamin

X (Rökare)

X

X

D-vitamin

X

X (Vinter)

X (Vinter)

X (Vintertid)

X (Vinter)

X

E-vitamin

X

K-vitamin

X (Små barn)

X

B9

X

X (Alkoholister)

X

X

X

B12

X (Alkoholister)

X

X

X

X

Övriga B-vitaminer

X (Alkoholister)

X

X (B1)

X

X

X

Kalcium

X

X

X (Veganer)

X

X

X

Magnesium

X

X

X

X

X

X

X

Järn

X

X (Kvinna)

X

X

X

X

Zink

X

X

Selen

X

X

X

X

Kalium

X

X

Natrium

X

Krom

X

X (Diabetes)

Koppar

X

Mangan

X

X

Jod

X (Vissa kvinnor!)

Q10 X

Omega 3

X

X

X

Proteiner

X (Veganer)

X

Antioxidanter

X

Probiotika

X

X

Tabell: Eventuell brist på näringsämnen.

Kosttillskott - debatt

Om du googlar på kosttillskott ochhälsokost, och följer debatten i media så kommer du upptäcka att de flesta myndigheter, bl.a. Livsmedelsverket inte förespråkar kosttillskott utan hänvisar till att vår kost i Sverige är fullgod för de flesta och försvarar bara att vissa undantagna riskgrupper kan behöva tillskott! De tonar ner behovet av tillskott och menar att vi inte behöver intag av kosttillskott. Går du däremot till konsumenterna så har de en helt annan inställning och intar väldigt mycket kosttillskott!

Hälsosidornas inställning är att du ska försöka få i dig den mesta av näringen genom att äta en fullgod kost, den kost som innehåller mest näring (gärna ekologiskt!). Se även superlivsmedel. Men även att tillskott behövs som komplement, särskilt om kosten du intar inte är naturlig, utan är processade halvfabrikat. Våra livsmedel har bevisligen utarmats på näringsämnen de sista seklet och det rekommenderade dagliga intaget, RDI-värdet är dessutom olika i världen och det finns massor av studier som kopplar sjukdomar till brist på näring av olika slag. Sammantaget kosttillskott kan behövas!

Näringsinnehållet utarmas i våra livsmedel

Många av våra livsmedel har utarmats historiskt sätt, de innehöll oftast mer näring för 50 år sedan, gäller såväl animaliska som vegetabiliska livsmedel. Dåliga halvfabrikat har även ofta fått ersätta naturlig sund föda! Vad som är positivt i dag är att vi har tillgång till mer variationsrik nyttig kost än någonsin och kan genom medvetna val få i oss den mesta av näringen genom fullgod kost.

Det finns flera studier i världen som pekat på utarmningen av våra jordar på mineraler.

Earth Summit Report 1992 jämförde jordarna då och 100 år tidigare:

 • Nordamerika mineraler minus 85 procent
 • Europa, Sydamerika, Asien och Afrika mineraler minus 75 procent

Medical Research Council jämförde 1940–1991:

FN och World Health Organization (WHO), 1993:

 • Konstaterade att våra jordar minskat sitt näringsinnehåll med ca 95 %

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

 • Konstaterade att våra jordar har minskat ansenligt i mineralinnehåll sedan 60-talet. Man föreslår att våra jordar måste berikas för att inte skördarna ska minska samt att vi fortsatt ska kunna producera näringsrika livsmedel
 • Zink, järn, koppar, krom, mangan och molybden är några av de mineraler som urlakas i svenska jordar
 • Selen finns det traditionellt lite av i svenska jordar

Kosttillskott en naturlig del av maten!

Notera:
Foderindustrin kompletterar svenskt spannmål med mineraler för att djuren ska få en tjänlig föda!

Notera:
Frukt och grönsaker har överlag genom åren minskat i såväl smak som innehåll av vitaminer och mineraler. För tidig skörd för att klara av transporterna är en av faktorerna, en annan är dålig näringstillförsel.

Notera:

Stress kan ge brist på vitaminer och mineraler. Bl.a. kalium, zink, och olika B-vitaminer som B6 och B12.

Notera:

Livsmedel berikas i Sverige efter Livemedelverkets inrådan för att förhindra näringsbrist. Mjölkprodukter med D-vitamin och A-vitamin samt mjölprodukter med B-vitamin. Se extern artikel: Därför vitaminberikas vissa livsmedel

Notera:

När kost upphettas försvinner B-vitamin och C-vitamin samt matsmältningsenzymer.

Varning!

Om din kost inte är välbalanserad finns en risk att du överkonsumerar kalorier i stället eftersom kroppen inte får i sig tillräcklig med näring från maten! Dvs. näringsbristen kan leda till övervikt!

Hälsosidornas inställning till tillskott av olika slag är att du i största görligaste mån bör inta kost som innehåller fullgoda näringsämnen. Se Mat och hälsa.

Kosttillskott och hälsokost

Begreppen och innebörden av vad som är kosttillskott, hälsokost och läkemedel kan vara förvillande för konsumenten!

Det finns regler kring vilka Näringspåståenden och Hälsopåståenden som får användas för att marknadsföra livsmedel, kosttillskott och hälsokost. Producenterna måste följa en viss retorik för sina hälsopåståenden. Påståenden kan med en fördel utföras i två steg så det inte tolkas som att det är produkten som har hälsoeffekten utan näringsämnet! Exempel: D-vitamin behövs för tänderna och skelettet! Produkt XXX innehåller D-vitamin.

Kosttillskott

I myndigheternas definition av kosttillskott ingår endast näringsämnen för vitaminer, mineraler och Omega 3. Kosttillskott regleras av Livsmedelverket. Se Livsmedelverkets definition av Kosttillskott. Kosttillskott räknas som livsmedel och det är ytterst varje kommuns ansvar att kontrollera att lagarna följs och att otillbörliga produkter tas bort.

Samma regler gäller för kosttillskott som livsmedel: Regler för närings- och hälsopåståenden, KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1924/2006

Se extern artikel: Nu får man inte längre påstå vad som helst på matförpackningarna, Farliga kosttillskott. Artikel av Bertil Wosk

Food Supplement Europe är en organisation som bildats för att intressenter inom kosttillskottsbranschen ska kunna driva frågor gentemot EU med syfte att reglera utvecklingen och produktionen av kosttillskott.

Hälsokost

2012 har EU skärpt reglerna för vilka hälsopåståenden man får koppla samman med en hälsokostprodukt vad gäller dess inverkan på hälsan. I början av 2013 måste producenterna anpassat sina hälsobudskap till de nya reglerna.

Regler för hälsokost:Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel, KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 432/2012

Tanken kan tyckas vara god, att man vill förbättra kontrollen av de hälsopåståenden som läggs fram om en produkt! Därtill att man rensar ut undermåliga produkter från marknaden. EU vill att hälsokost ska hanteras på samma sätt som läkemedel vad gäller de evidens produkten anses ha på hälsan! Se extern artikel: Hårdare krav för försäljning av hälsokost

Endast 222 hälsopåståenden kring hälsokost har godkänts av EUs myndigheten för livsmedelssäkerhet Efsa. Ca 2000 hälsopåståenden har sålunda förkastats och är nu mer inte godkända att använda vid marknadsföring av hälsokost. Dvs. ca 90 % av tidigare godkända hälsopåståenden har nu kastats i papperskorgen vilket innebär att det nu mer eller mindre är locket på vad gäller hälsokost och vad man får säga om dess fördelar på hälsan. Exempelvis produkter som innehåller probiotika har fått det tufft då inga hälsofördelar alls får anges! Se extern artikel: Verum sågas av KO


De nya reglerna medför dessvärre att trots om det finns studier på att ett visst ämne som ingår i en hälsokostprodukt har en positiv verkan på kroppen och hälsan så får man inte säga det genom marknadsföring! Reglerna är även annorlunda i EU än i andra delar av världen, exempelvis i USA! och en produkt måste därför marknadsföras på olika sätt i världen! Konsekvensen är också att en produkts hälsofördelar inte får kommuniceras ut officiellt mot konsumenterna! Inom hälsokostindustrin presenterar man därför ofta andra fakta när man kommunicerar informellt mot kund! Den dubbla agendan måste kännas hemsk för de som jobbar i branschen samt vara förvillande för konsumenterna!

Läkemedelsbolagen jublar säkerligen, medan alla hälsokostproducenter får allt svårare att marknadsföra sina produkter! Efsa ska nu utreda vilka hälsopåståenden man får ha kring växter och örter. Ska vi förvänta oss att Efsa är beredda att sudda ut vår århundriga hälsohistoria kring örter också! Varför inte förbjuda johannesört, pepparmynta m.fl. örter i våra trädgårdar på en gång genom att klassa dem alla som läkemedel och varför inte sälja ut rättigheterna till den som är villig att betala bäst!

Skämt och sido, vem vet var detta ska sluta… ska konsumenten känna sig oroliga? De nya reglerna har redan ifrågasatts och skapat misstankar om att läkemedelsindustrin eventuellt via lobbing påverkat de nya reglerna! Eftersom läkemedelsindustrin i dagsläget inte kan ta patent på de ämnen som finns i naturlig hälsokost kan de inte heller tjäna pengar på dessa preparat! Kommersiella intressen styr såväl läkemedelsindustrin som hälsokostindustrin! Det skulle därför vara bra om en oberoende myndighet startades med avsikt att göra vetenskapliga studier även på hälsokost och örter! Framtiden kommer kräva det! Konsumenterna kommer kräva det!

Debatten har tagit fart på nätet, se externa artiklar: www.kostdemokati.se, Spökskrivare bakom vetenskapliga rapporter, Kosttillskott 60 000 gånger säkrare än mediciner, Upphäv EU:s förbud mot örter, Örtdirektivet gick igenom – läkeörter förbjuds i EU, Hårdare krav för att sälja hälsokost.


Debatten blossar upp med jämna mellanrum i Sverige och givetvis är det bra att myndigheterna försöker förstärka konsumenternas rätt vad gäller kvalitet samt krav på bra innehållsdeklarationer i produkterna. Frågan du kan ställa dig är vilka särintressen som även kan skymtas bakom myndigheternas uttalanden i bland! Livsmedelsverket flaggar med jämna mellanrum, 2014 valde man att lista 54 kosttillskott som farliga vilket kan tyckas bra. Riksidrottsförbunden har 2015 valt att marknadsföra en kampanj där man påvisar riskerna med för mycket kosttillskott. I kampanjen har man valt att lyfta fram kända idrottsstjärnor. Idrottsstjärnor som givetvis inte tar eller har tagit kosttillskott! Eller?

2009 - 2010 kom Livsmedelverket med en rapport, Kosttillskott som säljs via Internet - en studie av hur kraven i lagstiftningen uppfylls där man valt ut 43 olika kosttillskott för viktminskning och prestation höjning. Hur och varför man just valde dessa 43 st. därav 30 st. växtbaserade kosttillskott framkommer dock inte i denna så kallade vetenskapliga rapport! I rapporten varnade man bl.a. för olika felaktiga hälsopåståenden men intressantast är att man varnar för kosttillskotten då de kunde ha toxisk inverkan, se även toxiner. Kosttillskotten innehöll: alfalfa, aloe vera, bönor, chili, dill, fänkål, grön te, guarana, ingefära, kaffebönor, kanel, linfrö, nejlika, persilja, pumpa, salvia, timjan m.fl. Och man säger ingen ting om att dessa livsmedel bevisligen i ett flertal studier världen över har visat sig ha positiva hälsoeffekter utan man väljer att peka på hur skadliga de kan vara vid överkonsumtion! Därtill har man valt att klassificera 8 st. av dessa som läkemedel, bl.a. grönt te! Man kan kanske ana att det finns ett egenintresse hos Läkemedelsverket då paketerade nyttigheter i naturen vid överkonsumtion anses som skadliga men samtligt uppenbarligen ska kunna ses som läkemedel när en läkare ordinerar dem! Eller? Kanske får du se fram emot att behöva ett läkarrecept och vara beredd på att få betala dyrt i framtiden när du ska köpa grönt te! Så med ena handen varnar man och med den andra säger man att det är läkande med hänvisning till att livsmedlet bör ses som ett läkemedel!

Noterbart är att 2015 varnar även etablerade docenter och forskare för att brister av viktiga näringsämnen (i detta fall D-vitamin) kan förekomma hos flera och att myndigheterna inte vill ta sitt fulla ansvar här, dvs. all expertis är inte överens. Se Brist på D-vitamin måste tas på allvar. Se även "Kosttillskott en väg till bättre hälsa".

Jacob Gudiol som driver sidan Träningslära samt är skribent på Svenska Dagbladet inom hälsa och träning har valt att göra ett intressant inlägg i debatten: Kosttillskott, RF och doping – lite nyans tack.

Som tur är så är den globala demokratiska revolutionen redan här vad gäller informationsspridning via sociala medier så konsumenternas erfarenheter av en produkts positiva effekter om det såväl är ett kosttillskott, traditionellt läkemedel som hälsokost kommer alltid föras vidare och se till att efterfrågan möter marknaden!

varningstriangel.jpg

Var observant på vilka näringsämnen som du kan ha eventuell brist av!

Blad.png

Välj själv! handla i någon av Sveriges populäraste hälsoshoppar! Se

Bra hälsoprodukter

Artikellänkar

Här nedan kommer artikellänkar till externa webbsidor.

Externa länkar: Källa:

Brist på D-vitamin måste tas på allvar

Svenska dagbladet

D-vitamin viktigt tillskott för nordbor

Doktorn

Larm om kosttillskott – här är 54 farliga sorter - Expressen

Expressen

Kosttillskott, RF och doping – lite nyans tack

Träningslära

Träning, kost och kosttillskott (Forum)

Flashback
Kosttillskott (Forum) Kolozzeum
Kosttillskott Kosttillskott Guiden
Kosttillskott Dopingjouren

Frisk och stark med härliga B-vitaminer

Expressen

Selen – får vi i oss för lite?

Träningslära

Mineralen magnesium gör dig lugn och glad

Expressen

Alla behöver järn - vanliga tecken vid järnbrist

Doktorn

7 tecken på att du behöver äta mer zink!

Må Bra

Vi äter mer vitaminer än någonsin – ofta i onödan

Dagens Nyheter

Kosttillskott för miljarder

Dagens Nyheter

Extra protein – behövs det verkligen?

Svenska Dagbladet

Ont om nyttiga fiskfetter i flera omega-3-tillskott

Dagens Nyheter

Koststillskott - bortkastade pengar

Aftonbladet

"Kosttillskotten kan göra dig sjuk"

Expressen

Kosttillskott: Hela varningslistan

Expressen
Kosttillskott Riksidrottsförbundet

Sidan ändrades senast den 6 nov 2022

Dela artikel

Hälsosidorna

 pil_red.gif Kost och näring

          659574_20001429.jpg

  Vitaminer och mineraler kan göra skillnad! Använd kosttillskott vid brist!

 pil_red.gif Kost och näring

          659574_20001429.jpg

  Supermaten med den bästa näringen! 

 pil_red.gif Fysisk träning

           12051_7309 

    Du som löper och vill lära dig mer! Konditionsträning och Löpning! Intervallträning, Löpteknik, Löparutrustning ...

 pil_red.gif Fysisk träning

          424239_73376447

   Intensivträning det perfekta komplementet! Tabata, Core, Crossfit, Boot Camp, Spinning m.fl.


 pil_red.gif Kost och näring

             energicirkel_gi

  Olika kostmetoder: GI, Medelhavsdiet, Atkins, Stenålderkost, LCHF, Isodieten, Raw food... 


 pil_red.gif Psykisk hälsa

              223347_2528

  KBT - Kognitv beteendeterapi för ditt eget välbefinnade! 


 pil_red.gif Kroppslig rening

        555533_12385402

  Fasta med juicer, gör en detox eller praktisera 5:2-dieten!


 pil_red.gif Fysisk träning

                262734_1635

   Styrketräning är optimalt för kroppen!

 pil_red.gif Psykisk hälsa

                 223347_2528

  Tankar styr ditt liv! 


 pil_red.gif Kost och näring

          424239_73376447

  Hormoner kroppens signalämnen!

 pil_red.gif Kost och näring

          424239_73376447

  Omega-3 det nyttiga fettet!

 pil_red.gif Sjukdomar

          424239_73376447

   Råd vid Depression, Glutenintolerans, IBS, Laktosintolerans, Metabola syndromet, Diabetes, Hjärt- och kärlsjukdomar, Benskörhet, Inflammationer - reumatism, Alzheimers, Cancer m.fl.


           © Hälsosidorna ™   -   Alternativet för helhetshälsa   -