haelsosidorna_logga_ny.jpg

Länkar till externa sidor

 

Hälsa Kost och näring Fysisk träning Kroppslig rening Psykisk hälsa Shop
 - Alternativet för helhetshälsa -
Stress Sömn KBT Mindfulness Meditation Yoga Andningsövningar Visualisering Affirmationer Mental träning Ayurveda Test

"


717339_61226081

 Yoga

  Yoga kroppen stark och skapa inre frid! 

717339_61226081

 Meditera

  Mindfulness för att hitta lugnet! 

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Ayurveda - vilken kroppstyp är du!  

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Beräkna ditt energibehov!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Beräkna ditt BMI!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Kolhydrater

  Gi-värde för att

kontrollera sötsuget!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Energibehov

  Faktorer för energi-förbrukningen!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Sömnproblem

  Sömn är viktig för hälsan! 

ajurveda_logga_ny.jpg

 Stress

  Vad händer vid stress!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Magen

  Probiotika hälsa 

för tarmen!

Mental träning - Idrottspsykologi

Genom mental träning kan du uppnå det du förutsätter dig!

Du arbetar med POSITIVA MÅLBILDER och använder VISUALISERING för att uppnå dina mål.

Målbilderna ska vara klara och du ska uppleva det som att DINA ÖNSKNINGAR ÄR REDAN UPPNÅDDA!

varningstriangel.jpg Dina tankar föder dina känslor! Vill du ta kontroll över känslorna byt helt enkelt ut dina tankar!

Att medvetet lära dig styra och kontrollera dina tankar är centralt för din PERSONLIGA UTVECKLING! Det finns ett flertal vetenskapliga studier på att våra tankar styr våra känslor, som i sin tur påverkar kroppens reaktioner och dina beteenden (handlingar).

Inom mental träning använder du din inlevelseförmåga (fantasi) för att projicera det du vill uppnå. Du ska ha stor tilltro till det du bygger upp i ditt inre, du ska inte dagdrömma utan vara fokuserad, KONCENTRERAD, viljestark o bestämd, ha en orubblig intention och vara tillräckligt smågalen så att du inte ser några motstånd och tvivel i dina föresatser. Med hjälp av dina tankar och känslor skapar du en inre visuell, känslomässig bild av det du vill uppnå. Använd alla sinnen för att uppleva det du vill uppnå och använd din föreställningsförmåga! Och du ska göra det som en redan uppnådd sanning!

Genom att träna och visualisera det du vill uppnå REGELBUNDET (dagligen), och göra det i en positiv anda med stark tilltro når du det resultat du vill uppnå. Det finns vetenskapliga bevis på att metoden fungerar och att du med starkt inlevelseförmåga och ihärdighet faktiskt kan uppnå dina mål. Du kan skapa flera olika målbilder och nya mål. Dina mål kan även bestå av flera delmål!

Du har tolkningsföreträde över dina egna tankar!

Inom idrotten har man använt sig av mental träning i flera decennier. Där använder man sig av tekniker för meditativ avslappning och aktiv visualisering tillsammans med fysisk träning för att uppnå idrottsliga mål! Olika typer av meditation och även affirmationer är andra metoder som används. Lars-Eric Uneståhl är en av pionjärerna inom mental träning i Sverige.

Även företag använder sig av metoder från den mentala träningen för att förändra och påverka medarbetare och hela företagsorganisationen.

Varför fungera ditt arbete med inre målbilder!

Att mental träning och arbetet med målbilder fungerar kan bero på flera saker:

 • Du arbetar helt enkelt hårdare och mer målmedvetet för att uppnå dina mål. Du blir mer motiverad men även mer avslappnad genom dagliga övning och reflektioner, du släpper negativa känslor som prestationsångest, press, rädsla, oro, stress m.fl.
 • Upprepande metoder där tilltron är stark ger alltid resultat, detta är känt inom psykologin som ett fenomen! Du använder dig helt enkelt av en positiv hjärntvätt, självhypnos om vi ska vara kategoriska…
 • Ditt inre liv (undermedvetna!) påverkas av dina nya målbilder och tar in dem som redan uppnådda sanningar, och återupprepas i din tysta inre dialog... Ditt undermedvetna kan inte skilja på fantasi och verklighet utan tar dina föreställningar för sant? Ditt inre manifesteras sen även i det yttre!
 • Självkänslan, självförtroendet och tilltron höjs när målbilderna blir verkliga i ditt inre och ger resultat i det yttre, du kommer in i ett flow
 • Placeboeffekten

MOTIVATION är en av de viktigaste delarna i mental träning. Vad motiverar dig och varför, vad är möjligt? Motivation är grunden till det du vill förändra. KUNSKAP till hur du gör det är en annan viktig del.

Medvetna harmoniska tankar

har vid kontinuerlig upprepning

en tendens att bli verkliga!

Det gäller att minska ner och ta bort de negativa tankar du har och ersätta dessa med mer positiva tankar. Med en god självkänsla, ett gott själförtroende är det enklare att skapa positiva målbilder! Dåligt självförtroende skapar ofta negativa målbilder!

Tyck om dig själv! Var lycklig!


Bra för

 • Förbättrad psykisk och fysisk hälsa
 • Ökad livskvalitet
 • Minskar negativ stress, kortisol minskar. Omvandlas till positiv stress
 • Sociala relationer
 • Arbetslivet, du blir mer effektiv och harmonisk
 • Bättre självkänsla och självförtroende
 • Du bli mer positiv
 • Du genomför uppgifter mer målinriktat
 • Ökad självkännedom
 • Ökar motivationen att fortsätta träna, öka dosen träning...

Arbetsmetoder

Vid mental träning inom idrotten så inriktar man sig på två metoder:

 • Grundläggande mental träning: Avslappningsövningar & meditationsövningar
  Muskulär och mental avslappning. Är avstressande. Gör så att kroppen och sinnet får ny energi vilket skapar en grovgrund för din mentala träning. I avslappnat tillstånd har du även lättare att komma i kontakt med dina tankar
  , känslor och beteenden. Innehåller olika avslappningsövningar, främst muskulär och mental avslappning men även andningsövningar. Du kan använda olika avslappningsband med instruktioner och musik, samt kombinera med olika typer av meditation. Se även Mindfullness. Används vid uppladdning och återhämtning inom idrotten.

 • Målinriktad mental träning: visualisering & affirmationer – Skapa målbilder
  Koncentration och fokusering. Du skapar MÅLBILDER med hjälp av tanke och känsla tillsammans med inre visualiserade bilder. Använd din inlevelseförmåga (fantasi) och alla sinnen för att se dig i de situationer och händelser du vill uppnå med hjälp av visualisering. Att inte tvivla, utan redan uppleva allt som en sanning är nyckeln till din framgång. Du ska därför ha en positiv attityd för att lyckas.. Du kan även skriva ner positiva affirmationer, läs samt repetera (upprepa) affirmationerna för dig själv. Du använder främst visualisering och affirnmationer för dina målbilder. Andra delar som kan ingå i din träning är självbildsträning för att öka självkänslan, att du arbetar aktivt med olika rädslor, olika koncentrationsövningar samt fokusering på kreativitet och livskvalité.

  En målbild kan exempelvis vara vad du vill uppnå i en prestation, kanske i en tävlingssituation! exempelvis tiden du ska springa ett lopp på, eller att du ska vinna loppet, men viktigt är även att du upplever känsla när detta sker, hur din kropp känns, och att du flyter fram när du springer…

Grundläggande mental träning och Målinriktad mental träning används ofta tillsammans. Det är exempelvis lättare att koncentrera och fokusera dina målbilder genom visualisering när du är lugn och avslappnad, och det har visat sig att visualisering kan ha större verkan då. Du når även bäst resultat genom att vara avslappnad och koncentrerad samtidigt har det visat sig! Du ska träna dagligen och var beredd på att det kan ta flera månader innan du uppnår resultat!

Försök uppnå
Avslappnad Koncentration!

Tips!

Hämta upp en positiv känsla från det förflutna i en liknande situation och koppla den till nuet när du visualiserar!

Ur tankar föds handlingar

Ur handlingar skapas vanor

Dina vanor speglar vem du är!

Målbilder - mentala bilder

Dina målbilder - inre bilder synliggörs genom att du regelbundet använder dig av mental träning. Det finns flera typer av målbilder du kan använda dig av och dina mål är inte huggna i sten, de kan förändras allt eftersom beroende på om du omprövar dina mål eller ej! Genom att använda tydliga målbilder projicerar du din vilja och energi i en viss riktning, något som kan påverka övriga delar i ditt liv på ett positivt sätt

Exempel på grupper av målbilder:

 • Avslappnande bilder
  Du lär dig att slappna av, skapar harmoni
 • Förstärkande bilder
  Fokusera och var tacksam för det du redan har! Du minns och lever dig in i tidigare framgångar, stärker självkänslan
 • Resultat och målbilder
  Du upplever det du vill uppnå som det redan skett!
 • Processbilder
  Du visualiserar i vilken ordning olika moment måste göras i dina målbilder!

Dina målbilder ska beskrivas i nutid, de ska vara positiva och motiverande. De ska vara möjliga att nå. De kan vara kortsiktiga eller långsiktiga målbilder. Du kan även skapa delmål och sen gå vidare. Eller se hinder som du upplever som delmål du först ska uppnå! Viktigast är att du visualiserar dina målbilder som det redan skett samt att du visualiserar regelbundet.

Din förväntan styr ditt resultat!

Tips!

Lyft fram det du är bra på, sådant som du redan lyckats med och utgå från den känslan för att sen skapa nya positiva målbilder!

Även om du har stor tilltro till dina målbilder är det viktigt att du även lär dig att ta en motgång, dvs. det kan vara en fördel att du har en nyanserad förväntan! Alla misslyckas och för att uppnå precision och prestation krävs såväl fokuserad träning, målmedvetenhet som en förmåga att kunna ta en rad med misslyckande. Genom att misslyckas kan du ta lärdom, du kan faktiskt se positivt på dina misslyckande om du lär dig att uppleva och utvecklas i de känslor som de medför och lär dig förstå och se annorlunda på dem. Se även KBT – Kognitiv Beteendeterapi.

Våga se positivt på dina egna misslyckanden!

Tips!

Försök i avslappning, inre meditation gå inåt i dig själv och hitta ditt MENTALA RUM, det rum där du bestämmer verkligheten och vad som är möjligt!

Flow

FLOW är ett sinnestillstånd som ofta toppidrottsmän, kreativa personer som konstnärer m.f eftersträvar... Flow kännetecknas av att du glömmer tid och rum, upplever harmoni och känner dig fullkomligt ett med det du utför. Detta utan att du behöver tänka... prestationen, dina känslor, ditt mentala, och din kropp är ett med dina handlingar. Du är positiv och är inte rädd för att misslyckas!

När du uppnår flow är du som nästan alltid fullkomligt absorberad och koncentrerad i det utför, du utnyttjar dina kunskaper/färdigheter till max, ofta målmedvetet och är inte medveten om dig själv på samma sätt som vanligt utan känner dig större än ditt vanliga jag, du glömmer till och med ditt jag... Dina medvetna tankar och känslor, ditt inre (undermedvetna!), din själkänsla och ditt självförtroende är totalt synkroniserade i dina handlingar när du upplever flow...

Här nedan visas Flowkvadranten på hur flow fungerar i förhållande mellan skicklighet och utmaning, enligt Csikszentmihalyi & Jackson.

Flow.jpg

Figur: Flow och dess samband mellan skicklighet och utmaning, enligt Csikszentmihalyi & Jackson.

Se även Visualisering och Affirmationer.

En extern sida med många tips kring mental träning är Motionsguiden.

Blad.png

Välj själv! handla i någon av Sveriges populäraste hälsoshoppar! Se

Bra hälsoprodukter

Ljudfiler och filmer om Mental träning

Här nedan har du lite filmer ljudfiler om mental träning, samt höra olika personer berätta mer om vad mental träning handlar om:

Film: Lars Eric Uneståhl - Historikken til Mental Trening

Film: "Olof Röhlander möter Kay Pollac och Lars-Eric Uneståhl - Del 1 av 2":

Film: "Olof Röhlander möter Kay Pollac och Lars-Eric Uneståhl - Del 2 av 2":

Film: PUMT - Personlig Utveckling genom Mental Träning

Film: Lars-Eric Uneståhl om Coaching

Film: Mental träning med Tina Thörner

Film: Mental träning med Heléne Nord

Film: Mental träning.Bättre resultat på idrottsarenan med mental träning

Film: "Jaeger Sports Mental Training Seminar at MLB Urban Youth Academy With Baseball Players":

Film: "Bättre självförtroende på 10 minuter - Drömverkstad":

Film: Mental Träning Lektion 2, orginal

Film: 2014 12 16 19 03 Lars Eric, Elene Uneståhl och Anders Nilsson, Heartmath webinar

Film: 2014 10 15 17 34 Med hjärtat i centrum, En glimt av Universal Heart!

Artikellänkar

Här nedan kommer artikellänkar till externa webbsidor.

Externa länkar: Källa:

Visualisering i 8 steg

Mentalatips
SKAPA DIG EN NY LIVSSITUATION GENOM
AFFIRMATIONER & VISUALISERING
Kjell Haglund
Visualisering Paranormal

Tankens kraft

Friskareliv

Del 1: Träna hjärna - Lyft livet!

starkare.nu
Lanny Bassham´s bok With Winning in Mind Christer Jonasson
Mental träning - då blev det guld för Stefan Holm Aftonbladet
ALFATILLSTÅNDET Nathashas sida
Att lyssna inåt är ett äventyr Svenska Dagbladet
Hemlighet som alla talar om Svenska Dagbladet
The Secret Henrik Sundholm blogg

Att affirmera (Obs PDF-dokument)

Mindtools
Affirmationer & Tankar! Ifokus
Ny studie: Affirmationer fungerar! e-health
Del 1: Mental topprestation Motionsguiden
Del 2: Koncentration och topprestation Motionsguiden
Förbättra ditt självförtroende med sju enkla tips Motionsguiden
Vad skapar motivation? Motionsguiden
Vad motiveras du av? Motionsguiden
Vikten av mental träning Falu kommun
Mental träning kan lindra vid sjukdom Helsingborgs Dagblad

Nå dina mål och förändra ditt liv under 2010

Mentalatips

Lär dig att hitta och behålla flytet (The Flow)

Mentalatips
Så hittar du ditt flow Realtid
Mental träning Maria Andersson
Mental träning Stockholm City

Triathlon Club

Idrottspsykologi Hälsoguide
Våra tankar styr vårt liv Kjell Haglund
Mental styrka Kjell Haglund
Idrottspsykologi Pompe
Vad är mental träning? Nova futura
Att lära sig visualisera och arbeta med målbilder Nova futura

Mental träning: Små steg från minus till plus

sund.nu

Hur praktiseras den svenska modellen i Mental Träning (Obs! PDF-dokument!)

Högskolan i Trollhättan
Jaget och laget (Obs! PDF-dokument!)

Gestalt

Akademin Skandinavien

Sidan ändrades senast den 6 nov 2022

Dela artikel

Hälsosidorna

 pil_red.gif Kost och näring

          659574_20001429.jpg

  Vitaminer och mineraler kan göra skillnad! Använd kosttillskott vid brist!

 pil_red.gif Kost och näring

          659574_20001429.jpg

  Supermaten med den bästa näringen! 

 pil_red.gif Fysisk träning

           12051_7309 

    Du som löper och vill lära dig mer! Konditionsträning och Löpning! Intervallträning, Löpteknik, Löparutrustning ...

 pil_red.gif Fysisk träning

          424239_73376447

   Intensivträning det perfekta komplementet! Tabata, Core, Crossfit, Boot Camp, Spinning m.fl.


 pil_red.gif Kost och näring

             energicirkel_gi

  Olika kostmetoder: GI, Medelhavsdiet, Atkins, Stenålderkost, LCHF, Isodieten, Raw food... 


 pil_red.gif Psykisk hälsa

              223347_2528

  KBT - Kognitv beteendeterapi för ditt eget välbefinnade! 


 pil_red.gif Kroppslig rening

        555533_12385402

  Fasta med juicer, gör en detox eller praktisera 5:2-dieten!


 pil_red.gif Fysisk träning

                262734_1635

   Styrketräning är optimalt för kroppen!

 pil_red.gif Psykisk hälsa

                 223347_2528

  Tankar styr ditt liv! 


 pil_red.gif Kost och näring

          424239_73376447

  Hormoner kroppens signalämnen!

 pil_red.gif Kost och näring

          424239_73376447

  Omega-3 det nyttiga fettet!

 pil_red.gif Sjukdomar

          424239_73376447

   Råd vid Depression, Glutenintolerans, IBS, Laktosintolerans, Metabola syndromet, Diabetes, Hjärt- och kärlsjukdomar, Benskörhet, Inflammationer - reumatism, Alzheimers, Cancer m.fl.


           © Hälsosidorna ™   -   Alternativet för helhetshälsa   -