haelsosidorna_logga_ny.jpg

Länkar till externa sidor

 

Hälsa Kost och näring Fysisk träning Kroppslig rening Psykisk hälsa Shop
 - Alternativet för helhetshälsa -
Boot camp Core-träning Crossfit - Fitness Intensivträning Kettlebells Konditionsträning Löpträning Promenera/stavar Spinning Styrketräning Tabata Yoga Zumba BMI - Test Energibehov: Test


717339_61226081

 Yoga

  Yoga kroppen stark och skapa inre frid! 

717339_61226081

 Meditera

  Mindfulness för att hitta lugnet! 

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Ayurveda - vilken kroppstyp är du!  

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Beräkna ditt energibehov!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Beräkna ditt BMI!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Kolhydrater

  Gi-värde för att

kontrollera sötsuget!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Energibehov

  Faktorer för energi-förbrukningen!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Sömnproblem

  Sömn är viktig för hälsan! 

ajurveda_logga_ny.jpg

 Stress

  Vad händer vid stress!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Magen

  Probiotika hälsa 

för tarmen!

Yoga - yogaformer och övningar

Yoga

Yoga betyder förena/balans!

- tankens, kroppens och själens förening!

Genom att regelbundet praktisera yoga skapar du balans mellan kropp och psyke och kan även öppna upp de mer andliga delarna inom dig!

Yoga innefattar metoder för att utveckla ett bättre förhållningssätt till dig själv och din omgivning!

Yoga kombinerar styrka, smidighet och avslappning! Yogan lugnar sinnet, minskar din stress och ökar din kroppsmedvetenhet!

Lär dig vila i dig själv!

uppnå avslappning, självkännedom!

fysisk och psykisk hälsa!

Yogan är en träningsform där du regelbundet praktiserar olika kroppsställningar (asanas) i kombination med andningsövningar (pranayama), samt använder dig av meditation och avslappning samt olika koncentrationsmetoder, bl.a. kroppslås och bälgandning.

Nedan hittar du snabblänkar till information inklusive filmer på sidan:

Historia - Yogaformer Yogaövningar

Bakgrund

Bra för

Den åttafaldiga vägen

Chakrasystemet

Kroppslås och bälgandning

Hatha yoga

Bikram yoga

Ashtanga yoga

Dynamisk yoga

Power yoga

Kundalini yoga

Medicinsk yoga

Jin yoga

Detox yoga

Raja yoga

Jnana yoga

Karma yoga

Bhakti yoga

Berget - Tadasana

Stående Framåtböjning - Uttanasana

Triangelställning - Trikonasana

Kobran - Bhujangasana

Hunden - Adho Mukha svansana

Barnets position - Balasana

Kamelen - Ustrasana

Skulderställning - Sarvangasana & Plogen - Halsana

Bron - Sethu Bandsana

Fisken - Matsasana

Sittande ryggradsvridning - Ardha Matsyendrasana

Solhälsningen - Surya Namaskar

Krigaren - Virabhadrasana

Balansövningar

Grodan

Fler Yogafilmer

Yogan hjälper dig med att skapa balans, mellan din intelligens, dina tankar, känslor och handlingar vilket gör att du även kommer uppleva en större vitalitet och närvaro i nuet, en ökad livsglädje!

Yoga integrerar kropp, sinne och själ!

744491_75527102.jpg

Levayoga

Hathayoga, Ashtangayoga, Barnyoga...

Yogaklasser med Eva Ehrnberger, Levayoga i Stockholm

För mer info se Levayoga eller maila levayoga@yahoo.se

Hälsosidorna rekommenderar!


Bakgrund

Yoga är en mer än 5000 årig vetenskap som har sitt ursprung inom hinduismen i Indien. Yogan har som sitt egentliga mål att utveckla adeptens självkännedom och på sikt leda till andlig utveckling. Genom regelbunden yogautövning kommer du att stärka kroppen och öka upp medvetenheten om hur din kropp och ditt psyke mår. Allt från spänningar och blockeringar i din kropp till hur beteenden, tankar och känslor styr, formar och påverkar dig! Sociala, moraliska och etiska regler ingår också inom yoga, samt vägen till ett andligt uppvaknande som är det egentliga slutmålet! - att tillsist uppnå självförverkligande och låta det individuella jaget uppgå i det absoluta medvetandet, universums ursprung, brahman (gud)! Yogasutra - den åttafaldiga vägen beskriver de olika stegen som är centrala inom yoga. Yogan anses aktivera kroppens energisystem - chakrasystemet.

Yogan har historiskt sätt delats in i fyra huvudvägar: Karma yoga, Bhakti yoga, Jnana yoga och Raja yoga.

Yoga i väst förknippas ofta med olika asanas (kroppsställningar), och ofta gör man dessa i olika serier, något som ökar kroppens styrka och smidighet. Andningsövningarna som ingår underlättar avslappningen och ökar syretillförseln till kroppen. Det finns i dag en mäng olika former av yoga och nya dyker upp allt eftersom. De har alla den traditionella yogan från Indien som ursprung men har valt att fokusera och utveckla specifika delar inom yogan. Flera populära yogaformer är mer fysiska och lägger stor vikt på olika kroppsställningar och kroppsrörelser samt andningsövningar som utförs under stark uppmärksamhet och koncentration, dessa har ofta sitt ursprung från Hatha yoga, exempelvis Ashtanga yoga, Dynamisk yoga och Power yoga.

Obs!

Den mer kroppsligt fysiska Hatha yoga som vi känner till i väst är egentligen en underavdelning inom Raja yoga.

Yoga passar alla!

Andra former av yoga är mer introverta och inriktar sig mer på meditation och andningsövningar, exempelvis Kundalini yoga, Raja yoga och Jnana yoga.

Karma yoga och Bhakti yoga är två yogafomer som mer beaktar det personliga kärleksfulla tjänandet för att kunna nå upplysning, befrielse och harmoni i livet.

Inom traditionell yoga anser man att allt styrs av en inre livsenergi/livskraft (prana), se även Energimedicin. I kroppen flödar prana i olika energikanaler (nadis), och 7 chakran är viktiga knutpunkter i kroppen där olika energikanaler möts. Varje chakra har en specifik egenskap. Genom yogaövningar anses du kunna lösa upp blockeringar i olika chakran. Se chakrasystemet.

Notera:

Vid meditation som ingår i flera yogaformer så ökar hjärnvågorna för Alfavågor (8-13Hz) som uppstår vid avslappning samt Thetavågor (4-8Hz) som uppstår när du sover. Se även sömnstadier.

Bra för

checkbox_blue_small.jpg

Psyket balanseras, välbefinnandet, skapar bl.a. endorfiner.

checkbox_blue_small.jpg

Ökad självkännedom, ökad självkänsla och självförtroende.

checkbox_blue_small.jpg

Bli mer närvarande och medveten i nuet, lära dig att lyssna inåt. Se även mindfulness.

checkbox_blue_small.jpg

Ger ny energi och vitalitet.

checkbox_blue_small.jpg

Höjer koncentrationsförmågan.

checkbox_blue_small.jpg

Verkar föryngrande på kroppen och mentaliteten, skjuter upp flera av kroppens naturliga nedbrytningsprocesser!

checkbox_blue_small.jpg

Bra för balansering och produktionen av ett flertal av hormoner. Ökar bl.a. produktionen av må bra hormonerna: Endorfiner, Serotonin, Dopamin, Oxytocin. Ökar även Östrogen och DHEA, samt minskar produktionen av stresshormoner som Kortisol.

checkbox_blue_small.jpg

Motverkar depressioner. Yoga har bl.a. visat sig stimulerar kroppens produktion av aminosyran GABA som behövs för hjärnan och som är viktig för att man ska må bra.

checkbox_blue_small.jpg

Är bra mot stress, hjälper vid utbrändhet och depressioner. Olika andningsövningar förstärker denna effekt. Yoga kan även förbättra din sömn.

checkbox_blue_small.jpg

Kroppen och musklerna stärks. Även avslappnande för musklerna, tar bort olika spänningar, ökar rörligheten, ger mjukare leder, stärker skelettet.

checkbox_blue_small.jpg

Bättre kroppshållning. Rörligheten, balansen och smidigheten ökar.

checkbox_blue_small.jpg

Förbättrar flera kroppsfunktioner: De inre organen masseras vilket leder till bättre ämnesomsättningen. Ökad blodcirkulation, sänker blodtrycket, bra för hjärtat, hud och hår, stärker immunförsvaret, inflammationshämmande, stimulerar matsmältningen, förbättrar syresupptagningsförmågan, bra för nervsystemet, förbättrar sexualiteten, motverka inkontinens, bra mot migrän. Hjälper vid rygg- och nackproblem.

checkbox_blue_small.jpg

Renar kroppen från toxiner. Se även kroppslig rening.

checkbox_blue_small.jpg

Yoga leder till bättre viktkontroll, se även övervikt. Mer fysisk yoga med avancerade kroppsövningar är viktminskade i sig, minskad stress är också viktminskande i sig, men yoga skapar även ett större lugn som tros ligga bakom att du blir mer medveten om vad och när du äter!

Yoga är bra för din fysiska och psykiska hälsa!

Den åttafaldiga vägen - Yogasutra enligt Patanjali

Yogasutra skrevs av Pantanjali för ca 2000 år sedan och beskriver åtta viktiga steg som ingå för att utföra Raja yoga.

 1. Yama - socialt förhållningssätt: icke våld, respekt, ärlighet, givmildhet.
 2. Niyama - personligt förhållningssätt kropp och själ: rent leverne, renlighet, sund hälsa, bra kost, självdisciplin, förnöjsamhet, jämvikt i tanke och känslor, andligt sökande.
 3. Asanas - kroppsställningar och kroppsrörelser: stärker kroppen, psyket och livsenergin (prana). Asanas.
 4. Pranayama - andningsövningar: verkar avslappnande och balanserar livsenergin (prana). Andningsövningar.
 5. Pratyahara - kontroll av sinnet: självobservation, observera ditt inre liv, dina sinnen, det intellektuella, det andliga.
 6. Dharana - koncentration: djupare form av koncentration/avkoppling. Lära dig förstå och kontrollera tanken. Skapa positiva, rena, starka tankar! Gör så att vilja, tanke och känsla blir ett! Praktisera Mindfulness.
 7. Dhyjana - meditation: uppnå samhörighet med allt, lär dig se skillnaden på subjekt och objekt i dina upplevelser. Meditation.
 8. Samadhi - självförverkligande: upplysning, sammansmältning med allt, med gudomen, det gudomliga.

Pantanjali definierade även nio hinder mot att lyckas gå den åttafaldiga vägen: sjukdom, brist på mental styrka och vilja, dålig själkänsla, ouppmärksamhet, lättja/trötthet, eftergivenhet, felaktiga kunskaper, brist på koncentration och uthållighet.

Som du ser så innebär den åttafaldiga vägen fler steg än Kroppsställningar (asanas), andningsövningar (pranayama) och meditation (dhyjana), som är de steg som främst ingår i modernare former av mer fysisk yoga, som exempelvis Hatha yoga, Ashtanga yoga, Dynamisk yoga och Power yoga.

Den fysiska yogan, kan ses som en form av Jang yoga i motsatts till Jin yoga som är en mer passiv, lugn form av yoga.

Chakrasystemet - chakran (energicenter)

Chakran betyder "hjul" på sanskrit. Inom traditionell yoga så anses människan inte bara bestå av den fysiska kroppen, utan även av den subtila kroppen (energikroppen), se extern film: The Etheric Body.

Energikroppen anses bestå av fyra skikt (lager): den mentala kroppen, intellektuella kroppen, känslomässiga kroppen och den andliga kroppen. Alla dessa skikt är temporära i sin form och kan förändras vid återfödelse.

Energikroppen är uppbyggd av ett energifält, bestående av tusentals egna energikanaler (nadi), däribland 7 olika energicenter (chakran), där varje chakra relaterar till olika kroppsdelar, körtlar och funktioner i nervsystemet. Varje chakra förknippas också med olika mentala, känslomässiga och andliga egenskaper. De förknippas också med olika färg, element (jord, vatten, eld, luft, eter), olika mantra osv.

Prana är den livskraft som anses ge liv till alla levande ting och som verkar i energikroppens energikanaler. Prana är en positiv energi och aktiveras vid inandning, på liknande sätt aktiveras en annan viktig energi, apana vid utandning, apana har en mer bortförande och renande funktion och håller till nere i ryggslutet.

Energikanalerna (nadi) anses löpa parallellt med det fysiska nervsystemet. De viktigaste energikanalerna är Sushumna, Ida och Pingala där sushumna löper längst den subtila kroppens mitt från ryggslutet till hjässan. Sju chakran är viktiga energicentren som ligger i knutpunkter längst sushumna där ida och pingala korsar sushumna. Dessa energicentren (chakran) har olika funktioner/egenskaper och aktiverar olika medvetentillstånd. Ida och pingala cirklar som en spiral kring sushumna. Ida ligger mer till vänster och pingala mer till höger. Ida som aktiveras av vänster näsborre anses ha en avkylande effekt och kvinnliga egenskaper samt aktiverar den högra hjärnhalvan, medan pingala som aktiveras av höger näsborre i sin tur aktiverar vänster hjärnhalva och har en uppvärmande effekt, och manliga egenskaper. Dessa funktioner används bland annat i olika andningsövningar.

Notera:

Prana manifesteras egentligen i kroppen i fem olika former: Prana, Apana, Vyana, Udana och Samana, där prana kontrollerar andningen, livskraften, asanan avlägsnandet och där vjana hör ihop med nervsystemet och det endokrina systemet (hormonsystemet), udana hör ihop med talet, sväljningen och sömnen samt samana har hand om ämnesomsättningen och matsmältningen (agni). Se även energimedicin.

Yoga frigör livsenergin (prana) i energikanalerna (nadi) och chakran vilket har en positiv effekt på kropp och sinne. Kundaliniyoga är en specifik yogaform där man aktivt arbetar med att väcka upp livsenergin i de olika chakran.

Det tre nedre chakrana kopplas mer till våra mänskliga, djuriska och materiella egenskaper medan de övre chakrana har en större koppling till vår gudomliga, andliga, altruistiska natur. Obalanser sker mer i de nedre chakrana. För att få bättre kontakt med övre chakrana så bör du bearbeta och komma underfund med obalanser i de nedre chakrana.

Chakran.jpg

Figur: Sju chakran och deras egenskaper.

Chakra Kroppsfunktion Egenskap Obalans

Sahasrara

Mantra "AOM", Ljuda "iii", Not "B", Intighet, Vit.

Hypofysen

Plats: Hjässan

Andlighet, Själ, Visdom, Gudomlighet

Ajna

Mantra "SHAM", Not "A", Ljuda "eeii", Högsta elementet, Djupblå

Tallkottkörteln

Plats: Pannan (tredje ögat)

Intellekt, Fantasi, Intuition, Högre dimensioner, Förändrad varseblivning

Visbudda

Mantra "HAM", Not "G", Ljuda "aaii", Eter, Himmelsblå.

Sköldkörteln, Metabolism

T3 och T4

Plats: Halsen

Telepati, Sanning, Ren kommunikation, 

Ljud, Sång

Osanning, Osäkerhet

Anahata

Mantra "YAM", Not "F", Ljuda "aaa", Luft, Grön.

Hjärtat, Tymuskörteln, Bröstet, Lungorna, Brässen (tillväxt, underhåll, 

återuppbyggnad)

Tillväxthormoner, Oxytocin

Plats: Hjärtat

Kärlek,

Osjälviskhet, Tillgivenhet, 

Välvilja, Tacksamhet,

Medkänsla, Generositet, Tålmodighet, Andlig medvetenhet

Tillitsproblem, Svårigheter att älska

Manipura

Mantra "RAM",Not "E", Ljuda "ååå", Eld, Gul.

Binjurarna, Mjälten, Levern, Tunntarmen, 

Njurarna, Gallblåsan

Adrenalin, Kortisol

Plats: Naveln, Solarplexus

Vilja, Makt, Drivkraft, Självförtroende 

Stort ego, Självupphöjelse,  

Självupptagenhet,  Kontrollerande, 

Dominant,  Konkurrens, Otålighet, Aggresion, Ilska, Kontrollbehov,   Svartsjuka, Motivationsproblem

Stress

Depression

Swadhisthana

Mantra "VAM", Not "D", Ljuda "OOO", Vatten, Orange.

Tarmarna, Matsmältning- och bukspottskörtlar, Näringsintag, Matsmältning

Serotonin

Plats: Korsningen länd- och korsrygg,

Känslor, Maggropskänsla, 

Instinkter, Lust, Trygghet, 

Självkänsla

Rädsla,  Svek, 

Skuldkänslor, Skam, Smärta, Brist, 

Offerkänslor, 

Kommunikations-

problem

Depression,

Tarmproblem, IBS

Muladhara

Mantra "LAM", Not "C", Ljuda "ÖÖÖ", Jord, Röd.

Könskörtlarna,  Vagina, Penis, Urinblåsa, Anus

Östrogen, Testosteron

Plats: Bäckenbotten, Korsningen svansbenet och ryggraden

Styrka, Kraft, 

Jordning, 

Intention, Kreativitet

Sexualitet

Sexuell otrygghet, 

Sex ses som syndigt, 

Sexuella övergrepp, 

Traumatiska 

händelser,

Okreativitet,

Depression

Det finns även ett åttonde chakra placerat ca 40 cetimeter ovan hjässan, här får du tillgång till kommunikation med universums hela gudomliga kraft, tillgång till kvantfältet.

Tips!
De tre översta chakrana är förknippade med dina tankeförmågor medan de tre nedersta chakrana med dina känsloförmågor. Om du låter dina tankar och känslor mötas i hjärtchakrat i en positiv kroppslig förening uppstår och förverkligas, kärlek, medkänsla för allt och alla. Tro, övertygelse! Vid tekniker som visualisering använder man sig av tanken och känslans förening för att omforma verkligheten.

Obs!
Olika traditioner hänvisar till olika antal chakran, men sju är vanligast förekommande, inkluderat hjässchakrat. Se även Chakrameditation.

Tips!

Externa sidor där du kan lära dig mer om chakran samt höra vilken ton som kopplas till respektive chakra: Twice - chakranHelande toner

Film: "7 Chakras Explained and Instructions on how to Balance":


Tips!

Filmer om Chaka systemet på Youtube!

Kroppslås, bälgandning, fokus och meditation i rörelse  

När du utför dina rörelserna kan du med fördel använda dig av olika metoder som förstärker och förbättrar effekterna:

 • Ujjayi-andning (bälgandning)
  Fördjupar andningskoncentrationen, ökar värmeproduktionen vilket leder till att kroppen blir rörligare och smidigare.
  Stäng struphuvudet så det skapas ett intensivt ljud när luften passera in och ut från bröst och hals.
 • Drishti (fokus - blick)
  Fokusera medvetet din blick och din livskraft (prana) mot en specifikt punkt.
  Drishti kan riktas olika vid olika kroppsrörelser: mot naveln, nästippen, punkten mellan dina ögonbryn, dina tår…
 • Bandhas (kroppslås)
  Sammandragning av vissa specifika muskelgrupper. Aktiverar energikroppen och dess kundalinikraft. Se Chakrasystemet.
  • Mulad Bandha (rotlås)
   Stimulerar det parasympatiska nervsystemet, skapar avslappning.
   Dra samman musklerna i bäckenbotten.
  • Uddiyana bandha (mellangärdet, naveln)
   Stimulerar det sympatiska nervsystemet, skapar energi och aktivitet.
   Dra samman magen. Masserar de inre organen, njurarna, binjurarna, matsmältningen och tarmsystemet.
 • Dhyana (meditation)
  Du går än mer inåt i kroppen under yogan, i medveten kontemplation och blir till ett med dina rörelser.
  Hög medvetenhet i den minsta rörelse, du känner dig alert, avslappnad och upplever naturlig harmoni och glädje.

Notera:
Ujjayi-andning, Drishti och Bandhas ingår i Ashtanga Vinyasa Yogans tre grundstenarna – Tristana.

Film: David Swenson - Ujjayi breathing and bandhas

Olika yogaformer

Nedan presenteras olika yogaformer kort.

Tips!

Det kan vara bra att gå på en yogaklass först så att du lär dig att utföra kroppsrörelserna rätt! Sen kan du med fördel öka kontinuiteten och börja genomföra yoga för dig själv mer i hemmamiljö.

Hatha yoga

Hatha yoga innehåller flera centrala delarna inom yoga: Koncentration, Kroppsställningar, andningsövningar och meditation. Därtill olika reningsövningar. Hatha yoga passar nybörjare bra, då den inte innehåller enkla och mer avancerade kroppsställningar/kroppsrörelser. Du utför övningarna i ett lugnare tempo än mer fysisk dynamisk yoga gör.

Hatha yoga är bra för nybörjare!

Tips!

Hatha yoga är en bra förberedelse för Raja yoga och den mer fysisk jobbiga Ashtanga yoga.

Notera.
Hatha yoga var en av de första yogaformerna som kom till västvärlden, därför är den så utbredd.

Obs!

Inom Hatha yoga utgår man främst från kropps- och andningsövningar för att slutligen påverka livsenergin (prana) då det anses lättare att börja med dessa övningar istället för att direkt lära sig att kontrollera sinnet!


Film:"Hatha Yoga 1 -Easy Ground Work - Full 43 Minute Class":

Tips!

Filmer om Hatha yoga på Youtube!

Bikram yoga

Bikram yoga är en typ av Hata yoga som utförs i ca 38 - 40 graders värme, i ett rum med hög luftfuktighet. 26 utvalda ställningar (se extern sida Bikramyogans 26 övningar) från Hatha yoga utförs i en specifik ordning. Bikramyoga anses vara bra för rörligheten, stretchningen samt utrensningen av toxiner.

Film:"Welcome to Bikram Yoga Portsmouth":

Tips!

Filmer om Bikram yoga på Youtube!

Ashtanga yoga

Ashtanga yoga är en typ av dynamisk yoga, där utövaren (Du!) gör ett flertal kroppsrörelser (asanas) i olika serier som upprepas med syfte att uppnå kroppskontroll. Ashtanga yoga kan vara krävande för nybörjaren, då rörelserna kräver såväl fysik styrka som en viss smidighet. Rörelserna utförs också utan paus, men du kan alltid anpassa rörelserna efter din nivå, och lägga till och förfina olika rörelser allt eftersom...

Astanga yoga är en avancerad fysisk form av yoga!

Ashtanga yoga har traditionellt ansetts vara den strängaste formen av dynamisk yoga! Centralt är kroppsställningar/kroppsrörelser och olika andningsövningar, syftet är att hitta ett naturligt flöde i alla rörelser och andningen. Ashtanga yoga är bra för muskler, leder och inre organ. Ashtanga yoga innehåller också flera mentala övningar för att lära dig kontrollera sinnet.

Ashtanga yogan har utvecklats av Pattabhi Jois i Mysore i Indien. Pattabhi var lärjunge till Krischnamacharaya som tog fram den mer kraftfulla yogaformen som sen Pattabhi utvecklade till dagens Ashtanga yoga. Krischnamacharaya räknas även som den moderna hathayogans fader, se hatha yoga.

Inom Ashtanga yoga finns det 6 serier som är utformade för att främja olika aspekter av kroppen. Det normala är att du stannar i första serien (Yoga Chitsa) i ett flertal år, innan du går vidare till nästa serie. Den första serien anses vara bra för att avgifta, räta ut och stärka kroppen. Här har du en karta på första serien - Ryan Spielman.

Notera:

Klasser med Mysore innebär att du under ledning från lärare utför din serie helt själv, och endast får hjälp av läraren med korrigeringar.

Film: Ashtanga Yoga one hour intro class - Yoga with Lesley Fightmaster

Film: Ashtanga Yoga Primary full led class by Max Czenszak

Film:"Ashtanga Yoga Beginners Practice Full - Nicki Doane":

Film: Ashtanga Primary Series For Beginner

Film:"Lino Miele Astanga Yoga Primary Series Full Vinyasa":

Film: "Ashtanga Yoga Full Primary Series"

Film:"Ashtanga Yoga Quick Primary Series":

Film:"Ashtanga yoga demo":

Film: John Scott on Ashtanga Yoga & Anatomy

Tips!

Filmer om Ashtanga yoga på Youtube!

Notera:

Viniyoga är en lugnare och mer individuell yogaform som även den utvecklats av Krishnamacharya, där du får ett individuellt träningsprogram, med hänsyn till dina fysiska, psykiska och emotionella förutsättningar.

Dynamisk yoga

Dynamisk yoga är en utvecklad form av Ashtanga yoga, där du fokuserar på att genomföra ett flertal kroppsrörelser (asanas) i serier. Dynamisk yoga precis som Ashtanga yoga och Power yoga kan vara krävande för nybörjaren, men eftersom du utför rörelserna på dina egna villkor så är det bara att göra så gott du kan i början, för att allt eftersom utvecklas...

Film:"Dynamic Yoga - Nike":

Notera:

Poweryoga, Ashtanga yoga, Iyengaryoga och viniyoga är alla olika typer av dynamisk yoga.

Tips!

Filmer om Dynamisk yoga på Youtube!

Power yoga

Power yoga är en form av dynamisk yoga som lite felaktigt brukar likställas med gymyoga då den är så fysisk och den oftast utförs i klass på gym, ibland till musik och med olika element av aerobics. Power yoga har precis som dynamisk yoga Ashtanga yoga som grund. I Power yoga så anpassas rörelserna mer till vilken nivå utövare ligger på, vilket innebär att mer och fler avancerade rörelser läggs till allt eftersom. Det samma gäller olika andningsövningar. Att följa sin egen rytm och att integrera andningsövningar i kroppsrörelserna (asanas) som görs i serier är däremot väldigt centralt och andningsövningarna går som en röd tråd genom övningarna. Övningarna görs i en följd utan paus och du vilar därför inte länge i varje position. Det gäller att hitta och uppnå ett naturligt flöde i alla rörelser! Power yoga brukar anses vara en konditionskrävande form av yoga, och den lägger ingen större vikt på de meditativa delarna inom yoga utan fokuserar mer på rätt koordination av kroppsrörelser, stretchning, styrketräning och andningsövningar.

Film:"Power Yoga with Byan Jones":

Film:"Power Yoga Total - Body Workout":

Tips!

Filmer om Power yoga på Youtube!

Kundalini yoga

Kundalini yoga är en lugnare typ av introvert yoga med fokus på att skapa självkännedom. Du lär dig att lyssna inåt. Kroppsställningar, kroppsrörelser, koncentrationsövningar, andningsövningar, meditation, mantran som sjungs ingår.

Kundalini yoga är bra för att lösa upp olika blockeringar i energiflödet!


Inom kundalini är det av störst vikt att få igång livskraften i kroppen, lösa upp olika blockeringar, rensa ut toxiner. Du arbetar aktivt med olika chakran, för att väcka till liv livsenergin (prana).

Film: "Kundalini Yoga Kriyas: Detoxification":

Tips!

Eldandning och kroppsövningen Grodan är bra övningar att börja med inom Kundalini yoga.

Notera!

Kundalini är en kvinnlig kraft (Shakti, en gudinna), symboliserad av en orm och målet med kundaliniyoga är att väcka denna kraft och förenas med gudinnan Shiva i det översta chakrat (Sahasrara).

Tips!

Filmer om Kundalini yoga på Youtube!

Medicinsk yoga

Medicinsk yoga bygger på Kundalini yoga och används vid rehabilitering för att bota olika sjukdomar. Bl.a. för att stärka ryggar, vid nackbesvär, sömnbesvär, migrän m.fl. Du arbetar med lätta rörelser och bygger succesivt upp rörelseförmågan.

Tips!

Filmer om Medicinsk yoga på Youtube!

Jin yoga

Yin Yoga är en lugn, avslappnad form av yoga, som stimulerar bindeväven kring musklerna och dina inre organ. Yogaställningarna är statiska och du stanna i varje ställning i flera minuter. Den anses även stimulera ditt energisystem, precis som Kundalini yoga. Yin yoga ökar upp din smidighet på ett naturligt sätt.

Yin yoga kan vara ett ypperligt komplement till mer fysiska former av yoga (Jang yoga), som Hatha yoga, Ashtanga yoga, Dynamisk yoga och Power yoga.

Film:"Yin Yoga - Ester Ehkart, Yogatic": Bra för att öppna upp höfterna

Film: "60 minutes Yin Yoga for the Spine.":

Jin yoga kan fungera perfekt som avslappnande TV-yoga framför TVn,

eller när du bara vill slappna av!

Tips!

Bra ställningar se extern sida: yin-yoga.se

Tips!

Filmer om Jin yoga på Youtube!

Detoxyoga

Ett flertal yogaövningar är utmärkta för att stimulera de inre organen samt renar kroppen och kan med fördel användas regelbundet eller i samband med en detox eller fasta.

Film: Detox Yoga | 20 Minute Yoga Flow for Detox and Digestion


Tips!

Du hittar fler filmer på Detoxyoga Youtube!

Raja yoga

Raja yoga är den klassiska yogan som utvecklades av Patanjali och där den åttafaldiga vägen ingår. Du lär dig att kontrollera såväl sinnet som kropp och omvandla din energi till mer andlig energi. Den mer fysiska yogan med kroppsställningar och kroppsrörelser ingår i sitt ursprung som en del i raja yoga.

Raja yoga brukar i sin tur delas in i två vägar (underkategorier):

Raja yoga i den form den praktiseras i dag över världen fokuserar främst på den mental träningen, hur du lär dig kontrollera dina tankar! Avslappning, koncentrationsövningar samt meditation är centrala. Därtill att utvecklar ett sunt förhållningssätt mot sig själv och din omvärld.

Notera:

De mer fysiska yoga formerna som har utvecklats ur Hatha yoga är de vanligaste formerna av yoga i Sverige i dag!

Film:"Intro Raja Yoga meditation - Brahma Kumaris":

Film:"Ultimate Yoga Raja Yoga":

Tips!

Filmer om Raja yoga på Youtube!

Jnana yoga

Jnana yoga är intellektets, tankens och visdomens yoga - att söka bortom ditt ego. Genom att meditera och arbeta med ditt sinne rent praktisk söker du svar som: Vem är jag? Hur upplever jag denna händelse?

Film:"How to Do Jnana Yoga - Livestrong":


Tips!

Filmer om Jnana yoga på Youtube!

Karma yoga

Inom Karma yoga ska utövaren fokusera på att utföra osjälviska handlingar. Du ska vara fullt uppmärksam i nuet och medvetet göra dina val, inte utifrån dig själv utan från vad du tror andra behöver, dvs. att tjäna andra, för ett större syfte! Karma yoga öppnar hjärtat, renar sinnet och egot genom de aktiva handlingar du utför. Motivet bakom dina handlingar är viktigt!


Film:"What is karma yoga - Karmapalooza":

Notera:

Karma står för handlingar och återverkningar - orsak och verkan i våra liv!

Tips!

Filmer om Karma yoga på Youtube!

Bhakti yoga

Bhakti yoga kallas även kärlekens och hängivenhetens yoga. Du dyrkar och upplyfts av kärlek till en gud eller en högre person! Du strävar efter att dualismen ska upphöra! Bön, dyrkan, ceremonier, ritualer, sång, musik, dans är ofta förekommande. Det totala överlämnandet har som slutmål att leda till upplysning - du blir som det du älskar och dyrkar!


Film:"Bhakti Yoga - Devotional Bhajan":

Tips!

Filmer om Bhakti yoga på Youtube!

Yogaövningar - ASANAS

Här nedan visas några av de vanligaste yogaövningarna, innefattande olika kroppsställningarna (asanas) och rörelser.

Tips!

Yoga innehåller massor av olika ställningar och du kan hitta ännu fler under Youtube asanas.

Berget - Tadasana

Berget - Tadasana räknas som grundställningen för alla andra stående yogaställningar. Berget är bra för ryggen, ger styrka och balanserar kroppshållningen och kotpelaren vilket i in tur bl.a. förbättrar andningen, matsmältningen och cirkulationen. Berget hjälper dig att skapar lugn och centrerar ditt medvetande. Berget ingår bl.a. i solhälsningen.

Film:"Tadsana - Pure joy Yoga":

Stående Framåtböjning - Uttanasana

Stående framåtböjning - Uttanasana är en ställning du ofta återkommer till när du gör olika serier innehållande flera olika yogaställningar. Uttanasana är bra för stela ryggar, den sträcker kotpelaren och benens utsida. Uttanasana sänker blodtrycket, är bra för matsmältningen och anses vara utrensande av toxiner. Uttanasana ingår bl.a. i solhälsningen.

Film:"Uttanasana - Be Alive Yoga Studios":

Tips!

Uttanasana används ofta som stretching i samband med löpning/gympa.

Triangelställning - Trikonasana

Triangelställningen - Trikonasana ökar rörligheten i ryggen. Trikonasana stretchar höfter, ben och bål, är bra mot stela nackar.

Film:"Trikonasana - Full Spectrum Yoga - Amy Reed":

Kobran - Bhujangasana

Kobran - Bhujangasana är bra för stela ryggar, för andningen, nervsystemet och är bra för matsmältningen då den masserar din mage och levern. Kobran ingår bl.a. i solhälsningen.

Film:"Cobra Pose (Bhujangsana) - Zoya Yoga":

Tips!

Efter att du gjort Kobran kan Barnet vara en bra ställning.

Hunden - Adho Mukha svansana

Hunden - Adho Mukha svansana är bra för korsryggen, sträcker benmusklerna, är bra för högt blodtryck och hjärtcirkulationen. Hunden masserar även tarmarna. Hunden ingår bl.a. i solhälsningen.

Film:"Dog Pose - Yoga Warm Up Exercises - Jennifer Kostel":

Barnets position - Balasana

Barnets position - Balasana är bra för ryggen, vrister, knän och höfter. Barnet fungerar även avslappnande, bra mot stress och gör så att medvetandet går inåt. Balsana ingår i flera kroppsrörelser inom yoga.

Film:"Child Pose - Beginning Yoga Poses - Carole Childers":

Tips!

Barnet används ofta som stretching i samband med löpning/gympa. Se även fysisk träning.

Tips!

Barnet kan övergå i Kamelen.

Kamelen - Ustrasana

Kamelen - Ustrasana är bra för bröstet, förbättrar djupandningen. Kamelen sträcker och stretchar lårets framsida, magen och nacken. Kamelen stimulerar även sköldkörtelns cirkulation.

Film:"Camel Pose - Ustrasana - TEN TOES YOGA":

Skulderställning - Sarvangasana & Plogen - Halsana

Skulderställning - Sarvangasana & Plogen - Halsana är övningar som det är bra för ryggen och nacken, bra för magen, bra för blodcirkulationen, lugnar nervsystemet, är avslappnande och kan avhjälpa spänningar och är även bra att göra innan du ska sova. Dessa övningar stimulerar sköldkörteln och bisköldkörtlarna något som är bra för ämnesomsättningen. Dessa övningar är det även bra att avsluta dina yogapass med.

Film: "Beginners Yoga - How to do Shoulder Stand (Sarvangasana pose)"

Bron - Sethu Bandsana

Bron - Sethu Bandsana stimulerar och stärker kotpelaren, vidgar bröstkorgen och är bra för nervsystemet.

Film:"Bridge Pose (Sethu Bandhasana) - TEN TOES YOGA":

Tips!

Bron kan du använda i direkt anslutning till Skulderställningen.

Fisken - Matsasana

Fisken - Matsasana sträcker bröstkorgsmusklerna vilket är bra för cirkulationen i lungorna. Även bra för sköldkörteln. Fisken anses även vara bra för chakrana anahata och vishudda.

Film:"Matsyana (Fish Pose) - Canal Micro":

Tips!

Fisken kan du använda i direkt anslutning till Skulderställningen och Plogen.

Sittande ryggradsvridning - Ardha Matsyendrasana

Sittande ryggradsvridning - Ardha Matsyendrasana är bra för stelhet i rygg och nacke, stimulerar även de inre organens cirkulation kring buken.

Film:"Spin Twist - Ardha Matsyendrasana - India Video":

Solhälsningen - Surya Namaskar 1198045_smile_mr__sun.jpg

Solhälsningen - Surya Namaskar är den vanligaste kroppsrörelsen inom yoga. Solhälsningen värmer upp kroppen och laddar den med energi och vitalitet, den ökar rörligheten, stärker och sträcker dina muskler, är bra för ryggraden och lederna, bra för cirkulationen och andningen. Solhälsningen anses även balansera den fysiska kroppen med den subtila kroppen. Se även chakran.

Film:"Surya Namaskaraa (Sun Salutation A), Ashtanga Yoga - Body of Yoga":

Krigaren - Virabhadrasana  1095173_silhouette_of_man_with_sable.jpg

Krigaren - Virabhadrasana ger dig kraft och energi, stärker dina lårmuskler och förbättrar din koncentrationsförmåga. Krigaren stärker korsryggen. Krigaren anses även vara bra för de tre lägsta chakrana Muladhara, Swadhisthana och Manipura.

Film:"Warrier 1 Asana - Sonja Spray ":

Balansövningar  1098575_yoga_balance.jpg

Olika balansövningar övar upp din balans och ökar din kroppsuppfattning, därtill är de är bra för koncentrationen.

Film:"Yoga for Balance - Ester Ekhart, Yogatic":

Grodan 937582_frogs_8.jpg

Grodan är bra för benmusklerna, ökar rörligheten kring bäckenet/höfterna, sträcker vaderna, bra för hjärtat och matsmältningen. Grodan anses även vara bra för sexualiteten, se chakrana Muladhara och Swadhisthana.

Film:"Grodan":

Holistic-D-vitamin.jpg


Ljudfiler och filmer om Yoga

Här nedan har du lite fler filmer och ljudfiler om yoga:

Obs!

Youtube finns det massor av filmer inom yoga!

Inpirationskällor - Hälsosidorna rekommendera: Malin Berghagen på Bok- och biblioteksmässan

Inpirationskällor - Hälsosidorna rekommendera: What is Ashtanga Yoga? Interview with Maria Boox @ Ängsbacka Yogafestival 2011

Film:"Yoga for Beginners Pt1 - Ester Ehkart, Yogatic":

Film:"Yoga - MyYogaOnline ":

Film:"Women Rainbeau Mars Yoga workout Part 1 - Adidas":

Film:"Weight Loss Yoga in 30 Minutes Part 1 of 4 - Sadie Nardini":

Film:"Weight Loss Yoga For Overweight Yogis (Or Anyone) Part 1 of 4 - Sadie Nardini":

Film: Yoga Flow Series Workout For Burning Calories!":

Film:"Detox Yoga - Ester Ehkart, Yogatic":

Film:"Yoga for Runners - Ester Ehkart, Yogatic":

Film:"Seated Hip Opener Yoga Sequenc - Esther Ekhart":

Film:"B.K.S. Lyengar & Krishnamacharya in 1938 with Yoga Sutras, Part 1of 6":

Film: "Ashtanga Yoga Led Primary Series with Petri Räisäne"

Tips! Se även Petri Raisanen on Ashtanga Vinyasa Yoga, Folk Healing and Anatomy

Film:"Primary Series Ashtanga with Sri K. Pattabhi Jois":

Film:"Richard freeman--ashtanga yoga":

Film:"John Scott Ashtanga Yoga The Primary Series":

Film: "David Swenson First Series"4

Film: "Ashtanga Yoga Primary Series Sri K Pattabhi Jois 1993Yoganidrasana"

Film: "Ashtanga Yoga Intermediate Series with Sri K. Pattabhi Jois":

Fiilm: "Second Series Ashtanga Yoga"

Film: "Ashtanga Yoga - Third Series Demonstration with Laruga Glase"

Tips!

Yoga innehåller massor av olika ställningar och du kan hitta ännu fler under Youtube asanas.

Artikellänkar

Här har du lite artiklar om yoga.

Externa länkar: Källa:

Yoga – från flum till finrum

Matnyttig

Yoga hemma med hjälp av 5 bästa yoga-kanalerna

(video)
Expressen
Våga yoga Expressen
Yoga dig i form! Expressen

Vilken yogaform passar dig?

Expressen
Så får du helt ny energi med sköna yogan Expressen
Våga yoga! Aftonbladet
Hitta rätt yoga för dig Aftonbladet
Allt du vill veta om yoga Aftonbladet
Semesteryoga med Naomi Grosin Dagens Nyheter

Yoga har blivit folksport

Dagens Nyheter
Mental avslappning Svenska Dagbladet
Vilken yogatyp är du – hitta rätt för just dig Expressen
Yogaformer Allt om Yoga
Olika yogaformer Institutet för medicins yoga
Yogans effekt på kropp och sinne Institutet för medicins yoga

Yoga för just din kroppstyp

Hälsa

Yoga - mycket mer än rörelser

Leva
Yoga skyddar mot sjukdomar Aftonbladet
Yoga mot krämpor Aftonbladet
”Yoga håller kroppen ung” Aftonbladet

Så töjer du dig mjuk och smidig

Wellness
Yoga Nyfiken Vital
Därför är yoga nyttigt Nyfiken Vital
Yoga och qi gong Nyfiken Vital
Avslappning och andning med yoga Nyfiken Vital
Yoga mot nedstämdhet och oro Nyfiken Vital

Slipp ryggvärken - börja uföra yoga

Expressen
Sov hela natten med den enkla yogan Expressen

Yoga och du får en skönare nattsömn

Expressen

Yoga bort din stress med 3 enkla övningar

Expressen
Yoga lindrar ryggvärk Nyfiken Vital
Köp rätt yogamatta Nyfiken Vital
Vad är yoga? Allt om Yoga

Ställningar (asanas)

Allt om Yoga
Yoga - förklaringar, ställningar och yoga-övningar Totalen
Må-bra-yoga Aftonbladet
Mjukstart för dig som är helt otränad Aftonbladet
5 klassiska yoga-övningar Aftonbladet
Yoga på jobbet Aftonbladet
Yoga magen lugn Aftonbladet
Tappa kilon med yoga-metoden Expressen

Yoga bort din svullna mage

Expressen

Lider du av PMS? Så yogar du bort smärtan

Expressen
Yoga magen i toppform! Aftonbladet
Yoga: Solhälsningen I Form
Solhälsningen och olika varianter av yoga Nyfiken Vital
Bra yogaövningar för löpare Marathon
Yoga för ryggen

Skandinavisk Yoga

och Meditationsskola

Yoga

Skandinavisk Yoga

och Meditationsskola

Kartläggning av hjärnans aktivitet efter Kriya Yoga yoga.se

Yoga och meditation - botemedel mot stress

Idealguiden
Frågor och svar Poweyoga poweryoga.nu
Hjärtsjuka blir friska med yoga Aftonbladet

Maria blev frisk från självsvält och träningshets – tack vare yoga

Aftonbladet
Yoga bort klimakteriebesvären (Obs! PDF-dokument) Marianpapp

SKAPA DIG EN INRE OCH YTTRE BALANS I LIVET

Själens krigare
"Yoga gör aggressiva fångar lugnare" Dagens Nyheter

Träning – en effektiv stressdämpare

Wellnessguide

SKILLNADER I SJÄLVSKATTAD STRESS, DEPRESSION

OCH ÅNGEST MELLAN GRUPPTRÄNINGSINSTRUKTÖRER, YOGALÄRARE OCH PERSONER SOM INTE MOTIONERAR REGELBUNDET (Obs! PDF-dokument)

Dynamiskhathayoga

Kundalini Yoga

Green yoga
Chakran Institutet för medicins yoga

Låt energin flöda i dina chakran

Hälsa
Yoga mycket eller lite - och få balans i livet Dagens Nyheter
Yoga dig fri från stress Dagens Nyheter
Yogan blev vägen ut ur ett stressigt liv Dagens Nyheter

Yoga har fört Maria Boox på en global resa

Nya Wemlands-Tidningen
Yogan ger jämvikt i livet Svenska Dagbladet
Annika Lantz taggar ner med yoga Svenska Dagbladet
Yoga lär dig sätta gränser Svenska Dagbladet

Loreen-metoden: Så blir du stark och lugn

Expressen

Malin Berghagen – boxning och yoga ger mig energi!

Doktorn.com
Tilde de Paula: När jag tränar yoga vill jag svettas ordentligt Aftonbladet
Testa svettig yoga med en kaxig galning Aftonbladet

Gå ner i vikt med kundaliniyoga

Aftonbladet

Mjuka upp relationen – med paryoga

Aftonbladet
Få kontroll på aptiten med yoga Expressen
Yoga dig till sömns Aftonbladet
Hjärtsjuka blir friska med yoga Aftonbladet

Urban började med yoga - slapp sin astma

Aftonbladet
Bota din huvudvärk genom yoga Expressen
Yoga för löpare Svenska Dagbladet

Lotusställningen en klassisk meditationsställning

Skandinavisk Yoga

och Meditationsskola

Plogen - en yogaställning som reglerar din kroppsvikt

Skandinavisk Yoga

och Meditationsskola

Axelstående

- ställningen för hela kroppen

Skandinavisk Yoga

och Meditationsskola

Savasana

- en av de viktigaste yogaställningarna

Skandinavisk Yoga

och Meditationsskola

Huvudstående

Skandinavisk Yoga

och Meditationsskola

Bhramari - humlan

Skandinavisk Yoga

och Meditationsskola

Det avspända tillståndet och vetenskapen

Skandinavisk Yoga

och Meditationsskola

Sidan ändrades senast den 6 nov 2022

Dela artikel

Hälsosidorna

 pil_red.gif Kost och näring

          659574_20001429.jpg

  Vitaminer och mineraler kan göra skillnad! Använd kosttillskott vid brist!

 pil_red.gif Kost och näring

          659574_20001429.jpg

  Supermaten med den bästa näringen! 

 pil_red.gif Fysisk träning

           12051_7309 

    Du som löper och vill lära dig mer! Konditionsträning och Löpning! Intervallträning, Löpteknik, Löparutrustning ...

 pil_red.gif Fysisk träning

          424239_73376447

   Intensivträning det perfekta komplementet! Tabata, Core, Crossfit, Boot Camp, Spinning m.fl.


 pil_red.gif Kost och näring

             energicirkel_gi

  Olika kostmetoder: GI, Medelhavsdiet, Atkins, Stenålderkost, LCHF, Isodieten, Raw food... 


 pil_red.gif Psykisk hälsa

              223347_2528

  KBT - Kognitv beteendeterapi för ditt eget välbefinnade! 


 pil_red.gif Kroppslig rening

        555533_12385402

  Fasta med juicer, gör en detox eller praktisera 5:2-dieten!


 pil_red.gif Fysisk träning

                262734_1635

   Styrketräning är optimalt för kroppen!

 pil_red.gif Psykisk hälsa

                 223347_2528

  Tankar styr ditt liv! 


 pil_red.gif Kost och näring

          424239_73376447

  Hormoner kroppens signalämnen!

 pil_red.gif Kost och näring

          424239_73376447

  Omega-3 det nyttiga fettet!

 pil_red.gif Sjukdomar

          424239_73376447

   Råd vid Depression, Glutenintolerans, IBS, Laktosintolerans, Metabola syndromet, Diabetes, Hjärt- och kärlsjukdomar, Benskörhet, Inflammationer - reumatism, Alzheimers, Cancer m.fl.


           © Hälsosidorna ™   -   Alternativet för helhetshälsa   -