haelsosidorna_logga_ny.jpg

Länkar till externa sidor

 

Hälsa Kost och näring Fysisk träning Kroppslig rening Psykisk hälsa Shop
 - Alternativet för helhetshälsa -
pic1L.jpg

Nyhetsportalen.se


717339_61226081

 Yoga

  Yoga kroppen stark och skapa inre frid! 

717339_61226081

 Meditera

  Mindfulness för att hitta lugnet! 

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Ayurveda - vilken kroppstyp är du!  

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Beräkna ditt energibehov!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Beräkna ditt BMI!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Kolhydrater

  Gi-värde för att

kontrollera sötsuget!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Energibehov

  Faktorer för energi-förbrukningen!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Sömnproblem

  Sömn är viktig för hälsan! 

ajurveda_logga_ny.jpg

 Stress

  Vad händer vid stress!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Magen

  Probiotika hälsa 

för tarmen!

Länkar om hälsa - hälsolänkar

Här hittar du massor av bra länkar till olika sidor om hälsa samlade!

Sidorna är grovindelade i kategorierna traditionell samt alternativ medicin (hälsa). Kriteriet för sidor som är med är att de uppfyller stort och väl underbyggt hälsorelaterat informationsinnehåll som är gratis. Följande symboler har används:

Traditionell medicin: haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Alternativ medicin: haelsosidorna_logga_ny_green.jpg

Snabblänkar:

Sjukhus, vårdcentral, apotek

Myndigheter, branchorganisationer

Sjukdomsupplysning

Förbund, Intresseföreningar

Alternativ hälsa

Nättidningar om hälsa

Populära sidor om hälsa

Friskvård - träning

Kostmetoder, hälsokoncept

Recept, matrecept, mat och vin

Arbetsmiljö, hemiljö, stress

Barn, Förälrar, ungdom, psykiska problem

Sjukhus, vårdcentral, apotek mm.

SOS Alarm

Akut hjälp vid nödsituationer.

Ring 112 för hjälp.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
1177 Vårdguiden

Information om hälso- och sjukvård:
Vaccinationer, läkemedel, undersökningar, tandvård, sjukvård, barn och föräldrar, egenvård, översikt över läkemedel, dina rättigheter inom vården m.m. Länkar till alla Landsting.

Landstingen och Apoteket.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

Lokaldelen

Hitta din kommun, ditt landsting (sjukhus/vårdcentraler mm.) via klickbar Sverigekarta.

Lokaldelen är sveriges privata största utgivare av lokala telefonkataloger.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

Sveriges kommuner och landsting

Kommun och landstingsinformation.

Svenska kommun- samt landstingsförbundet.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Vården.se

Söktjänst inom sjukvård och hälsa.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Omvård

Sök information om din vårdgivare och jämför med andra. Redovisar statistik på alla vårdgivare.

Finansieras av Svenskt Näringsliv.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

Apoteket

Information om produkter, råd om hälsa, egenvård och läkemedel. Hitta ditt närmaste Apotek mm. Vid förgiftning se: Giftinformationscentralen en enhet inom Apoteket. Här hittar du symtom mm. vid förgiftning av svampar, växter, getingstick mm.

Apoteket är producentobundet. Ägare är staten.

Obs! Apoteket har sålts ut och flera alternativa apotek har öppnats!

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Apotek Hjärtat Information om produkter, råd om hälsa, egenvård och läkemedel. haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
FASS

Patient-Fass: konsumentupplysning om traditionella läkemedel. Sveriges mest omfattande läkemedelsinformation. Här finns läkemedelsbranschens samlade kunskap och erfarenhet om sina produkter. Länkar till olika organisationer för olika sjudomar m.m.

Samordnas av Läkemedelsindustriföreningen, LIF

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Naturmedel.org Utvalda registrerade läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott kommer presenteras utifrån bakgrundssubstanser och indikationsområden.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Gapminder Trender i mänsklig utveckling. Upptäck att utvecklingen och hälsan faktiskt går framåt på jorden överlag även om det tar tid. Animerade diagram mm.

Privat sida. Grundare Hans Rosling.

Privat sida. Grundare Hans Rosling.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

Myndigheter, branchorganisationer

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket är till för patienternas och allmänhetens säkerhet. Kontrollerar samt godkänner traditionella läkemedel samt naturläkemedel. Innehåller en lista på alla godkända naturläkemedel (dvs de naturläkemedel som får kallas läkemedel och där man har fastslagit att indikation finns på att de hjälper mot vissa symtom/sjukdomar). Se Godkända naturläkemedel.

Läkemedelsverket är en statlig myndighet.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg

Livsmedelsverket

Kontrollerar livsmedel, märkning mm. Mycket bra Livsmedelsdatabas.

Statlig myndighet.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

KTL

KTL, Finska Folkhälsoinstitutet, Enheten för nutrition, även på svenska. Mycket bra livsmedelsdatabas, sök på fetttyp, vitamin, meneral och filtrera efter din kostyp mm: exempelvis om du är vegeterian, äter glutenfri osv.

Finsk myndighet.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

LivsmedelsSverige

LivsmedelsSverige är den naturliga startpunkten för alla som vill nå aktuell information om livsmedel eller få kontakt med andra aktörer inom livsmedelssektorn. Innehåller en mycket bra länkguide till organisationer m.fl.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Socialstyrelsen

Analysera och rapportera om svenska folkets hälsa och sociala förhållanden.

Statlig myndighet.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Statens Folkhälsoinsitut Statens folkhälsoinstitut är ett nationellt kunskapscentrum som har till huvuduppgift att förbättra folkhälsan. Huvudormåden är: alkohol, narkotika och tobak.

Statlig myndighet.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering

SBU är en myndighet som kritiskt granskar de metoder som används i vården för att upptäcka och behandla sjukdom.

Statlig myndighet.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Stiftelsen Svensk Näringsforskning

Stiftelsen Svensk Näringsforskning har nu bytt namn till SNF, Swedish Nutrion Foundation. Har som uppgift att främja vetenskaplig forskning inom näringsläran och närliggande områden samt att befrämja det praktiska utnyttjandet av framsteg inom denna forskning.

Det är inte tillåtet att använda medicinska påståenden i märkning och presentation av livsmedel. Livsmedelsbranschen har utarbetat ett egenätgärdsprogram rörande accepterade hälsopåståenden. Programmet kan beställas från Stiftelsen Svensk Näringsforskning.

hp-info.nu ger information gällande hälsopåståenden om livsmedel ("hälsopåståenden functional food"). SNF är samordnare och rådgivare för detta.

SNF har ett 40-tal företag och organisationer som medlemmar. Bl.a. Kooperativa Förbundet, Lantbrukarnas Riksförbund, Livsmedelsföretagen, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Hälsokostrådet

Konsumentsamverkan: "Sveriges konsumenter i samverkan, SKIS". Försöker påverka livsmedelsindustrin till att producera nyttiga och ändamålsenliga livsmedel ur närings- och hälsoperspektiv.

Konsumentsamverkan är en självständig och fristående konsumentorganisationen i Sverige, helt fri från inflytande från vare sig handel, producenter eller partipolitiken.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Svensk Egenvård Svensk Egenvård vill stärka egenvårdens ställning hos allmänheten, politiker och inom hälso- och sjukvården. Det vill vi göra genom att visa på egenvårdslösningar av hög kvalitet som leder till förbättrad hälsa och ökat välbefinnande. Bra samlad information om juridiken kring Naturmedel, läkemedel, kosttillskott mm.

Privat sida. Samarbetar med Hälsokostrådet.

Privat sida. Samarbetar med Hälsokostrådet.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
KAM - Kommittén för Alternativ Medicin Bra information om vad som sker inom alternativ medicin, även bra aktuell information om de stridigheter som sker mellan den traditionella samt alternativa medicinen via lagstiftning i europa och i världen: kan gälla maxgränser för kostillskott (vitaminer/mineraler mm), risk för att vissa hälsopreparat ej får marknadsföras mm.

Branschorganisation för Komplementär- & Alternativmedicinare.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Konsumentsamverkan

Konsumentsamverkan: "Sveriges konsumenter i samverkan, SKIS". Försöker påverka livsmedelsindustrin till att producera nyttiga och ändamålsenliga livsmedel ur närings- och hälsoperspektiv.

Konsumentsamverkan är en självständig och fristående konsumentorganisationen i Sverige, helt fri från inflytande från vare sig handel, producenter eller partipolitiken.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Hälsofrämjandet

Arbetar för att påverka och påskynda arbetet med hälso- och friskvårdsfrågor i samhället.

Hälsofrämjandet är ett rikförbund.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg

Sjukdomsupplysning

InfoGuiden

Ambitionen med Infoguiden är att hjälpa vårdpersonal, studenter, tjänstemän med flera som söker medicinsk information.

Karolinska Institutet ligger bakom.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Medicallink

Sida för dig som jobbar inom sjukvården och med hälsa.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
KI - Biomedicinska länkar

Information på nätet om sjukdomar, medicin och hälso- och sjukvård i Biomedicinska länkar, länkar till fria medicinska webbresurser.

Karolinska Institutet ligger bakom.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

Sjukvårdsrådgivningen

Din hälsa från A-Ö. Praktiska råd om läkemedel, behandling av sjukdomar mm.

Information om hälsa och sjukvård från Sveriges landsting och Apoteket

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Janus webb

Innehåller kvalitetsgranskad producentobunden läkemedelsinformation, bla. från Apoteket, Fass m.fl.

Janus produceras av Läkemedelsenheten vid Stockholms läns landsting.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Praktisk medicin

Sjukdomar från A-Ö. Internetversion av boken PM: Praktisk Medicin.


Drivs privat av Three Doctors AB.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
doktorn.com

Här kan ni läsa artiklar, filmer, patientbroschyrer samt ställa frågor till läkare och få svar.

Doktorn.com arbetar för att upplysa patienter och ge information om medicin, hälsa och välbefinnande på ett skolmedicinskt vis – med ett språk som ska förstås av gemene man.

Doktorn.com driver även Tidningen Doktorn, Sveriges största väntrumstidning, väntrumsteve, ger information i broschyrställ ute på över 500 mottagningar i Sverige.

Drivs i privat regi i nära samarbete med medicinska experter

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
netdoktorn.se

Artiklar, sjukdomsupplysningar, diskutionsforum, tester mm. Sveriges oberoende läkartjänst.

Netdoktors mål är att förbättra folkhälsan genom upplysning och medicinsk information om hälsa, sjukdomar och medicin på ett språk som kan förstås av alla, och således medverka till att utjämna kunskapklyftan mellan läkare och befolkning. Anser sig själva vara "Sveriges ledande hälsoportal", döm själva ...

Drivs privat, samarbetar sker med medicinska experter och sidan distribueras via Passagen.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Helhetsdoktorn

Sjukdomar/symtom, frågeforum mm. Helhetsmedicin och komplementärmedicin är benämningar på den inriktning inom medicinen som använder både "vanliga medicinska metoder" men även metoder som är vanliga inom biologisk medicin och "alternativ medicin".

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
doktoronline.se

Doktor Online är en mötesplats för människor som är intresserade av hälsa och livskvalitet. Innehåller bl.a. Fråge- och diskutionsforum.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
edoctor.nu

Massor av länkar till sjukhus läkare, sjukdomsinfo, traditionelll och alternativ medicin mm.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
NyMedicin.com

Oberoende nyheter inom hälsa, medicin, forskning och läkemedel.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Internetmedicin Sök på olika behandlingsöversikter, skrivna av svenska experter. haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
HealthGate (eng) Världens största biomedicinska databas är gratis tillgänglig. haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
PrimaVi Bra information om vitaminer/mineraler olika livsmedels näringsvärde mm.

Privat sida. Produceras av Medicallink.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Egenvård.nu

Frågor och svar. Hur du kurerar dig själv, receptdria läkemedel mm.

Privat sida från AstraZeneca.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

Förbund, Intresseföreningar mf .

Svenska Diabetesförbundet

Information om diabetes, diskutionsforum mm.

Inresseföreningen. I Svenska Diabetesförbundet arbetar 109 lokala diabetesföreningar.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är ett ideellt yrkesförbund som organiserar massörer, zonterapeuter, kinesiologer, spa- och kurterapeuter, akupressörer, aromaterapeuter, shiatsuterapeuter, taktilterapeuter och ayurvedamassörer. haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg

alltomdiabetes.se

Sida om diabetes.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Astma och allergi Förbundet Sida om astma och allergi. Privat sida. haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
astma.com

Information om astma. Symtom. tester mm.

Privat sida från AstraZeneca.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
allergi.nu

Information om allergi, symtom mm.

Privata sidor,

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
pollenrapport.com Aktuell polleprognos. Klickbar karta. Se även astma.com.

Privat sida från AstraZeneca.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Dagens Pollenprognos

Daglig pollenprognos

Drivs av Naturhistoriska riksmuseet.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Överviktigas Riksförbund Info om övervikt. Forum, länkar till lokalföreningar mm. haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
BMIDirekt

BMI Direkt är ett kostnadsfritt stöd för dig som vill gå ner i vikt mm. bl.a räkna ut ditt BMI-värde mm.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Tobaksfakta

Information om tobaksrökningens skadliga inverkan, rökavänjning mm.

Ett samarbete mellan Cancerfonden, Statens folkhälsoinstitut, Hjärt-Lungfonden och Läkare mot tobak.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Huden.nu

Information om hud och hår mm.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Allergimedicin

Information om olika allergimedicin.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

Alternativ hälsa mm.

Alternativmedicin

Information om olika alternativa behandlingsformer, homopatpreaparat, vitaminer/mineraler, diskutionsforum mm. Innehåller även ett ypperligt medicinalväxtlexikon.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Naturmedicin Guiden

Information om olika alternativa behandlingsformer.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_green.jpg

Kosttillskott Guiden

En sida som skirver om kosttillskott och näringsämnen.

Privat sida som drivs av Zarah Öberg.
haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Alternativmixen

Sida som presenterar en alternativ kunskap inom hälsa.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Botad.se

Sida där personer som blivit botade av alternativa behandlingar eller egenvård berättar sin historia.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Bok: ÖRTMEDICIN -
Naturens läkande kraft

Här presenteras över 120 av de mest verksamma och beprövade örtmedicinerna (örter och kryddor)från alla världsdelar.

Gratis bok i pdf-format (178 s). Författare Mic McMullen.

Annan sida om örters verkan: Nenriettes örtsidor.

Uppsala Universitet Avd. f. Farmakognosi har även uppsatser om örter.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Den virtuella floran Växter, kryddor, örter mm.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Odla.nu Information om hur man odlar sin köksträdgård. Grönsaker, frukt, kryddor mm.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
FriskaTag

Nätverk för alternativmedicin i Skåne. Information om alternativa behandlingsformer.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
e-health

En hel del med artiklar i olika ämnen.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Sund.nu

Artiklar om hälsa med mera.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Wellnessguide

Artiklar om hälsa med mera.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Hälsobygget

Artiklar och bloggar om hälsa med mera.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
LCHF Guiden

Sida om LCHF-kost.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Dagenshälsa.nu

Hälsoartiklar, ofta produktinriktade artiklar.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Viktsnack

Personlig och intressant sida om hälsa och gå ner i vikt.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Hur gammal är du (Obs pdf-fil)

Ta reda på din egentliga ålder, gratis interaktivt test.

Annan amerikans site där du kan testa din egentliga ålder är: Realage

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Kostdata Testversioner av program för att komponera sin måltid, räkna ut total energi, GI mm.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg

Nättidningar om hälsa

DagensMedicin

Dagens Medicin är den ledande nyhetstidningen för svensk sjukvård.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Läkemedels Världen Läkemedelsvärlden ges ut av Apotekarsocieteten – en fristående, ideell organisation som verkar för ökad kunskap om läkemedel. haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Läkartidningen Läkartidningen, medicinskt vetenskaplig tidskrift och organ för Sveriges läkarförbund, läkarnas fackliga organisation. haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

Näringsmedicinsk Tidskrift

Tidningen presenterar de senaste rönen inom näringsterapi och funktionsmedicin. Vi verkar också för ett samarbete mellan den så kallade alternativa/funktionsmedicinen och skolmedicinen.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Primärvårdens Nyheter

Nyhetsmaterial och medidinska faktaartiklar för dig som jobbar inom primärvården.

Privat sida.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
2000-Talets Vetenskap

Tidningen säger sig innehålla kontroversiell vetenskap som kan vara stötande för vissa välutbildade personer, dvs. för den traditionella medicinen kan man tänka sig. Titta och döm själva.


Ges ut av ideella föreningen SARA.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Nyfiken Vital

Bra webbtidning med det senaste om hälsa.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Ny hälsa

Artiklar om fördelarna med vegetarisk kost.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Friskispressen

Friskis & Svetis nättidning.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Allt om Yoga

Nättidning om Yoga.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Free

Tidning om nyandlighet (Free hette tidigare Energivågen). Tidningen finns tillgängligt elektroniskt.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Modern Psykologi

Tidning om modern psykologi.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg

Populära sidor om hälsa

Aftonbladet Hälsa

Sveriges mest besökta och populäraste site om olika hälsotrender mm.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg

Expressen Hälsa & skönhet

Bra artiklar om hälsa mm.

Se även expressens hälsobloggar.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Svenska Dagbladet Idagsidan

Sveriges bästa sida om personlig utveckling, fullspäckad med bl.a. psykologi, nyandlighet mm.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Må bra

En av sveriges populäraste hälsotidning. En hel del bra artiklar på nätet också.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Kurera

Finns en del artiklar på denna hemsida.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Toppform

För er som följt programmet på TV, här finns fullt med matnyttig information.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Du är vad du äter

Hälsoprogrammet på TV3.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Fråga Doktorn

Populärt TV-program om hälsa för äldre. Här hittar ni frågor och svar från tidigare program mm.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Kostdoktorn

Sveriges största site om LCHF-kost.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Den självlekande människan

Bra och informativ alternativsida om hälsa, kost mm.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
1,6 miljonersklubben Sida om kvinnors hälsa, främst för de över 45 år. Kvinnorelaterade sjukdomar mm. haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg

Friskvård - träning

Friskis & Svettis

En av Sveriges största idrottsföreningar. Träningtip, frågor och svar mm.

Friskis & Svettis är en ideell idrottsförening.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg

Hälso.info

Sida om styrketräning och näringslära. Bra diskutionsforum mm. Följ diskutionerna.

Privat sida.

Ett bra Forum om träning, kost m.m. hittar du även hos: Body Magazine forum
haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Marathon Sida om löpning. Bra filmer.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Motionsguiden

Sida om träning.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Jogg Sida om löpträning. Gratis medlemskap, få tillgång till joggkartor för att mäta dina joggrundor och löpardagbok. Forum.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg

IFORM

Sida om träning. Bra interaktiva tester

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Aktiv träning

Sida om träning. Bra interaktiva tester.

Privat sida.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Fitness Magazine

Sida om träning. Många filmer

Privat sida.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Konditionsträning

Sida om konditionsträning, löpning mm.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Runners World

Sida om löpning.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Shapemeup

Sida med undomlig touch om träning. Full med personliga bloggar.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Funbeat

Sida om träning.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Mowifit.com

Sida om styrketräning och näringslära.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
AST Sports Sciense

Sida om styrketräning och näringslära. Många bra artiklar om sambandet mellan hormoner och vår kropp. Styrketränare jagar ju hela tiden de bästa resultaten och har därför ofta bra insikt i den senaste forskningen.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Muscles

Sida om styrketräning och näringslära.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Gymguiden Sida om styrketräning.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Nyttigt Senaste rönen kring kost. träning och viktnedgång.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Träningslära

Sida med intressanta ifrågasättande artiklar om träning och kost.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Dietmetoder

Sida om träning och viktminskning, och olika kostmetoder.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg

Kostmetoder, hälsokoncept

Deepak Chopra

(eng) Internationellt känd hälsoprofet med Ajur Vediskta förtecken.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg

Dr Phil

(eng) TV-doktorns hemsida

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg

Atkins

Atkins dietens hemsida.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Monticnac

(eng) Michel Montignac, GI-lärans största inspiratör.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Levande föda

Ann Wigmors principer för levande föda.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Functionals foods

(eng) Svenskproducerad privat sida med info och länkar till sidor om functional food.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Cambridgekuren

Koncept för bättre hälsa och att gå ner i vikt med lågkaloridiet.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Svenska Vegetariska föreningen

Inspiration och tips för både för dig som är intresserad av att leva vegetariskt och för dig som redan är vegetarian.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Veganism

Tips för veganer vad gäller kost.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Kostdoktorn (LCHF)

Sida för LCHF. En svensk kostmetod som visat resultat för diabetiker, lett till viktnedgång mm.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Mjölkfrämjandet

Infromation om mjölprodukters nyttiga egenskaper, artiklar, testa ditt kalciumintag, riks för benskörhet mm.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

Recept, matrecept, mat och vin

Tastline

Fullspäckad sida med mat och recept. traditionell, njutfull och nyttig mat, tusentals med recept, hälsoråd mm.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Kokaihop

Mätesplats för hemmakockar. Recpt med möjligheten att se och ladda upp filmer till recepten.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Allt om mat

Mat och recept.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Hitta recept

Sök bland 180 000 recept.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Matklubben

Sök bland 73 000 recept.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Receptcentralen

Massor av recept. Bl.a. LCHF.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
LCHF Recept

Massor av LCHF recept.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Ica

Sök efter recept.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Recept

Mat och recept.

TV 4

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Recepten

Mat och recept. Sök efter recept.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Recept.org

Sök efter recept.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Recept.se

Sök efter recept.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Dinnerbase

Sök efter recept.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Mat-recept

Mat och recept. Sök efter recept.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Dagens recept

Mat och recept.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Peppar och salt

Mat och recept.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg

Grön gastromi

Näringsfakta grönsaker, frukt, bär, recept mm.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Fontana grekisk mat

Mat och recept.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Lyckas med mat - vegetarisk mat

Mat och recept av kockar.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg

Grön Mat

1000-tals med vegetariska recept.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Vegetariskt

Vegetariska recept.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Vegetarisk husmanskost

Vegetariska recept.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Rawfoodrecept

Vegetariska rawfood recept.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Jävligt gott

Vegetariska blogg.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Smalmat

Massor av smalmat, Artiklar om de nya hälsotrendernas posetiva egenskaper.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Nicklas kokbok

Kokbok för om man är allergisk mot mjöl- och sojaprodukter.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Recepthjälpen

Information om näringsvärden mm. i olika ingredienser och livsmedel. Var du hittar dina ingredienser, ersätta mm.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

Arbetsmiljö, hemiljö, stress

Arbetsmiljöupplysningen

Arbetsmiljö, sjukdom. företagshälsovård, lagar och rekomendationer mm.

Arbetsmiljöverket ser till att våra arbetsmiljölagar följs och bestämmer vad de innebär i praktiken. Flera aktörer inom arbetsmiljöområdet samverkar kring sidan Arbetsmiljöupplysningen.

AFA är värd för portalen.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Arbetsmiljöverket

Information om arbets-, kontors-, hemiljö och stress mm.

Statlig myndighet.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Folkhälsoguiden

Info om allmänhälsa. Centrum för folkhälsa (tidigare Samhällsmedicin) är Stockholms läns landstings kunskapscentrum för folkhälsofrågor

Ges ut av Stockholms läns landsting.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Psykologiguiden

Frågor och svar om psykologi och olika behandlingsmetoder. Bra psykologilexikon.

Sveriges Psykologiförbund ligger bakom siten.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

Sunt liv

Sunt liv.nu är ett arbetsmiljöprogram för kommuner, landsting och regioner. Syftet med Sunt liv.nu är att förbättra arbetsmiljön och hälsan och på så sätt bekämpa sjukskrivningarna.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

kontorsproffs.nu

Bra info om problem som kan uppstå i kontorsmiljön: ex. musarm mm. Bra länk-, företag- och litteraturlista.

Privat hobbyprojekt.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Utbrändhetshjälpen

Informera om utbrändhet.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Stressmottagningen

Forskning och rehabilitering inom stress.

KI ligger bakom.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Healthwatch

Information om stress och arbetslivet. Gör din digitala hälsoprofil, uppföljning via mail, övningar mm. Gratis tjänst för privatpersoner.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Värkstaden

Sida om fysisk och psykisk smärta.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg

Barn, Förälrar, ungdom, psykiska problem

Familjeliv

Allt om att vänta och vårda barn. Stort forum.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Amningshjälpen Sprider information om amning.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

Barn- och ungdomsklinken

Frågor och svar kring barnsjukdomar.

på dittbar mm.

Landstinget Halland

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Allt för föräldrar

Sida om barn och föräldrarskap.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Allt om barn

Sida om barn och föräldrarskap.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Babycenter

BabyCenter finns för att ge nyblivna och blivande föräldrar och de som försöker bli med barn information och stöd. Här kan du hitta kvalificerad och medicinskt granskad information om allt som rör befruktning, graviditet, förlossning, och familjeliv.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

gravid.se

Gravid.se är en specialinriktad portal, som innehåller allt du behöver veta om förlossnings-metoder, ultraljud, amning, motion, regler kring föräldraledighetoch mycket mer.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Planetdad Sida för nyblivna pappor. Testa namngeneratorn för evetuellt namn på ditt barn mm. haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Barnastma.nu

Information till föräldrar med barn som har astma.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Infpreg

Databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet

Privat sida.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen.se startades 2000 som en informationssida med målgruppen ungdomar mellan 13 till 30 år för att fylla ett icke fullt tillgodosett behov hos våra unga.

Privat och fristående initiativ.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Web4Health

Gratis medicinisk rådgivning om mental hälsa, psykologi, personlighetsstörningar, samlevnad, ångest, depression, känslomässiga övergrepp, missbruk, sexuella övergrepp, olika slags mentala sjukdomar m.m.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Relationslabbet

Realtionspsykologi. Hur vi lär oss av våra beteenden.

Privat sida.

haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Tearapisnack

Nordens största psykologiforum, vardagspsykologi. Tips och råd, behandlingar m.m.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Personlig Utveckling NU

Personligt sökande, sammanställning av alternativa metoder på vägen mot självkänsla. Intressanta filmer.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Ätstörning

Sida om ätstörningar.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

Blad.png

Välj själv! handla i någon av Sveriges populäraste hälsoshoppar! Se

Bra hälsoprodukter

Sidan ändrades senast den 6 nov 2022

Dela artikel

 pil_red.gif Kost och näring

          659574_20001429.jpg

  Vitaminer och mineraler kan göra skillnad! Använd kosttillskott vid brist!

A

 pil_red.gif Kost och näring

          659574_20001429.jpg

  Supermaten med den bästa näringen! 

 pil_red.gif Fysisk träning

           12051_7309 

    Du som löper och vill lära dig mer! Konditionsträning och Löpning! Intervallträning, Löpteknik, Löparutrustning ...

 pil_red.gif Fysisk träning

          424239_73376447

   Intensivträning det perfekta komplementet! Tabata, Core, Crossfit, Boot Camp, Spinning m.fl.


 pil_red.gif Kost och näring

             energicirkel_gi

  Olika kostmetoder: GI, Medelhavsdiet, Atkins, Stenålderkost, LCHF, Isodieten, Raw food... 


 pil_red.gif Psykisk hälsa

              223347_2528

  KBT - Kognitv beteendeterapi för ditt eget välbefinnade! 


 pil_red.gif Kroppslig rening

        555533_12385402

  Fasta med juicer, gör en detox eller praktisera 5:2-dieten!


 pil_red.gif Fysisk träning

                262734_1635

   Styrketräning är optimalt för kroppen!

 pil_red.gif Psykisk hälsa

                 223347_2528

  Tankar styr ditt liv! 


 pil_red.gif Kost och näring

          424239_73376447

  Hormoner kroppens signalämnen!

 pil_red.gif Kost och näring

          424239_73376447

  Omega-3 det nyttiga fettet!

 pil_red.gif Sjukdomar

          424239_73376447

   Råd vid Depression, Glutenintolerans, IBS, Laktosintolerans, Metabola syndromet, Diabetes, Hjärt- och kärlsjukdomar, Benskörhet, Inflammationer - reumatism, Alzheimers, Cancer m.fl.           © Hälsosidorna ™   -   Alternativet för helhetshälsa   -