haelsosidorna_logga_ny.jpg

Länkar till externa sidor

 

Hälsa Kost och näring Fysisk träning Kroppslig rening Psykisk hälsa Shop
 - Alternativet för helhetshälsa -
pic1L.jpg
Stress Sömn KBT Mindfulness Meditation Yoga Andningsövningar Visualisering Affirmationer Mental träning Ayurveda Test


717339_61226081

 Yoga

  Yoga kroppen stark och skapa inre frid! 

717339_61226081

 Meditera

  Mindfulness för att hitta lugnet! 

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Ayurveda - vilken kroppstyp är du!  

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Beräkna ditt energibehov!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Beräkna ditt BMI!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Kolhydrater

  Gi-värde för att

kontrollera sötsuget!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Energibehov

  Faktorer för energi-förbrukningen!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Sömnproblem

  Sömn är viktig för hälsan! 

ajurveda_logga_ny.jpg

 Stress

  Vad händer vid stress!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Magen

  Probiotika hälsa 

för tarmen!

Mental och psykisk hälsa - tankar och känslor!

Mental och psykisk hälsa

Du kan bli vad du förutsätter dig att bli!

Många tror att förändring är omöjlig, andra tar den för givet. Livet formar oss och med åren så infinner sig lätt stagnation i så väl tanke som handlande. Vi tror oss ofta veta bäst, men ser allt som oftast inte med klara ögon på oss själva. Däremot är vi väldigt snabba med att hitta brister hos andra. Självreflektion blir en bristvara.

Om vi ska förbättra vår fysiska kondition så sker detta lämpligen genom att vi börjar träna regelbundet och metodiskt. På sikt så förbättras våra resultat och vi får ta del av vår personliga satsning. Varför skulle det vara annorlunda med vår personliga inre utveckling, självklart kan vi använda liknande metoder för att uppnå mental och psykisk hälsa! Men här kommer ofta vårt eviga självförsvar in som säger till oss att det antingen inte är möjligt eller att ingenting bör göras!

Någonstans ringer förhoppningsvis tillsist en varningsklocka som får oss att vakna och med ett självreflekterande leende kanske kunna skratta åt oss själva, våra personliga problem, våra tillkortakommanden... detta kan faktiskt vara en bra start till förändring.

Varför inte komma till självinsikt och våga släppa taget och börja fysträna dina sinnen på samma sätt som du tränar dina muskler och din kropp!

Psykisk hälsa - att se till helheten!

Som människa har du en fri vilja att välja! Du kan välja hur du förhåller dig till vissa situationer som uppstår, om du ska tolka dessa positivt, neutralt eller negativt, om du vill utsätta dig för dem igen eller inte! På samma sätt är det med hur du ser på dig själv! Du kan faktiskt välja om du vill skapa tilltro till dig själv, skapa självkärlek och bygga upp en bra självkänsla eller om du vill se mer på dig själv utifrån alla de problem som du upplever och som skapar begränsningar i din personlighet.


Flera faktorer har visat sig påverka din psykiska hälsa: Bra Kost och näring samt aktiv Fysisk träning påverkar hur du mår och indirekt ditt psyke, detta är vetenskapligt belagt! Sjukdomar påverkar även ditt psyke. Depressioner är nästan dubbelt så vanligt hos kvinnor än män, varför? dålig sömn, stress, obalans i hormonsystemet påverkar även vår personlighet, exempelvis dopamin och serotonin är två viktiga hormoner för vårt välbefinnande.

Din personlighet påverkar även hur du mår! Din personliga läggning, dina gener, även sociala faktorer är med och formar din personlighet. Du har en personlighet men du kan även förändra din personlighet, den utvecklas hela tiden, beroende på dina erfarenheter och hur du väljer att interagera med din omgivning! Genom att lära dig att HANTERA DINA TANKAR kan du rent praktiskt faktiskt förändra dig och uppnå bättre hälsa!

Vilken personlighetstyp tillhör du, är du extrovert eller introvert? Vilka mindre bra personlighetsdrag har du kanske? Se extern sida Socialpsykologi.

Självkänsla!

Bestäm dig för att tycka om dig själv!

Se dina fördelar!

Släpp rädslan!

Många andliga och religiösa traditioner anser även att vi består av en djupare form av jag av mer evig natur (gudomlig natur). Detta eviga jag har många namn beroende på religiös och andlig skola: jaget, själen, andesjälen, vårt inre eviga jag osv. I många personlighetsutvecklande läror hänvisar man till detta mer gudomliga inre jag vid personliga utveckling, till motsats mot vårt yttre ego som skulle motsvara den mer förändliga personligheten! Vad du än tänker om den saken så finns det ett flertal praktiska lättillgängliga metoder till hands för att uppnå bättre psykisk och mental hälsa.

Att börja observera och förstå dina tankar samt praktiskt använda olika metoder för att förändra dina tankar är nyckeln till bättre mental och psykisk hälsa. Om du är intresserad av ett lära dig mer om olika metoder för ett aktivt förändringsarbete kan du använda de metoder som beskrivs här: KBT - kognitiv beteendeterapi, Mindfulness, Visualisering, Affirmationer, Yoga, Meditation, Andningsövningar och Mental träning.

Tankar som vanemönster!

95 % procent av alla beslut vi tar gör vi av gammal vana och utan att reflektera. Dvs. bara 5 % av våra beslut är fullt medvetna! Detta enligt axiologerna som studerar hur vi tänker. Enligt dem så tänker du och jag ca 40 000 tankar per dygn! och det finns mer än 15 miljoner olika tankemönster! Genom att lära dig att förstå dina tankemönster och även våga förändra de som inte är bra medvetet har du mycket vunnet! Genom att bli mer medveten om dina tankar kan du även lära dig kontrollera olika situationer bättre, ta de rätta besluten samt utveckla dig till din fulla potential!

Hur tänker du? Vilka val gör du i olika situationer? Tänker du och känner ofta på samma sätt vid liknande situationer? Har du förändrat dina tankar beroende på olika erfarenheter? Tänker du ofta negativt? Hur håller du de negativa tankarna borta? kan du se något positivt i det som kan tyckas vara negativt? Skulle en annan person tolka situationen annorlunda? Är du villig att förändra dig?

95 % av dina beslut är inte fullt medvetna

utan sker av gammal vana!

Motstånd och vanor!

I arbetslivet, i sociala relationer, i träning, ja i nästan alla sammanhang så är det någon form av övning, övning, övning som först gäller för att uppnå goda resultat som kunskap, förståelse och balans. När kunskapen sen är inhämtad är det däremot betydligt enklare att uppehålla och förädla kunskapen! Varför skulle det vara annorlunda med den mentala och psykologiska hälsan?

Motstånd och misslyckande ger egentligen stora möjligheter till uppvaknande och förändring, så även det som kan tyckas vara svårt har en potential att skapa mervärde till dig på sikt genom att skapa insikt och möjlighet till förändring.

När är du för bekväm! Kan du göra något annorlunda! Vad kan du lära av dina misstag? Hur ser din kärlek ut? När är du mest självisk? Låter du ofta känslorna styra dig? Har du provat att använda dina tankar mer medvetet i en återkommande situation med lyckat resultat? Är du villig att arbeta mer aktivt med ditt psyke?

Om du tänker att du inte klarar av det du företar dig

hur stor är chansen att du misslyckas tror du?

Förändringsarbete!

Din omgivning påverkar dig, och ditt liv har påverkat dig så här långt! Men den största anledningen till hur du mår påverkar du faktiskt själv! Detta genom att ödmjukt börja lära dig förstå hur du fungerar som människa, hur du tänker, känner och agerar, varför det är som det är just nu! något som sammantaget förhoppningsvis kan leda fram till att du startar ditt eget förändringsarbete!

Vi är alla ganska vilsna, rädda och känner oss ofta misslyckade i många situationer. Det är egentligen inget konstigt med det, för vi är väldigt lika innerst inne, så du eller jag är inte ensamma, och du behöver inte ta dina misslyckande så allvarligt utan kan välja att se på dem som lärdomar och input till något du kan förändra för att du helt enkelt tycker det är dags att gå vidare... Och det härliga med allt förändringsarbete är att du får ramla ner och göra en omstart då och då, sådant är livet...

Är du villig att börja träna dina mentala och psykiska förmågor regelbundet?

Du är centrum i ditt eget liv? Ingen annan!

Du är fri att tänka och känna vad du vill!

Biologiska och kemiska processer

Alla dina organ och celler använder biokemiska processer för att kommunicera och fungera. Ditt hormonsystem använder biokemiska processer, och hormoner är något som är centralt i kroppen och som du kan påverka genom såväl kost och näring, fysisk träning, kroppslig rening och mental och psykisk hälsa. Må - bra hormonerna dopamin, serotonin, oxytocin och endorfiner kan du därför påverka på många sätt och undvika olika sjukdomar, exempelvis depressioner.

Nervsystemet

Nervsystemet och hjärnan använder sig av elektrokemiska processer. Nervsystemet består av följande två delar:

Autonoma Nervsystemet - icke viljestyrt

Det autonoma nervsystemet styr funktioner och organ som inte är viljestyrda, exempelvis hjärtat, lever, mage... Det autonoma nervsystemet består av det Sympatiska Nervsystemet och det Parasympatiska Nervsystemet som motverkar varandra:

 • Sympatiska Nervsystemet - energikrävande handlingar (prestation och kamp)
  Det sympatiska nervsystemet aktiveras vid prestation, kamp & flykt, press och stress. Kroppen spänns, hjärtat börja slå fort, blodtrycket höjs, pupillerna vidgas, huden kallsvettas, matsmältningen upphör. Utsöndringen av glukagon ökar och utsöndringen av insulin minskar. Adrenalin och noradrenalin och kortisol utsöndras. Tillväxten ökar, sexualdriften stimuleras.
 • Parasympatiska Nervsystemet - energisparande handlingar (avspänning)
  Det parasympatiska nervsystemet aktiveras vid vila och sömn. Hjärtat slår lugnare, blodtrycket sänks, tarmmotoriken stimuleras, matsmältningen stimuleras, utsöndringen av insulin ökar. Må-bra hormonet oxytocin ökar. Ämnesomsättningen ökar och immunförsvaret stärks. Adrenalin och noradrenalin och kortisol minskar.

Somatiska Nervsystemet - viljestyrt

Det somatiska servsystemet styr de funktioner i kroppen som är viljestyrda.

 • Motoriska nerver
  Kroppens rörelser, rörelser i armar och ben, musklernas rörelser...​
 • Sensoriska nerver
  Kroppens känslor, hudens och musklerna känslokroppar

Energimedicin

Något som inte är vedertaget och ogillas inom västerländs läkekonst men som används inom österländs läkekonst och bör nämnas är idén om att du även har en energikropp! Dvs. inte bara en biokemisk kropp som påverkar din hälsa. I denna energikropp verkar din Livsenergi! Energikroppen är inte synlig utan består av ren energi (elektromagnetiska frekvensfält).

Inom energimedicin (frekvensmedicin/kvantmedicin) arbetar man med metoder som förebygger och läker sjukdomar genom att man bearbeta energikroppen (ett stort energifält som även går utanför kroppen). Alla organ och celler har sina egna vibrationsfrekvenser och de kommunicerar även med varandra genom energikroppen. Obalans i energikroppen som sker vid psykiska och fysiska sjukdomar kan därför behandlas genom att bl.a. återställa de energiflödet. Rätt andning anses även central för att balansera din livsenergi.

Obs!

Den energi (livsenergi) som diskuteras inom energimedicinen ska inte förväxlas med den energi vi pratar om i väst som handlar om energiintag och energiförbrukning, dvs. kcal in och kcal ut. Se energibehov.

Notera:

Livsenergi, heter Prana i Indien, Ki i Kina och är ett begrepp som används inom akupunktur, ajurveda, kinesisk läkekonst, akupunktur, zonterapi, yoga med sitt chakrasystem, meditation m.fl. Inom energimedicinen använder man sig därför ofta av livsenergin som en aktiv komponent. Livsnergin anses i sin tur påverka kroppens nervsystem och produktionen av hormoner.


davinci_energi

Figur: Hormonernas, nervsystemet och (energikroppens!) inverkan och beroenden för helhetshälsan.

Placeboeffekten

Placeboeffekten är något som även den traditionella läkarvetenskapen erkänner, den är därför vedertagen och man tar hänsyn till dess effekter. Det har visat sig att den tilltro och förväntan vi har på att vår hälsa ska förbättras faktiskt hjälper till vid läkandet av kroppen. Placeboeffekten är ett neurobiologiskt fenomen och ett flertal studier har gjorts som bevisar att placeboeffekten fungerar.

När man testar olika nya läkemedel så använder man ofta bara rena sockerpiller på hälften av testgruppen medan resten får ta del av det nya läkemedlet. Ingen av grupperna vet vad man fått men bara vetskapen och tilltron till det man har fått har visat sig att även de som får sockerpiller förbättrar sin hälsa. Därför tar man denna effekt i beaktande när man ska tyda testresultaten efteråt för hela gruppen. Dvs. den tilltro som placeboeffekten innebär är en verksam faktor som höjer hälsan överlag.

Placebo har visat sig fungera i samband med såväl smärtlindring, intagande av morfin som depression mm. Placeboeffekten har kunnat ligga så högt som ca 30 - 60 % av vad man uppnår med det jämförande läkemedlet efter de studier som gjorts i olika sammanhang, vilket innebär att tankens och inbillningens kraft är stark och är aktiv vid tillfrisknandet. Exempelvis när en patient tror sig fått en medicin mot smärta så har kroppens egna smärtstillande endorfiner aktiverats i stället!

Ca 30 % av tillfriksnandet sker med hjälp av placeboeffekten!

Gäller såväl behandling som om du fått en tablett...

Obs!

Noceboeffekten är en motsatt effekt till placeboeffekten och som påvisat att personer kan bli betydligt sjukare och sämre om de tror att så ska bli fallet, särskilt om instruktionerna kommer från en auktoritet - som en läkare! Experiment inom sjukvården har gjorts för att bevisa detta, bl.a. genom att ge placebo (saltlösningar) till astmapatienter med påståendet att patienterna kommer bli irriterade i andningsorganen, vilket då skedde för nästan hälften av försökspersonerna!

Film:"The strange Powers of the Placebo Effect":

Tankar

659209_41088123.jpg

Tankar kan väl så ofta bara uppstå av sig själv kan det tyckas, plötsligt slår de bara till, helt utan anledning!

Allt för ofta speglar tankarna gamla problem eller rädslor av olika slag! Eller så upprepar de gamla föreställningar och mönster. Men hur ofta tänker du aktivt medvetna engagerade tankar!

Situationer som påminner om tidigare minnen kan vara den utlösande faktorn. Det verkar även finnas en tänkande process som pågår inom dig, redo att få komma till tals. Dina tankar triggar i sin tur i gång känslor av olika slag.

Är du i så fall helt utlämnande till dig själv utan att du varken kan styra eller påverka dina tankar och känslor? Nej, här kommer det intressanta in att genom att du mer medvetet försöker uppleva och reflektera över dina tankar och känslor, acceptera dem och via olika metoder försöka skapa nya tankemönster kan du rent medvetet omforma och påverka såväl ditt sinne, din personlighet och i förlängningen din fysiska hälsa, du kan även påverka din inre dialog.

Att du självmedvetet skapar nyare om mer konstruktiva och positiva tankar, speglar sig därför i ditt inre och ditt yttre... Du gör en sorts omprogrammering av dig själva hur hemskt det än kan låta.

"Du blir vad du tänker!" (Buddha)

"Allt är energi!" (Albert Einstein)

Tankens inneboende kraft!

Tanken har en stark inneboende kraft (energi) som är viktig att förstå. Vi tror att vi inte behöver ta ansvar för våra tankar då dessa oftast kan det tyckas leva sitt eget liv i vårt inre, och inte har någon funktion så länge vi inte kommunicerar dem med omvärlden. Att den inre dialogen av ständiga tankar påverkar såväl vår hälsa som vårt psykiska välbefinnande är nu något som uppmärksammats allt mer. Inom den moderna psykoterapin, används metoder som KBT - Kognitiv beteendeterapi och Mindfulness, exempel på hur dessa kunskaper har införlivats inom vården.

Inom olika religioner, filosofier, olika personlighetsläror, vetenskaper och den moderna psykologin har vikten av tankarnas inverkan på vår hälsa alltid funnits och varit central.

Tanken är en skapande kraft

som rätt använd kan påverka såväl din psykiska

som fysiska hälsa!!!

Inom psykologin är det erkänt och vedertaget att det du tänker tillräckligt ofta och tror på och känner inom dig tillsist blir en vedertagen sanning, en självuppfylld profetia! Gäller för dina tankar, känslor, värderingar och handlingar i olika situationer - om det så är negativt eller positivt! En sorts inre hjärntvätt som pågår och fått fäste och som tillsist tar över oss! Än värre är att situationer som du inte behärskar och tidigare upplevt motstånd och känt misslyckande i per automatik slår på och upplevs på liknande sätt nästa gång du möter dessa situationer. Det samma gäller känslor du har! Du har redan byggt upp ett inre motstånd som nu löser ut igen. Samma spår spelas upp på skivan igen kan tyckas...

Att vara kvar i en Trygghetszon där dina rädslor och misslyckanden får verka kan även vara ett hinder mot att du förändrar dig, du känner dig hemma i dessa motstånd och problem som drabbat/drabbar dig och du identifierar dig med dem så mycket att de blir din förstärkta självbild av dig själv, mot dig själv och din omgivning. Du är trygg i det du har, men inte i vad du kan få!!!

Du och jag agerar alltid i någon form av trygghetszon, om du är redo att förändra din självbild och skapa ett nytt sätt att se och agera kan du med fördel använda dig av positiva tekniker, exempelvis: affirmationer, visualisering, eller helt enkelt ändra dina vanor och skapa nya mönster i din vardag och tankesfär genom att ta ett beslut att helt enkelt göra så, svårare behöver det inte vara!

Negativa tankar förlorar sin kraft om du inte upprepar dem!

Visste du att när du tänker positivt så är den vänstra främre pannloben i hjärnan aktiv, samma ställe som är aktiv vid djup meditation! Tänker du negativ är i stället högre främre pannlob i hjärnan aktiv. Forskning har även visat att om du bara tänker att du gör en fysisk rörelse så påverkar och aktiverar detta samma hjärnceller som aktiveras när du fysiskt övar in rörelsen, exempelvis att röra dina fingrar i en viss ordning på ett piano! Se och beställ Den plastiska hjärnan: Tänk dig frisk, Utbildningsradion.

Rädslor!

Hur bra är du på att bara vara här och nu i stunden? Tankar och minnen skapar känslor! Och negativa känslor av skuld och rädsla kan vara så framträdande i ditt liv att de tar överhanden, vilket kan innebära att du känner skuldkänslor för det förflutna (dina minnen) och oro och rädsla för det som ska komma i framtiden! Dvs. du tappar förmågan att leva här och nu, något som inte är bra för ditt psyke och din hälsa på sikt!

skuld_radsla.jpg

Figur: Tidsbundna känslor av skuld kopplat till dåtiden, och rädsla koppat till framtiden.

Obs!

Ångest beror ofta på negativa emotionella minnen som automatiserats och som blir aktiva vid vissa situationer/sammanhang samt en rädsla för framtiden.

Beroenden!

Beroenden som alkohol, droger, psykiska problem, med även ätstörningar, negativa tankar, olika känslor m.m. sätter sig inte bara som tankar utan kan sätta sig som begär i kroppen rent kroppsligen, rentav kanske som cellbegär? Det har visat sig att olika receptorer tar emot signalämnen av olika slag, och exempelvis droger svara mot speciella receptorer i kroppen. Vid ett ökat missbruk av något slag svara dessa receptorer sämre efter ett längre missbruk vilket har till följd att du ofta måste öka dosen av missbruk för att känna samma tillfredställelser! Ungefär som insulinresistens kan fungerar för diabetiker TYP-2, fast det vid missbruk och beroenden handlar om dåliga begär/ovanor istället som påverkar kroppens funktionalitet. Det är troligen därför det är så svårt att sluta med ett missbruk, och gör det svårast i början, exempelvis vid cigarrettrökning! Det goda i saken är att kroppen kan bli kvitt ett begär och det handlar om att stå ut den första värsta tiden! Och med konstruktiv fokusering, tankar, känslor och handlingar kan de flesta skapa balans och nya identifikationer. Se även Begär - Motstånd - Programmeringar.

varningstriangel.jpg Tror du att du blivigt beroende av att dina tankar och känslor är negativa?

Närande och Tärande!
I relationer som är i obalans kan det vara så att en part tar rollen av den mer Närande, den givande mer uppoffrande medan den andra parten är den mer Tärande, tagande, krävande! Denna snedfördelning kan dessvärre bli till ett livsmönster. Alla relationer bör bygga på ett ömsesidigt givande och tagande där individen kan växa. Vid dålig jordmån är det bättre att försöka inse, förändra eller söka sig till bättre marker…

Ett sätt att bryta negativa tankar är att lära dig praktisera Mindfulness.

Negativa tankemönster

befäster bara det du redan är!

Vad är då rätt tankar? Enkelt utryck kan man säga att det hela handlar om att utveckla mer positiva och konstruktiva tankemönster och försöka bromsa och stoppa den tankeverksamhet som skapar upprepning av negativa tankemönster och tillsist i värsta fall leder till stagnation i våra liv.

Givetvis bör man ha ett kritiskt förhållningssätt till företeelser i ens omvärld, en förmåga till analys och förståelse, dvs. att konstruktivt och medvetet använda ett sunt kritiskt tänkande, en mer objektiv iakttagelseförmåga! Detta gäller givetvis också på hur vi ser på oss själva, att mer objektivt kunna reflektera över ens egna beteenden! Till självkännedom och medkänsla.

Det är när vi låter negativa tankar styra oss som det uppstår problem. Tanken är nämligen så stark att upprepade tankemönster förändrar och formar oss allt mer eftersom, och på sikt skapar tankarna avspeglingar i såväl vårt inre känsloliv som vårt yttre liv i form av vår hälsa samt i hur vi agerar utåt mot våra medmänniskor i olika situationer. Kort sagt de påverkar hela vår personlighet, vem du är!

Uppmärksamma dina olika känslotillstånd!

Optimism och pessimism

Studier har faktiskt visat att optimister har överlag flera hälsofördelar jämfört med pessimister: bättre immunförsvar, bättre återhämtning från sjukdom, stabilare hjärt- och kärlsystem, klarar yttre stress bättre, bättre sömn, mindre depressioner, stabilare och lyckligare relationer, upplever mer och har större förnöjsamhet, har ett bättre socialt skyddsnät, lever hälsosammare och friskare, och lever troligen även längre...

"En pessimist ser svårigheter i varje möjlighet, en optimist ser möjligheter i varje svårighet", citat av Winston Churchill.

Alla består vi av positiva och negativa delar, i våra personliga egenskaper, tankar, känslor och beteenden, men även genom vår närmiljö och de sociala relationer vi verkar och lever i. Allt går att förändra till det bättre genom att du blir medveten om dina egna brister och bestämmer dig för att du vill ha till en förändring:

Pessimism, negativism

Optimism, positivism

Negativa tankar, känslor och handlingar Positiva tankar, känslor och handlingar
Dålig självkänsla och självförtroende Bra självkänsla och självförtroende

Grubbel, ältande, otillräcklighet, känner sig värdelös...

Försoning, Förlåtelse, livsglädje, lycka, frihet...

Leva i det förflutna

Leva i nuet

Oro, rädsla, oförmåga att klara svårigheter…

Mod, ej rädd för att misslyckas, klarar motgångar, kan se sina svagheter, tar lärdom av sina misstag...

Svårmod, missmod, hopplöshet, nedstämdhet, depression, tröghet, starka skuldkänslor, ledsenhet, sarkasm...

Tacksamhet, förnöjsamhet, hoppfullhet, spontanitet, humor, glädje, skratt...

Kritisk, hatisk, synisk, ohjälpsam, själviskhet, kraftig svartsjuka...

Tilltro, intresse, kan visa uppskattning, rättvis, hjälpsam, vänlighet, kärleksfull, alltruistisk...

Passivitet, stillasittande, overksamhet, ovilja till förändring, stagnation, oaktiv, dålig struktur, ointresse, vara till lags mot din vilja...

Handlingskraft, vilja, motivation, effektivitet, ansvar, mål, aktivitet, struktur på vardagen, förändringsbenägen, personliga intressen, fritidsintressen, kunskapssökande, kreativitet, nyfikenhet, flow...
Meningslöshet, misstro, ont om ideal, identitetslöshet... Mening, tro, moral, estetik, etik, kultur, religiositet, andlighet...
Ensamhet, dåliga relationer, osocial... Gemenskap, kärlek, bra äktenskap, familj, barn, vänskap, bra relationer, social förmåga...
Depression, ångest, fobier, långvarig sorg... Kunnat bearbeta svåra händelser och hittat metoder för att kunna gå vidare, KBT - Kognitiv Beteendeterapi...

Dålig sömn, stress, brist på motion, dålig kost...

God sömn, avkoppling, avslappning, meditation, yoga, mindfulness, återhämtning, motion, fysisk träning, promenader, vistas i naturen, bra kost och näring...
Dålig kroppshållning, negativt kroppsspråk, negativ uppsyn, negativt tonfall... Rak kroppshållning, positivt kroppsspråk, positiv uppsyn, positivt tonfall...
Dålig allmänhälsa, sjukdom, låg energinivå... Välbefinnande, en frisk och sund kropp, hälsa och skönhet, hög energinivå...

Enformigt arbete, arbetslöshet, livsleda...

Utvecklande arbete, bra arbetsuppgifter, självförverkligande...
Dålig ekonomi Bra ekonomi

Figur: Personliga egenskaper, handlingar, miljö, relationer mm. och dess inverkan vid optimism respektive pessimism.

Notera:

Genom att medvetet välja en mer optimistisk livsföring så kan du förändra din personlighet och din sociala situation på sikt!

Egenskaper som uttrycker omtanke om andra visar på att du valt att leva ett liv som är större än dig själv!

Egenskaper du bör förstärka är sådana som minskar ner ditt ego till förmån för att bry sig om andra:

 • Empati, medkänsla, altruism, tillit, givmildhet, kärlek, godhet, förlåtelse, tacksamhet är egenskaper som inom personlighetsutveckling, religion och andlighet brukas skattas högt, egenskaper som gör dig till en fullgod människa.
 • Själviskhet, okänslighet, egocentricitet, misstänksamhet, habegär, hat, ondska, oförsonlighet, otacksamhet är egenskaper som du bör bearbeta, minska ner och försöka lämna bakom dig.

Relationer som håller och är givande måste vara positiva!

Visste du att parrelationer som lyckats hålla genom livet använder minst fem gånger mera kärleksfulla och positiva kommunikations- och känslouttryck än negativa! Att de ofta ställer frågor och visar intresse av sin partners liv. Kritik ska vara konstruktiv och välmenande. Viktiga kriterier som visade sig i studien var: Paren höll kärleken levande och hade en strategi för detta, de var ofta vända mot sin partner vid samtal (vände inte ryggen till!), de beundrade och respekterade sin partner och hade roligt tillsammans. Samma kriterier visade sig också vara viktiga för att hålla en relation levande på en sexuell och romantisk hög nivå. Studien gjordes av Gottman, relationen: 5:1 tycks gälla.


Film: "Making Relationships Work - Part 1"

Notera:

Kritik, förakt, defensiv, eller blockering i kommunikationen är kriterier som ofta förevisar att en relation kommer ta slut.

Tankar, känslor och handlingar!

Tankar är centrala i ditt liv. Försök sluta tänka! hur länge lyckades din inre dialog vara tyst? några sekunder kanske! När du tänker ser du också INRE BILDER som ett resultat av dina tankar! exempel:

Du tänker att du vill ta det lugn och ha semester! och plötsligt i ditt inre ser du en röd öppen sportbil som du färdas med genom sommarsverige! Nu känner du även vindraget i ditt hår, dofterna från naturen medan solen skiner mot ditt ansikte, där du färdas fram i dina mörka solglasögon!

Dina tankar har först skapat inre bilder som i sin tur skapat sinnesförnimmelser, KÄNSLOR! som nu ger upphov till kroppsliga reaktioner. Du kan nu rent fysiskt uppleva dofterna, vinddraget och värmen av solen i din kropp, trots att allt det bara är ren fiktion från början, en fantasi, som började med en tanke!

Du sträcker på dig, och går nu rent fysiskt fram till fönstret för att titta ut genom fönstret, för att se om det är sol ute, se om sommaren är på väg! Du öppnar balkongdörren för att känna efter om det är varmt ute samt för att känna dofterna!

Dina tankar har först skapat inre bilder som i sin tur skapat känslor, sinnesförnimmelser som i sin tur tillsist skapat HANDLINGAR (beteenden) utifrån dina inre upplevelser och associationer!

Om vi följer tidigare resonemang att våra erfarenheter, tankar, tankemönster och känsloreaktioner finns lagrade i vårt inre (undermedvetna!) så förstår vi vilken spängkraft detta kan ha i vår vardag, och hur det kan påverka vårt sätt att vara och agera om vi gör det mer medvetet! Det finns vetenskapsmän som menar att våra tankar och särskilt ofta förekommande tankemönster stärker vissa nervbanor i hjärnan!

Tänk dig att din hjärna är en stor dator! och att alla dina tankar, känslor och upplevelser ligger lagrade i hårddisken i datorn som minnen. Alla minnen och upplevelser finns liggande där latent och du kan hämta upp dem vid behov och du kan även lagra nya upplevelser där. Hårddisken låter vi symboliseras som din minnesbank, dina erfarenheter! De tankar och tankemönster som du använder dig av tänker du dig nu som olika dokument i olika applikationer som du väljer att öppna på skrivbordet i datorn. Dvs. färdigheter och upplevelser som du hämtar upp från hårddisken (minnesbanken) upp i internminnet på datorn. I internminnet finns det nu applikationer och dokument som du har öppnat i helfönster på skrivbordet som du arbetar aktivt med (medvetet) men även applikationer och dokument som du valt att minimera som ikoner i aktivitetsfältet men som ändå snabbt finns tillgängliga, i ditt inre (undermedvetna!). Tänk dig nu att det är du som skriver och bestämmer innehållet i alla dokument, och att du även kan välja vilka applikationer och dokument som ska vara öppna (medvetna) alternativt minimerade (undermedvetna!) på skrivbordet för att du snart kanske behöver dem igen! Och att det är bara du som kan ändra innehållet i dokumenten genom att mer medvetet omforma dina tankar!

Dina tankar är därför väldigt viktiga verktyg för att kunna skapa förändring. Men det räcker inte bara med att du ändrar tankarna för att du ska lyckas, utan du måste aktivt även koppla på känslan, inlevelseförmågan till dina tankar samt därefter förändra dina handlingar (beteenden) i vardan. Det är så upplevelsen blir hel och programmeras in.

Du måste därför medvetet börja arbeta med tankar, känslor och handlingar tillsammans: "Varje handlings fader är en tanke", citat av Ralph Waldo Emerson.

 1. Tankar

 2. Känslor

 3. Handlingar (beteenden)

KBT - kognitiv beteendeterapi, Mindfulness, Visualisering och Mental träning är praktiska metoder du regelbundet kan använda dig av för att lära dig hur du byter ut negativa tankar mot mer positiva tankar samt lära dig hur du mer aktivt målmedvetet arbeta med tankar, känslor och beteenden.

Dina tankar kommer alltid

före det du känner!

och före dina handlingar!

Obs!

När en specifik känsla fått fäste inom dig så måste den födas igen av en ny tanke inom några minuter för att kvarstå!

Notera:

Dina tankar kommunicerar i kroppen genom att påverka olika hormoner som noradrenalin, dopamin m.fl.

Film:"Emotions - Eckhart Tolle":

Vänster och höger hjärna - personlighetsdrag och tankar

Individuellt anses vi kunna vara styrda av vänster respektive höger hjärnhalva olika mycket, något som påverkar vår personlighet samt våra invanda tankemönster och känslomässiga reaktioner. De olika hjärnhalvorna står för olika personliga egenskaper som påverkar din förmåga att tänka. Där den vänstra hjärnhalvan är mer kopplad till logik och den högra till intuition och gestaltning:

Vänster hjärnhalva

Höger hjärnhalva

Logiskt tänkande

Detaljorinterad

Kritisk tänkande

Verbal, språk

Objektiv

Tidsbunden

Rationell

Analytisk

Fakta- och kunskapsorienterad

Linjärt tänkande, formbunden

Siffermässig

Matematisk

Vetenskaplig

Symbolisk

Verklighetsbaserad

Strategisk

Trygg

Praktisk

Irrationell, slumpmässig

Helhetsorienterad

Inlevelseförmåga, positiv feedback

Visualiserande

Kreativ

Icke tidsbunden

Subjektiv, orationell

Syntetisk (ser helheten)

Fantasirik och filosofisk

Holistiskt och Intuitivt tänkande

Rumslig

Bildseende

Konstnärlig

Konkret

Tro och känsla

Ostrategisk

Risktagande

Spatial perseption (ser relationer)

Figur: Egenskaper och funktioner kopplade till vänster och höger hjärnhalva.

Test: Medsols & moturs

Vilken hjärnhalva styr dig? se filmen från Harald Sun nedan.

Om figuren snurrar medsols som en klocka så är sannolikheten stor att du styrs av den högra hjärhalva. Snurrar figuren motsols så är det vänster hjärnhalva som styr.

Film:"The Right Brain vs Left Brain test - Optical Illusion":

Tips!

Försök att få figuren att snurra åt andra hållet än det som är naturligt för dig! Enligt Universitet Yale i USA kan bara 14 % lyckas med detta!

Test: Knäpp händerna

Knäpp händerna och se vilken tumme som du har överst!

Är vänster tumme överst så är sannolikheten stor att du styrs av höger hjärnhalva då höger hjärnhalva styr vänstra sidan av kroppen och vice versa.

Notera:

Vid meditation och djupare avslappning så balanseras hjärnhalvorna och den högra hjärnhalvan är oftast då aningen mer aktiv då för att ca 10 min efter meditationen övergå i att den mer dominanta vänstra hjärnhalvan tar över igen!

Handlingar och värderingar

Dina värderingar ligger ofta till grund för dina handlingar (beteenden). Värderingar är ofta väldigt emotionellt laddade! De handlingar som du eftersträvar har därför ofta din personliga värde- och känslogrund som bas, om det så sker medvetet eller mer omedvetet. I alla social relationer är det även viktigt att inse vilka värderingar som styr oss! Ofta kan man vara väldigt ovetande om dessa värderingar samtidigt som de är väldigt påtagliga för andra! Genom att du rangordnar dina egna värderingar och lär dig förstå andra personers värderingar, i kärleks- och familjerelationer, på arbetsplatsen, bland kamrater m.fl. kan du skapa större förståelse för varför du och andra agerar som de gör.

Obs!

Studier har visat att personer som är generösa och skapar goda handlingar ökar både sin mentala styrka och sin fysiska förmåga!

Goda handlingar stärker din mentala förmåga och fysiska uthållighet!

Den värdegrund som varje person drivs av lyser allt som oftast igenom. Skriv ner värderingar som är viktiga för dig! Prioritera dem uppifrån och ner.

Exempel på värderingar:

Kärlek, Förtroende, Förståelse, Glädje, Ömsesidig kommunikation, Gemenskap, Sexuell attraktion, Respekt, Utveckling, Utmaning, Stöd, Frihet, Spänning, Skönhet, En sund kropp, Efori, Ärlighet, Moral, Öppenhet, Effektivitet, Noggrannhet, Duktighet, Motivation, Lugn och ro, Nyfikenhet, Kreativitet, Rörligt intellekt, Andlighet...

Tips!

Tolkningen av dina och andras värderingar är ofta subjektiv. Exempelvis kan ordet Förståelse betyda olika saker för dig och din sambo! Klargör därför din egen värdegrund genom att prata och beskriva den i ord och känslor.

För lyckade relationer så bör ni ha gemensamma värderingar som är högt prioriterade för att lyckas bäst, gäller särskilt i kärleksrelationer. Genom att få insikt om hur dina värderingar styr dig kan du även öka förståelsen för andras beteenden och lära dig att anpassa dig till olika situationer och människor på ett bättre sätt, dvs. använda dig av mer EQ - emotionell intelligens. Du bör eftersträva att förstå de värderingar som är viktiga för dig och se om de stämmer överrens med dina handlingar! När du handlar mot dina viktiga värderingar så gör du egentligen våld på dig själv, vilket inte är bra! Var därför observant på hur väl dina handlingar stämmer överens med dina värderingar och ändra dina beteenden successivt om så inte är fallet.

Låt dina handlingar (beteenden)

återspegla dina värderingar!

Dina personliga värderingar, ditt egna tolkningsföreträde, med minnen, tankar och känslor, logiska intellekt, dina undermedvetna erfarenheter! är flera viktiga komponenter som påverkar hur du agerar i olika situationer. Det som du uppfattar som en absolut sanning/verklighet betyder troligen inte att andra uppfattar det på samma sätt!

Obs!

Dina värderingar är inte statiska utan de kan förändras beroende på var du befinner dig i livet. Du kan även medvetet förändra och prioritera om bland dina värderingar om du vill sätta mer fokus på andra värderingar!

Byt tankemönster

Att bli medveten om hur du tänker, när du tänker och varför du tänker är viktigt, det skapar självkännedom. Men det är också av största vikt om du vill starta ett förändringsarbete för bättre mental och psykisk hälsa:

 • Aktivt styrt tänkande


  Du kan välja att ha ett medvetet aktiv viljestyrt tänkande, där du helt enkelt bestämmer dig för vad du vill tänka i olika situationer. Du kan omprogrammera dina tankemönster i olika situationer genom att tänka mer konstruktivt, mer positivt och tänka med självkänsla. Du kan då använda dig av Visualisering och Mental träning.

 • Släppa taget om negativa automatiserade tankar


  När en stressad vardag ger sig till känna eller ett allt för negativt synsätt på dig själv och andra dominerar din tankesfär kan det vara bra att använda metoder där du försöker stilla din tankeverksamhet och lär dig släppa taget om dessa negativa, ofta återupprepade tankar, som förstör mer än vad de hjälper. Du kan då använda dig av Mindfulness och KBT - Kognitiv Beteendeterapi.

För en inre dagbok över dina tankars liv!

Ett första steg för att förstå sig själv är att reflektera över hur dina tankar påverkar din vardag, i princip varje vaken sekund. Testa dig själv och försök föra en inre dagbok på hur/vad/varför/när du tänker:

Hur uppstår tankarna?

Hur påverkade är tankarna av ditt känslomässiga tillstånd?

När påverkar tankarna känslorna?

När skapar känslorna i sin tur kroppsliga reaktioner!

När påverkas tankarna av din omgivning, de miljöer och människor du möter!

När är tankarna rationella!

När och varför föds nya tankar ur ett inre resonemang!

När är tankarna återupprepningar av gamla negativa tankemönster!

När tycks tankarna bara uppstå av sig själva? -

finns det en känsla som ligger bakom som slår till

med direkt inverkan och skapar tanken?

Hur styr din hälsa dina tankar och känslor?

Du kan uppleva tomheten mellan dina tankarna genom metoden nedan:

Film: Stop Your Thoughts

Självreflektion - ändra tankemönster!

Ett andra steg kan vara att du börja arbeta mer aktivt med dina tankar. Inom KBT - Kognitiv Beteendeterapi, Mindfulness, Visualisering och Mental träning är förståelsen av hur och varför du tänker på ett visst sätt väldigt central: Du kan därför använda olika metoder allt eftersom vad som passar dig:

 1. Betrakta dina tanker

  Försök betrakta de tankar och känslor som uppstår i ditt inre rent objektivt i olika situationer och tidpunkter under dan. Försök att vara en fristående betraktare av de tankar och känslor som fångat dig. Gå inte upp i dem utan registrera bara vad som pågår.

 2. Analysera dina tankar

  Analysera dina tankar och de känslor som de förmedlar efteråt. Var det något i omgivningen som påverkade? Fick du några kroppsliga reaktioner? Var tankarna och känslorna bra eller dåliga, positiva eller negativa osv. Känner du igen tankarna, är tankarna återkommande, uppstår de vid vissa situationer?

 3. Förändra dina tankar

  Bestäm dig sen om du vill förändra ditt tankemönster nästa gång dessa tankar uppstår. Det kan exempelvis innebära att du inte låter tankarna dominera dig, utan att du är beredd och försöker få dem att självdö så fort de uppstår, genom att du accepterar dem utan att låta dem styra dig!

 4. Styr dina tankar fullt medvetet

  Skapa egna medvetna konstruktiva tankemönster vid olika situationer som innefattar det du vill tänka, känna och uppnå. Var observant och förutsägande. Styr dina tankar och känslor mer medvetet. Använd din inlevelseförmåga, tanke och känsla i samspel.

Tankar som upprepas

förstärker tankarnas innebörd än mer,

tills de tillsist blir verkligheter i din vardag!

Tankens kraft inom alternativ vetenskap/forskning

Kvantfysikens intåg har gjort att andlighet och vetenskap funnit beröringspunkter. Något som inspirerat många! Men också något som mött väldigt stort motstånd från många håll, när dess konsekvenser är att man ofta försöker förklara och underbygga sina teorier som vetenskapliga fakta med kopplingar till bl.a. kvantfysiken! Här nedan redovisas lite olika teorier och tolkningar som gjorts och som lett fram till idéer och experiment kring bl.a. tankens skapande kraft:

Albert Einstein utmanade bl.a. Newtons lagar kring materia och gravitation och menade att det inte finns något absolut rum eller tid utan allt är relativt förutom ljusets hastighet. Einsteins mest klassiska formel är den om energi! E = m C² (Energin = Massan * Ljusets hastighet i kvadrat). Formeln säger att det inte är något skillnad på materia och energi, att energi kan övergå i massa och tvärtom! Materian är därför egentligen förtätad energi och ljus, och allt sänder ut frekvenser (vibrationer). Energi är vibrationer i rörelse! Ljud, ljus, elektricitet, magnetism, materia, allt är vibrationer!

Kvantfysiken menar att observatören (du!) kan påverka var subatomära partiklar dyker upp! Vilket har till sin följd att det inte finns någon hundraprocentig objektiv verklighet, verkligheten är/blir subjektiv! Kvantfysiken menar också efter experiment att subatomära partiklar står i kontakt och kommunicerar med varandra var de än befinner sig på för avstånd! Detta är något som inte den traditionella vetenskapen kan ställa upp på, inte heller Einstein!

Är medvetande energi?

Förlängningen av dessa teorier skulle även kunna innebära att vårt medvetande, och våra sinne kan påverka verkligheten, dvs. dina tankar kan påverka det som sker i din omgivning!

Kan tankar materialiseras!

Om man lägger ihop Einsteins formel att allt är energi, innehållande olika frekvenser (vibrationer) där energi kan övergå till massa och vice versa, med kvantfysikens studier att du kan påverka partiklar, kan det bli lite omtumlande! Kan tankarna även materialiseras? dvs.att ditt inre kan påverka ditt yttre! Citat som "Du blir vad du tänker!" av Buddha och "Allt är energi!" av Einstein skulle kunna ha en djupare förklaring!

Notera:

Många nyandliga förespråkare/författare kvantifierar och personifierar det mesta nu för tiden, kan tyckas i absurdum med en allt för stor förkärlek dessvärre för den egna personliga materiella lyckan: "Hur du blir rik, Skapa din egen lycka... osv."

Vad framtidens forskning kommer fram till kan vi bara spekulera i, nyfikenhet och ett öppet sinne är i alla fall bra egenskaper då alla teorier och experiment inte kan negligeras: "Endast djärva spekulationer kan föra oss vidare, inte anhopningar av fakta", citat av Albert Einstein.

Finns alla dina tankar tillgängliga i hela universum?

En ny populär teori är också att hela universum är ett gigantiskt kvanthologram, ett enormt gemensamt fält där all information finns överallt i varje liten del. Den energi du i så fall sänder ut i form av tankar skulle därför kunna påverka och finnas tillgängliga överallt! Detta menar man skulle exempelvis kunna förklara varför du råkar tänka på en vän väldigt intensivt och i samma sekund så ringer hon till dig, era tankar ska då redan haft kontakt i kvanthologrammet!

Hyser du ett eget universum inom dig?

Mikro- och makrokosmos är en gammal tanke som också börjat få nya anhängare i och med att vetenskapen hittar nya metoder för att utforskar människokroppen ända ner på djupaste cellnivå. I t.o.m. varje liten cell verkar det finnas en otrolig sinnrik komplexitet och intelligens som påminner om såväl hur våra samhällen fungerar som hur vårt yttre universum tycks fungerar. Dvs. den mer andliga tanken inom olika rörelser om att allt är liv, och finns i det lilla som det stora, och att det finns olika spiraler av universum! ”så som ovan, så ock nedan”. Vem vet vilket universum (kosmos) som du hyser i din egen kropp? menar man... En tankeställare: Beställ och se Cellstaden, Lennart Nilsson foto, Utbildningsradion. Eller se The Detailed Universe: This will Blow Your Mind.Greg Braden - kvanthologrammet!

Greg Braden tar upp tankar och experiment kring kvanthologrammet. Bl.a. experimenten med DNA-strängar som särskiljs från varandra och som ändå visar sig kunna påverkar varandra över avstånd, utanför kroppen! Medvetandet som medskapare av ditt eget liv! Materian som manifesterar ditt medvetandes uppsåt. Tankens (thougth) och de ofta kortvariga känslosvallen (emotion) gemensamma giftermål, känslosvall i form av glädje, sorg, ilska, affekter, entusiasm, passioner, drifter, begär...

Tankens och känslosvallens skapande kraft i förening som växer i en ren upplevd kvarstående känsla (feeling), i kärlek/hat, förnöjsamhet/bitterhet, lycka/oro, välmående/depression. Tro och övertygelse som energi som materialiseras! I hjärtatchakrat skapas energin som gör detta möjligt! Att kunna uppnå Medkänsla och handla i kvanthologrammet! Kvantpartiklar som påverkas, klonas och förändras in i dåtid och i framtid! Allt är möjligt!

Film: Secret Ancient Knowledge Gregg Braden The Divine Matrix

Se även: 

sacred knowledge of vibration and the power of human emotions,

Gregg Braden - The Science of miracles, Gregg Braden - The 7 Essene Mirrors,

Gregg Braden- Feeling Is The Prayer, Thoughts Emotions Feelings Beliefs, Were All Connected, The Spontaneous Healing of BeliefPower of Beliefs and Healing - Deep Truths with Gregg Braden

Obs!

Gregs filmer brukar inte ligga uppe så länge på Youtube, utan tas ned med jämna mellanrum. Du hittar aktuell filmer här: Greg Braden on Youtube!

Dr Masaru Emoto - vattenkristaller påverkas av våra tankar!

Dr Masaru Emoto är en intressant forskare som anser sig ha lyckats påvisa att tankekraften kan påverka vattenkristaller hos olika sorters vatten. Detta genom att frysa och tina vattnet och fotografera dess iskristaller i ett visst ögonblick, som då bildar vackra strukturerade iskristaller om de projiceras med positiv energi medan negativ energi skapar ostrukturerade och ibland rent av hemska iskristaller!

Olika vatten uppvisar olika kristallmönster, rent källvatten bildar oftast vackra iskristaller medan det mesta kranvatten, bl.a. det som innehåller klor inte bildar några sammanhängande iskristaller alls!

Även det skrivna ordet påverkar vattnet! Genom att skriva 2 olika lappar med 2 olika budskap och vira dessa lappar kring vattenprov från samma vatten kan budskap som "Gör det" uppfattas negativt och skapa osammanhängande iskristaller medan budskapet "Vi gör det" som är mer konstruktivt och positivt skapar vackra iskristaller.

Emotos experiment har visat att så olika sorts energier som personliga tankar, skrivna budskap, olika sorters musik och elektromagnetisk strålning av olika slag påverkar vatten på olika sätt. Det skrivna budskapet "Kärlek och tacksamhet" skapar underbart vackra iskristaller, medan "Din dåre" skapade kaotiska iskristaller. Det hela kan vara en AHA-upplevelser för tankens starka och påverkande kraft, döm själva. Se extern länk på hans fotografier.

En tankeställare, film: TOP Secret Masaru Emoto

Vill du veta mer om Emotos arbete "Messages from Water": Masaru Emot 1 of 4, Masaru Emot 2 of 4, Masaru Emot 3 of 4, Masaru Emot 4 of 4

Universum - vad vet vi egentligen!

Människan, jorden är en del av vår storslagna galax, i ett ofattbart universum. Ett universum som fungerar med intelligens och lagbundenhet.

Gör en resa ut från jorden, till vår galax och tillbaka igen!

En tankeställare, film: The Known Universe by AMNH

Inre världar - yttre världar!

Vägen inåt, gammal och ny kunskap! kroppens chakrasystemet visar vägen.

En tankeställare: Inner Worlds, Outer Worlds - Part 1 - Akasha

Blad.png

Välj själv! handla i någon av Sveriges populäraste hälsoshoppar! Se Bra hälsoprodukter

Holistic-D-vitamin.jpg

Ljudfiler och filmer om Psykisk hälsa

Här nedan har du lite ljudfiler som har med psykisk hälsa och tankar:

Artikellänkar

Här nedan kommer artikellänkar till externa webbsidor.

Externa länkar: Källa:
Ont i själen eller trasig hjärna? Svenska Dagbladet
Lycklig den som förstår att vara lycklig Svenska Dagbladet
Piller Pengar Psykvård Aftonbladet
Se möjligheterna Aftonbladet
Tankar och känslor styr vår självbild Toppform
Tänk dig ung! Aftonbladet
Så tänker du dig lycklig Expressen

Fyra sätt att bli lyckligare

Morningsstart

Hjärnmagasinet om beroende (Obs! 9 filmer)

Hjärnfonden
Bytte hjärnspår – blev 86 kilo lättare Svenska Dagbladet
”Hjärnmonstret” bygger bukfettet Svenska Dagbladet
Hjärnvilja krävs mot sötsuget Svenska Dagbladet
Lär dig tänka smalspårigt Svenska Dagbladet
Hjälp din hjärna att bli coolare Svenska Dagbladet

Minnet – en lömsk kompass

Svenska Dagbladet
Flow är livets mening Computer Sweden
Så hittar du ditt flow Realtid
10 steg till bättre självkänsla! Aftonbladet

Personlighetspsykologi

Lars Benthorn

Mönster i hjärnan ger vink om personlighet

Svenska Dagbladet
Så handskas du med besvärliga människor Ny Teknik
Svårhanterliga personligheter Socialpsykologi

Människor är olika

Arbetsplatskonflikt

Konflikthantering utifrån MBTI, en modell över

personligheter

Arbetsplatskonflikt
Offerrollen är en mental inställning Svenska Dagbladet

"Terapi kan hålla oss kvar i offerrollen"

Svenska Dagbladet
Depression ska inte förskönas Svenska Dagbladet
Piller främst effektiva vid mycket allvarlig depression Dagens Medicin
Kropp och tanke hör ihop SVT
Einstein trodde på världens begriplighet Svenska Dagbladet
Livet är nu! - Eckhart Tolle Svenska Dagbladet

Tankar om tankar

Wellnessguide
Tankens kraft Paranormal

Del 1: Träna hjärna - Lyft livet!

starkare.nu
Bevisens tid är förbi Perras blogg
Kan vetenskap, konst och teologi förenas? Kreapenör
MIKROKOSMOS - VÅRT INRE UNIVERSUM Haralad Berglund
Det gyllene snittet: universums hemliga kod Epochtimes
Låt tankens kraft styra ditt liv Borås Tidning
Våra kroppar är levande nätverk Svenska Dagbladet
Tema TCM - Traditionell kinesisk medicin Iform
Yogans effekt på kropp och sinne MedicinsYoga
Dags för helhetssyn i vården Svenska Dagbladet
Vad är energimedicin? Sanna Ehdin
Energimedicin - nytt paradigm på Karolinska? Vetenskap och folkbildning

Energimedicin –mellan naturmedicin och kvantfysik (Obs! PDF-dokument)

Eva Nordin
Lögner och förvirring i SvD På jättars axlar
Fem rytmer för att frigöra kropp och själ Svenska Dagbladet
Piller provas i blindo Svenska Dagbladet
Nålarnas effekt är nära noll Svenska Dagbladet

Träna regelbundet för att slippa deppa

Svenska Dagbladet
Det går att förebygga depressioner Sund
psykologi samtal.nu
Försök inte muntra upp en pessimist Svenska Dagbladet

Så stärker du din självkänsla, Mia Törnblom tipsar

Aftonbladet
”Placeboeffekten en del av behandlingen” Aftonbladet

Vi optimister lever sju år längre

Expressen
Placebo inte bara inbillning Svenska Dagbladet
Placebo – hur effektiva är sockerpiller? Vi
Placeboeffekten fångad på bild Läkemedels Världen
Placebo kan dämpa känsloupplevelser Karolinska Institutet
Under stroken blev hon ett med världen Svenska Dagbladet
Väck mästaren i ditt tankesinne Tankesinnet.se

Träna dig smartare

Friskis Pressen

Pigg hela vintern - så funkar det

Expressen
Våra tankar styr vårt liv Kjell Höglund
"LÄR DIG ATT ANVÄNDA TANKENS KRAFT" Kjell Höglund
FOKUSERING OCH NÄRVARO TAR NÄSTAN BORT ALLA DINA PROBLEM Kjell Höglund
BEFRIA DIG FRÅN DINA RÄDSLOR Kjell Höglund

Bygg om din hjärna

leva.nu

Kreativitet ökar när hjärnhalvorna samarbetar

Nyfiken Vital

En ny värld av möjligheter för hälsa och fred

Bokrecension: Vattnets dolda budskap av Masaru Emoto

Epoch Times
Snöflingorna ser ut som teckningar – men de är riktiga Aftonbladet

”Tänk negativt och bli lycklig”

Aftonbladet

Sidan ändrades senast den 6 nov 2022

Dela artikel

 pil_red.gif Kost och näring

          659574_20001429.jpg

  Vitaminer och mineraler kan göra skillnad! Använd kosttillskott vid brist!

A

 pil_red.gif Kost och näring

          659574_20001429.jpg

  Supermaten med den bästa näringen! 

 pil_red.gif Fysisk träning

           12051_7309 

    Du som löper och vill lära dig mer! Konditionsträning och Löpning! Intervallträning, Löpteknik, Löparutrustning ...

 pil_red.gif Fysisk träning

          424239_73376447

   Intensivträning det perfekta komplementet! Tabata, Core, Crossfit, Boot Camp, Spinning m.fl.


 pil_red.gif Kost och näring

             energicirkel_gi

  Olika kostmetoder: GI, Medelhavsdiet, Atkins, Stenålderkost, LCHF, Isodieten, Raw food... 


 pil_red.gif Psykisk hälsa

              223347_2528

  KBT - Kognitv beteendeterapi för ditt eget välbefinnade! 


 pil_red.gif Kroppslig rening

        555533_12385402

  Fasta med juicer, gör en detox eller praktisera 5:2-dieten!


 pil_red.gif Fysisk träning

                262734_1635

   Styrketräning är optimalt för kroppen!

 pil_red.gif Psykisk hälsa

                 223347_2528

  Tankar styr ditt liv! 


 pil_red.gif Kost och näring

          424239_73376447

  Hormoner kroppens signalämnen!

 pil_red.gif Kost och näring

          424239_73376447

  Omega-3 det nyttiga fettet!

 pil_red.gif Sjukdomar

          424239_73376447

   Råd vid Depression, Glutenintolerans, IBS, Laktosintolerans, Metabola syndromet, Diabetes, Hjärt- och kärlsjukdomar, Benskörhet, Inflammationer - reumatism, Alzheimers, Cancer m.fl.           © Hälsosidorna ™   -   Alternativet för helhetshälsa   -