haelsosidorna_logga_ny.jpg

Länkar till externa sidor

 

Hälsa Kost och näring Fysisk träning Kroppslig rening Psykisk hälsa Shop
 - Alternativet för helhetshälsa -


717339_61226081

 Yoga

  Yoga kroppen stark och skapa inre frid! 

717339_61226081

 Meditera

  Mindfulness för att hitta lugnet! 

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Ayurveda - vilken kroppstyp är du!  

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Beräkna ditt energibehov!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Beräkna ditt BMI!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Kolhydrater

  Gi-värde för att

kontrollera sötsuget!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Energibehov

  Faktorer för energi-förbrukningen!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Sömnproblem

  Sömn är viktig för hälsan! 

ajurveda_logga_ny.jpg

 Stress

  Vad händer vid stress!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Magen

  Probiotika hälsa 

för tarmen!

Vitaminer och hälsa

Vitaminer

Vitaminer är livsnödvändiga näringsämnen för vår hälsa!

Vitaminer är organiska näringsämnen som behövs för att människokroppen ska kunna fungera normalt. Förutom att ge näring så är de bl.a. viktiga för cellernas ämnesomsättning.

varningstriangel.jpg Var observant på vilka vitaminer som du kan ha eventuell brist av!

Det finns 13 livsnödvändiga (essentiella) vitaminer:

9 vattenlösliga vitaminer

B1 - tiamin, B2 - riboflavin, B3 - niacin, B5 - pantotensyra, B6 - pyridoxin, B7 - biotin, B9 - folsyra, B12 - kobobalin och C-vitamin.

o

4 fettlösliga vitaminer

A-vitamin, D-vitamin, E-vitamin och K-vitamin

Vitaminerna finns i sin naturliga form i vår föda. De vattenlösliga vitaminerna har inte så stora depåer i kroppen, vilket ökar risken för bristsymptom. De fettlösliga vitaminerna kan däremot lagras under lång tid i kroppen. Tunntarmens bakterier kan till viss del tillverka B7 - biotin, B12 - kobobalin. Tjocktarmens bakterier kan till viss del tillverka K-vitamin, B1 - tiamin, B2 - riboflavin, B6 - pyridoxin och B9 - folsyra.

En del vitaminer fungerar också som antioxidanter. Vitaminer ingår även i olika enzymsystem och är av stor vikt för att kroppen ska kunna fungera optimalt. B-vitaminer förbrukas vid stress.

Sambandet mellan kroppens funktion och behov av vitaminer och mineraler är långt ifrån färdigutforskat i dagsläget.

Vitaminernas historia

Läran om våra livsnödvändiga vitaminer är inte mer än 100 gammal och togs sin första form när man analyserade och undersökte ett antal bristsjukdomar som skörbjugg, engelska sjukan med flera. Upphovet till dessa brister berodde på saknaden av speciella ämnen som man valde att kalla vitaminer. En paradox är därför att man idag inte får ange att vissa vitaminer förebygger och botar mot vissa sjukdomar när hela vitaminläran har sitt upphov i just dessa kriterier. I dag vet vi att brist av C-vitamin var främsta orsaken till skörbjugg, att D-vitamin i form av fiskleverolja fungerade förebyggande mot engelska sjukan (rakit), det har forskningen redan visat. Militärläkaren Christiaan Eijkman fick 1929 nobelpriset i medicin för sin forskning kring sjukdomen beriberi och kopplingen till brist på vitamin B1. Henrik Dam och Edward A. Doisy fick 1943 nobelpriset för upptäckten av vitamin K.

”Läkekonstens fader” Hippokrates påstod redan på de gamla grekernas tid att lever var bra mot nattblindhet. Idag vet vi att det är brist på A-vitamin som beror på detta. Lever har mycket A-vitamin i sig. Ett annat livsmedel som har mycket A-vitamin är morot som också anses vara bra mot nattblindhet. Om man dock påstår: ”Morötter förebygger och är bra mot nattblindhet” i marknadsbudskap så riskerar man dessvärre att bli anmäld, detta eftersom morötter inte räknas som ett läkemedel vilket är kriteriet för att använda sådana påståenden. Det finns idag tillräckligt med bevis för att vitaminer såväl kan bota som förebygga mot vissa sjukdomstillstånd, vad man får säga är en annan sak så här är det lite av moment 22 dessvärre. Vi konsumenter måste därför vara på vår vakt med såväl allt för nedtystade fakta vad gäller sambandet vitaminer, mineraler, kost och hälsa som den överoptimistiska fakta som ofta presenteras som marknadsbudskap i vissa direktstyrda produktifierade tidningsartiklar med mera. Såväl läkemedelsindustrin som hälsokostbranschen tjänar ofantliga summor på sina produkter. Så all forskning inkluderat tester som leder till ökade kunskaper för hur vi kan förbättra vår hälsa är något som vi alla eftersträvar. Det första vi bör göra är att söka dessa vitaminer i den naturliga maten. Se mat.

Vill du veta mer om den juridik som gäller i dag för livsmedel eller kosttillskott m.m. som påstås förebygga, bota eller lindra sjukdom och måste klassificeras som läkemedel, se Svensk egenvård.

Vitamintillskott

I dag tillverkar man vitaminer på konstgjord väg genom att isolerar det rena vitaminsubstanset. Många av våra kosttillskott i form av vitaminer är därför tillverkade så. Påståenden att vitaminer som framställs på syntetisk väg inte är hälsosamt för människan utan att man bör intaga vitaminer i sin mer naturliga form hörs också. Syntetiska vitaminer framställs på kemisk väg, i ett laboratorium ser man ingen skillnad på ett naturligt och ett syntetiskt vitamin. Berikade livsmedel har ofta tillskott av syntetiska vitaminer. Många föredrar därför naturliga vitaminer och mineraler framför syntetetiska produkter genom kosten eller kostillskott som har en mer naturlig form då vitamintillskott och mineraltillskott i organisk form framför kemiska preparat anses bättre. Kontrollera därför dina eventuella vitamintillskott för att se vilken sort de är gjorda av.

Vitamintillskott kan med fördel intas på morgonen efter frukost och inte på tom magen, då särskilt vattenlösliga vitaminer som B-vitaminer och C-vitamin annars kan försvinna ut med urinen. Vitamintillskott av fettlösliga vitaminer som A-vitamin, D-vitamin, E-vitamin och K-vitamin tas bäst upp av kroppen om de intas samtidigt som du äter annat fett, exempelvis i samband med frukost, lunch eller middag.

Dagsbehovet - RDI

I dagsläget bråkar traditionalister och alternativ folk om vilken miniminivå samt maxinivå man behöver av vitaminer och mineraler varje dag för att uppnå optimal hälsa. Här kritiseras ofta de försiktiga nivåerna som förespråkas i bland annat i Sverige (rekommenderas av Livsmedelsverket). Nyare forskning rekommenderar betydlig högre dos av dessa vitaminer och mineraler än vad som idag rekommenderas officiellt. Alternativa förespråkare i från Amerika ligger i framkant för denna forskning. Det är väldigt svårt att förbruka för mycket vitaminer, dvs få vitaminförgiftning påstår man och hänvisar till den forskning som visar på att ökade vitamindoser kan förebygga såväl sjukdomar som höja allmänhälsan. Andra förespråkar att vi får i oss tillräckligt med vitaminer och mineraler i en väl avvägd och nyttig kost och att för högt intag kan vara skadligt i vissa fall.

Framtida forskning kommer förhoppningsvis även framlägga de eventuella risker som kan förekomma vid för stort intag av vissa vitaminer så att vi konsumenter vet vad som gäller. A-vitamin är ett sådant exempel som visat sig skadlig vid för lång och hög koncentration.

Rekommenderad dos för vitaminer och mineraler brukar anges som RDI – rekommenderat daglig intag. RDI-värdet varierar beroende på ålder och kön osv. Barn har därför ett lägre behov än en vuxen. Våra RDI-värden ligger väldigt nära de i USA förekommande RDA-värdena (RDA - Recommended Dietary Allowances). Rekommenderade RDI-värden är satta så inte brist ska kunna uppstå. Det är om högre värden än de rekommenderade kan förbättrar vår allmänhälsa som man främst diskuterar i dag!

Enheter för rekommenderat intag - RDI

Enheten I.E (I.U utomlands) är en enhet som togs fram för att mäta mängden vitamin när man inte kunde isolera vitamin och få exakta mätmetoder. I dag använder man oftare enheterna mg (milligram) och µg (mikrogram, annan enhet för µg är: mcg). Följande gäller:

1 mg = 0,001 g, dvs. 1 g = 1000 mg
1 µg = 0,001 mg, dvs. 1 mg = 1000µg

Enheten I.E är på väg ut mer och mer. A-, D- och E-vitamin har ofta kvar den gamla förkortningen I.E. För att krångla till det så definieras I.E olika för de olika vitaminerna och har följande ungefär förhållanden:

A-vitamin 1000 I.E = 0,3 mg
D-vitamin 40 000 I.E = 1 mg
E-vitamin 1,5 I.E = 1 mg

ODI-värden - Terapeutiska värden

Det finns 13 vitaminer som är livsnödvändiga för människan. Fyra av dessa är fettlösliga (A, D, E och K) och de övriga nio är vattenlösliga (C och B vitaminerna). Många anser att rädslan för risker av överdosering av vitaminer inte står i relation till de fakta som finns. "Ingen har dött av överdosering av vitaminer hittills påstår man från alternativt håll, däremot har folk dött av otjänliga livsmedel av olika form".

ODI-värden (ODI– optimalt daglig intag) är ganska nytt och ska ses som ett alternativt begrepp på en övre gräns för vitaminintag. ODI-värdena har ofta tagits fram av kostterapeuter från alternativvården där man tillsammans har kommit överens om dess övre värden, samt påstår att man kliniskt har testat dessa. ODI-värdena anses förbättra allmänhälsan samt förebygga mot eventuella sjukdomar.

Observera att de rekommenderade ODI-värdena kan vara 10 till 100 gånger större än de rekommenderade RDI-värdena, så mer forskning behövs verkligen. Inom den traditionella samt alternativa hälsovården så använder man även ännu högre värden i terapeutisk syfte vid punktinsatser för att förbättra hälsan och bromsa vissa sjukdomstillstånd, exempelvis cancer.

Diskussionen om vitamintillskottens vara eller icke och dess undre och övre dosnivåer lär fortsätta. Att äta nyttig kost som innehåller vårt basbehov av vitaminer och mineraler är därför den bästa förebyggande källan för hälsa, men vitamintillskott i normala doser förespråkas även av de flesta traditionella som alternativa förespråkarna i dagsläget.

Näringstabell: rekommenderade RDI- och ODI-värden

Nedan sammanställs RDI-värdena, de alternativa ODI-värdena och de terapeutiska värdena, vad gäller daglig rekommenderad dos:

Vitaminer vattenlösliga RDI- värden ODI-värden Terapeutiska värden
B1 - tiamin 1,4 mg 25 - 300 mg 100 - 500 mg
B2 - riboflavin 1,6 mg 50 - 300 mg upp till 500 mg
B3 - niacin 18 mg 25 - 300 mg 0,05 - 10 g
B5 - pantotensyra 0,15 mg enlig DS 25 - 300 mg 50 - 2000 mg
B6 - pyridoxin 1,4 mg 25 - 300 mg 10 - 500 mg
B7 - biotin 0,03 - 0,10 mg 25 - 300 µg 0,3 - 16 mg
B9 - folsyra 300 µg 400 - 1200 µg 0,4 - 1 g
B12 - kobobalin 2 µg 25 - 300 µg 10 - 15 mg
C-vitamin 75 mg 0,5 - 5 g upp till 10 g

Tabell: Vattenlösliga vitaminer.

Vitaminer fettlösliga RDI- värden ODI-värden Terapeutiska värden
A-vitamin 0,8 mg = 2664 I.E 10 000 - 50 000 I.E 10 000 - 100 000 I.E
D-vitamin 10 µg = 400 I.E 400 - 600 I.E 400 - 2800 I.E
E-vitamin 10 mg = 15 I.E 200 - 800 I.E 100 - 2000 I.E
K-vitamin 80 µg 65 - 85 µg 30 - 1600 µg

Tabell: Fettlösliga vitaminer.

RDI-värdena baseras på NNR - Nordiska näringsrekommendationer samt Danska Sundhedsminestrium (DS) när värden ej finns att tillgå från NNR, se även SLV. De genomsnittliga ODI-värdena samt terapeutiska värden är tagna av Leibowitz, Lesser, Lieberman m.fl.

Blad.png

Välj själv! handla i någon av Sveriges populäraste hälsoshoppar! Se Bra hälsoprodukter

Holistic-D-vitamin.jpg

Filmer om vitaminer

Här nedan har du lite filmer om bra källor till vitaminer:

Film: "The Truth about Vitamins & Supplements - Clinical Nutrition."

Film: "The Truth About Vitamins (Documentary) ."

Film: "Truth About Vitamins & Minerals Supplements Austin Nutrition ."

Film: "vitamins - Intro"

Film: "water soluble vitamins"

Film: "Fat soluble vitamins"

Artikellänkar

Här nedan kommer artikellänkar till externa webbsidor.

Externa länkar: Källa:
Vitaminer Vitaminsidan
Vitaminer och kosttillskott Nyfiken Vital
Föryngra dig med vitaminer Aftonbladet
Frisk och stark med härliga B-vitaminer Expressen
Ställ din egen vitamindiagnos Expressen
Ät dig frisk med vitaminer i vinter Expressen
Vitaminer, mineraler och spårämnen Apoteket

Vitaminer

Netdoktor
Kosttillskott Sanna Ehdin

Vitaminer förstörs när skolmat fraktas

Svenska Dagbladet
Vitaminrik mat skyddar synen hos äldre Expressen
Mindre näring i frukt och grönt Svenska Dagbladet
Om riskerna med överdosering av vitaminer och mineraler Vitaminsidan
Du blir sjuk - av vitaminer Aftonbladet

Vattenbluffen De ”nyttiga” flaskorna är sockerfällor

Aftonbladet
Multivitaminer kan öka cancerrisk (Obs! Film) Expressen
Hög vitamindos kan ge hjärtsvikt Göteborgsposten

Dina vitaminer kan förbjudas

2000taletsvetenskap
Liza Marklund: De "livsfarliga" vitaminerna Expressen
Vitaminernas goda rykte har fått en knäck Svenska Dagbladet
Multivitaminer gav ökad dödlighet Svenska Dagbladet
Ökad cancerrisk av B-vitaminer Expressen
B-vitamin nästa heta hälsohopp Svenska Dagbladet
B-vitamin skydd mot magcancer Svenska Dagbladet

Vitamintillskott kan ge snabbare åderförkalkning

Läkemedelsvärlden

Hur kan man veta om man lider av näringsbrist?

Genom att läsa och besvara följande frågor

Jieboldt`s Hemsida

Sidan ändrades senast den 6 nov 2022

Dela artikel

Hälsosidorna

 pil_red.gif Kost och näring

          659574_20001429.jpg

  Vitaminer och mineraler kan göra skillnad! Använd kosttillskott vid brist!

 pil_red.gif Kost och näring

          659574_20001429.jpg

  Supermaten med den bästa näringen! 

 pil_red.gif Fysisk träning

           12051_7309 

    Du som löper och vill lära dig mer! Konditionsträning och Löpning! Intervallträning, Löpteknik, Löparutrustning ...

 pil_red.gif Fysisk träning

          424239_73376447

   Intensivträning det perfekta komplementet! Tabata, Core, Crossfit, Boot Camp, Spinning m.fl.


 pil_red.gif Kost och näring

             energicirkel_gi

  Olika kostmetoder: GI, Medelhavsdiet, Atkins, Stenålderkost, LCHF, Isodieten, Raw food... 


 pil_red.gif Psykisk hälsa

              223347_2528

  KBT - Kognitv beteendeterapi för ditt eget välbefinnade! 


 pil_red.gif Kroppslig rening

        555533_12385402

  Fasta med juicer, gör en detox eller praktisera 5:2-dieten!


 pil_red.gif Fysisk träning

                262734_1635

   Styrketräning är optimalt för kroppen!

 pil_red.gif Psykisk hälsa

                 223347_2528

  Tankar styr ditt liv! 


 pil_red.gif Kost och näring

          424239_73376447

  Hormoner kroppens signalämnen!

 pil_red.gif Kost och näring

          424239_73376447

  Omega-3 det nyttiga fettet!

 pil_red.gif Sjukdomar

          424239_73376447

   Råd vid Depression, Glutenintolerans, IBS, Laktosintolerans, Metabola syndromet, Diabetes, Hjärt- och kärlsjukdomar, Benskörhet, Inflammationer - reumatism, Alzheimers, Cancer m.fl.


           © Hälsosidorna ™   -   Alternativet för helhetshälsa   -