haelsosidorna_logga_ny.jpg

Länkar till externa sidor

 

Hälsa Kost och näring Fysisk träning Kroppslig rening Psykisk hälsa Shop
 - Alternativet för helhetshälsa -
Stress Sömn KBT Mindfulness Meditation Yoga Andningsövningar Visualisering Affirmationer Mental träning Ayurveda Test


717339_61226081

 Yoga

  Yoga kroppen stark och skapa inre frid! 

717339_61226081

 Meditera

  Mindfulness för att hitta lugnet! 

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Ayurveda - vilken kroppstyp är du!  

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Beräkna ditt energibehov!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Beräkna ditt BMI!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Kolhydrater

  Gi-värde för att

kontrollera sötsuget!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Energibehov

  Faktorer för energi-förbrukningen!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Sömnproblem

  Sömn är viktig för hälsan! 

ajurveda_logga_ny.jpg

 Stress

  Vad händer vid stress!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Magen

  Probiotika hälsa 

för tarmen!

Mindfulness - medveten närvaro

Mindfulness

Mindfulness - medveten närvaro, är en västerländsk meditations- och terapimetod som har sitt ursprung i öst, bl.a. ur Buddismen.

Mindfulness är en beprövad metod som hjälper dig att ta kontroll över negativa, destruktiva tankar och känslor!

Mindfulness minskar stress och oro och höjer medvetenheten i din vardag, genom att skapa bättre förståelse och balans i ditt liv.

Med Mindfullness lär du dig att VARA HÄR OCH NU! Du lär dig att uppleva nuet i stunden utan att tolka eller förvränga det du upplever, utan att se bakåt eller framåt... att bara vara här och nu genom att koncentrerat OBSERVERA dina tankar och sinnesintryck.

Nyckeln till framgång med Mindfulness är att du lär dig släppa taget om ditt ego och lär dig ACCEPTERA allt som det är, att inte vara dömande men även inte vara slav under dina ofta automatiserade tanke- och känslomönster.

Du är inte dina tankar, du är inte dina känslor!

Du ska öva upp din medvetna närvaro, SINNESNÄRVARO! Du lär dig att vara mer närvarande här och nu och använda dina sinnen fullt ut: synen, hörseln, känseln, smaken och lukten. Du lär dig att betrakta dig själv, det du upplever och iaktar utan att att låta dina invanda tankar och känslor ha företräde före upplevelsen, och utan att dina tidigare erfarenheter per automatik bedömer det du upplever.

Du genomgår olika övningar som har som mål att du ska bli MEDVETEN OM DITT EGET MEDVETANDE, att vara en opartisk observatör, att inte vara omedveten, att vara vaken, att se förbi de tankar och känslor som uppstår i ditt psyke och inte låta dig gå in i dessa utan bara försöka vara i det som sker...

Det viktiga är att det är du själv som bearbetar de svårigheter du upplever och att kommer i närmare kontakt med vem du är och vad du vill. Genom att reflektera, acceptera samt SLÄPPA TAGET om det som inte är dig till gagn kan du skapa en bättre vardag samt ett bättre liv. All onödig energi som du tidigare slösat bort genom att att ha obalans i kropp och själ kan du nu använda till något positivt.

Mindfulness har ett antal metoder (vektyg) som hjälper dig med att bli medveten: ANDNINGSÖVNINGAR, VARDAGSMEDITATION OCH ÖVNINGAR av olika slag.

Mindfulness används ofta tillsammans med KBT - Kognitiv Beteendeterapi som psykologisk terapiform.

Bakgrund Mindfulness

Mindfulness har sitt ursprung i öst där den används som meditationsmetod och ingår i den buddistiska traditionen.

Jon Kabat-Zinn

Mindfulness som den praktiseras i väst är inspirerad av den amerikanska professorn i medicin Jon Kabat-Zinn. Han intresserade sig först för hur mindfulness med meditationstekniker från öst kunde användas mot stress och vid smärtlindring. Detta skedde 1979. Han använde sig av buddistiska meditationsmetoder men tog bort det mesta av det religösa och filosofiska innehållet, allt för att anpass det hela mot väst.

Jon Kabat-Zinn har arbetat fram en metod som bl.a. innehåller meditation med fokus på andningen, yoga, kroppsskanning och meditativ gång. Han har skapt ett program med dagliga övningar som heter Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR).

"Mindfulness är den medvetenhet som uppstår när vi uppmärksammar något avsiktligen, i nuet, som det är och fritt från bedömning." - Jon Kabat-Zinn

Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal

Mark Williams, John Teasdale och Zindel Segal är tre psykologprofessorer som använde mindfulness mot depression och utgick från Jon Kabat-Zinn arbete. De anpassade metoden och la till olika kognitiva metoder, se KBT – kognitiv beteendeterapi. Deras metod heter Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT). Metoden har bl.a. visat sig lyckosam mot såväl depression som utmattningssyndrom.

Mindfulness i dag

Mindfulness i väst består ofta av två viktiga delar:

 • Buddistisk filosofi samt meditations- och andningsövningar

 • KBT - Kognitiv beteendeterapi som arbetar med våra beteende och vårt sätt att tänka.

Det finns ett flertal efterföljare som nu arbetar med mindfullness på lite olika sätt där meditationsövningarna samt kognitiva beteendeterapi ändå är centrala.

Varför mindfulness

Som människa har vi ofta en förmåga att inte leva fullt ut i vår vardag, och har ofta en tendens att se tillbaka och minnas det som varit, samt kanske även göra en eftertolkning av det som skett så det passar oss! Det kan vara positiva såväl som negativa känslor och tankar som vi tar med oss in i vårt dagliga liv. Eller så söker vi oss mot framtiden i förhoppning eller med oro: fantiserar om kärleken vi ska möta, huset vi ska köpa, arbetet som ska göra dig lycklig! Kanske resan till främmande länder, hälsan som ska komma till dig, eller tankar som att din nuvarande relation kommer att hålla, eller kommer du ha någon inkomst i huvudtaget? Kommer dina barn ha hälsa och få ett bra liv? Dessa funderingar kan sammantaget prägla vår vardag mer än vi tror. Men hur ofta lever vi här och nu i det som bara är?

Alla har vi upplevt ögonblick av total närvaro!

Vi söker alla en mening med våra liv men allt för ofta blir det dessvärre allt för många hjärnspöken, tankar som återupprepas som fantasier eller överstyrda känslor som inte har någon verklighetsförankring! Vi har en stor förmåga att älta samma saker om och om igen. Detta är en hemsk sanning! Vi är allt som oftast på väg någon annan stans än här och nu. Men de positiva minnen vi har i livet har allt som oftast uppstått här och nu i stunden, dvs. de är direkta möten som sker i livet. Alla har vi upplevt ögonblick/tillstånd av total närvaro, så det är inget konstigt. Det är bara det att det sker för sällan och omedvetet i den stressade tid vi numer lever i.

Trötthet, stress, depressioner, känsla att ofta misslyckas, och vara misslyckad på olika sätt är alla symtom på de liv vi lever! Det är egentligen inget konstigt att så är fallet då det kan vara svårt att räcka till på alla sätt och vis. Tänk om vi kunde se dessa symtom som positiva tecken på att förändring bör sker och ge oss själva tid till förändring! Du kan faktiskt med ganska enkla medel börja använda mindfulness i vardan och förändra mycket till det bättre.

Låt inte dina invanda beteendemönster styra dig!

Exempel: Mindfulness och stress, ta kontrollen

Du är väldigt stressad för att du ska hinna hem från arbetet för att laga mat till dina barn samt sen hinna köra det yngsta barnet på träning. Genom att använda mindfulness i din direkta vardag har du praktiska verktyg för att observera din stress på ett mer sunt och riktigt sätt, uppleva stressen mer klart och se varför stressen uppkommer (vilket dessvärre ofta sker som ett vanemönster ur liknande situationer). Du kan nu lättare acceptera situationen som den är och göra det bästa av den för att du lärt dig se mer klart på den, och genom så enkla ting som att se till att du kommer ifrån ditt arbete i rätt tid, ha planerat middagen i förväg. Dvs. genom att prioritera de rätta sakerna i rätt ordning kommer du kunna hantera dessa situationer på ett helt annat sätt, i och med att det är du som har tagit kontrollen, och gjort det medvetet.

Ofta är stress en omedveten reaktion som uppstår i en viss situation. Efter att du införlivat mindfullnes i din vardag kommer du lära dig att observera och hantera dessa stressituationer på ett bättre och mer kreativt sätt.

Bra för

Det finns vetenskapliga studier som visat att Mindfullnes precis som Kognitiv beteendeterapi hjälper mot olika stressrelaterade sjukdomstillstånd och även vid depression.

Mindfulness har bl.a. även visat sig hjälpa mot följande sjukdomar och psymtom:

Mindfulness gör så att du:

 • Förhöjer din sinnenärvaro
 • Minskar din ilska
 • Minskar själviskheten, du bli mer kärleksfull
 • Ökar din glädje, du blir mer positiv
 • Ökar kreativiteten och flexibiliteten
 • Gör dig avslappnad, trygg och lugn
 • Gör dig mer effektiv
 • Gör klokare val
 • Förbättrar inlärningsförmågan
 • Förbättrar din självinsikt
 • Förbättrar sömnen
 • Förbättrar immunförsvaret
 • Förbättrar koncentrationsförmågan
 • Förbättrar tålamodet
 • Klarar utmaningar bättre

Obs!

Effekterna av meditation och mindfulness kan ses på magnetröntgen av ens hjärna, något som visar sig vid röntgen och på vilka delar av hjärnbarken som är mest aktiva. Den främre vänstra hjärnan ökar sin aktivitet vid meditation. Hjärnforskningen har också visat att personer som har mer aktivitet i denna del av hjärnan känner sig mer positiva och mindre oroade än andra.

Praktisk Mindfulness

ANDNINGSÖVNINGAR, VARDAGSMEDITATION OCH ÖVNINGAR är de verktyg du använder dig av inom mindfulness som hjälp för att bli mer medveten i nuet. För att nå resultat bör du använda dig av dessa verktyg kontinuerligt (varje dag).

Med ditt medvetande kommuncerar du och upplever din verklighet, och att lära dig vara självmedveten om ditt eget medvetande och dess kontaktytor med verkligheten är syftet med övningarna. Du kan genom att praktisera mindfulness lära dig hur du tar kontroll över en situation istället för att situationen äger och kontrollerar dig, allt genom att lära dig att vara observant och välja vad du ska ta till dej eller ej.

Tips!

Det kan vara bra att kombinera mindfulness med yoga, exempelvis en mer fysiska form av yoga, exempelvis Hatha Yoga eller den mer introverta Kundalini Yoga.

Medvetandets kontaktytor

Ditt medvetande upplever och kommunicerar kontinuerligt genom att använda sig av tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser i samverkan. Genom att vara uppmärksam på hur dina TANKAR, KÄNSLOR och din KROPP fungerar kan du öka förståelsen för hur du mår, hur du fungerar, vad du kan förändra samt hur du ska göra det! Vid meditation är medvetenheten över kroppen central, vilket ingår i de flesta meditationstekniker, något som hjälper dig per automatik till att observera och stilla tanke- och känsloverksamheten som fortgår inom dej.

mindfullness_medvetandetriangel

Figur: Medvetandets kontaktytor: tankar, känslor och kropp.


Tankar och känslor är ofta kortlivad, de uppstår och försvinner! Genom att vara medveten kan du lära dig att vara observant på när en tanke uppstår och när tanken upphör, och vara observant på när starka känslor tar över ditt sinne, som glädje, ilska, trygghet, rädsla, lycka, sorg, medkänsla, hat, generositet, avund...

Genom att lära dig iaktta dina tankar så lär du dig att inte identifierar dig med dem, vilket gör att du kan styra så att negativa tankar och känslor avtar snabbare/lättare.

De flesta vardagstankar vi har är dessvärre negativa och destruktiva och de återupprepas allt som oftast. Vi använder inte tankarna för slutledning och slutförande av en specifik uppgift utan för olika typer av negativa projektioner, ofta påverkade av de känslor som tagit överhand inom oss. Dessutom blir vi ofta beroende av dessa tankemönster, man kan säga att vi får ett missbruksproblem av negativa repetitiva tankar som tagit över i oss!

Känslor är kroppens reaktion på det du upplever. Känslor är ofta en reaktion på våra tankar, exempelvis kan vissa tankar vara förknippade med att du upplever ångest... En känsla kan även uppstå mer direkt i något som kan liknas vid tidigare känslominnen, olika erfarenheter. Exempelvis kan du bli väldigt rädd i en viss situation för att du tidigare blivigt rädd i en liknande situation. Kroppen reagerar då omedelbart och intar försvarsställning.

Att iaktta dina känslor och deras kroppsliga reaktioner är därför lika viktigt som att du lär dig att iaktta dina tankar, eftersom tankar och känslor ofta är reaktioner av varandra! Vissa tankar är beroende av vissa känslor för att uppkomma i huvudtaget och vissa känslor uppkommer ofta ur vissa invanda tankemönster.

Med mindfulnessträning kan du lära dig att uppleva och se saker annorlunda och få en mer nyanserad och positiv livssyn.

Du kan inte stoppa dina tankar och känslor!

men du kan lära dig att vara observant

på hur de uppstår och försvinner!

och lära dig att inte fastna i dem.

Avsikt - inställning!

För att lyckas med mindfulness är det en fördel om du är nyfiken och har en viss bestämdhet och vilja att använda metoderna kontinuerligt, samt därtill bygga upp rutiner för hur du implementerar metoderna i din vardag. En sund inställning är även att du inte förväntar dig några revolutionerande resultat på en gång, och att du har en viss mått av skepticism, att du upplever att det är du själv som lär dig att styra samt verkligen känna in vad du upplever i processen. Allt ska ske på dina egna villkor! Det är inga under som kommer till dig utifrån, från en annan person eller lära, all progression kommer du uppleva inifrån och ut... Mindfulness har du nytta av livet ut, dag för dag, timme för timme!

Du arbetar med att observera och lära dig acceptera det du upplever, och ej värdera det du upplever! Genom att acceptera så lär du dig också att ha/få distans till dig själv och lär dig att vara ej dömande. Att ej sträva och våga släppa taget är viktiga egenskaper för att lyckas. Att försöka beskriva dina känslor och upplevelser i ord, att släppa all prestige, släppa din autopilot som annars styr dig. Att hela tiden föra tankarna tillbaka till nuet när de har en tendens att vandra i väg!

Hur kan du vara mer medveten här och nu?

Lär dig observera dina tankar och känslor!

Använd olika meditionstekniker när du upplever obalans!

Våga släpp taget och lär dig att acceptera

och bara vara, utan att döma!

En bra start är att försöka sortera bland allt som gör att du inte kan uppleva nuet i vardagen, alla dessa intryck som bombarderar ditt sinne och som du möts av hela tiden: Internet, radio, TV, mobiler som är på för jämnan mm. Dvs. ta bort allt sådant som tar uppmärksamheten från dig. Detta underlättar och gör det enklare för dig att koncentrera dig på en sak i taget, och hjälper till att skapa balans, riktning och självkännedom.

När du gör dina meditationer och övningar (vardagsmeditationer) är det av stor vikt att du har en avsikt, en klar vilja med dina övningar. Du bör vara intresserad, ha tillit, tålamod och inte vara dömande. Inte sträva utan bara vara i ögonblicket och acceptera livet och det som sker, för att kunna släppa taget om de tankar och känslor som kommer och går.

Andningsövningar

Andningsövningar är centrala i mindfulness och genom att koncentrera dig på andningen kan du relativt snabbt få tillbaka din uppmärksamhet och medvetenhet när du tappat den i din vardag. Att koncentrera dig på andningen är därför den bästa och enklaste meditationsformen du kan använda dig av för att stilla ditt sinne och återfå balansen.

Att andas är något vi gör hela tiden, men när du gör det medvetet genom andningsövningar så har det en effektiv förmåga att tysta negativa tankar och känslor och hjälper dig att komma tillbaka till nuet. Att andas medveten är därför en effektiv meditationsmetod för att FÖRA DITT MEDVETANDE TILLBAKA TILL KROPPEN vilket gör att dina övriga sinnen tystas per automatik och du återgår till här och nu!

Du tystar ditt sinne, och återgår till nuet igen

genom att fokusera på andningen...

Andningsankaret - koncentrera ditt medvetande på andningen

Sitt bekvämt, på en stol eller i yogaställning. Ha ryggen rak, axlarna avslappnade, ögonen något slutna. Förflytta nu din uppmärksamhet till din andning...

 1. Andas in djupt...

  Känn hur luften strömmar in genom näsan och hur lungorna fylls med luft, låt andningen kännas ända ner i buktrakten.

 2. Andas långsamt ut genom näsan...

 3. Återupprepa in- och utandningen, var medveten under andningen...

  Tips!

  Om du vill kan du låta andningen kännas ända ut i dina övriga kroppsdelar, exempelvis ut i tårna vid inandningen, låt sen luften gå tillbaka från tårna ut ur lungorna vid utandningen...

När tankar uppstår! låt dem bara komma och gå, utan att du låter tankarna få övertaget så du fastnar i dem. Bedöm inte dina tankar, utan låt dem bara komma och gå... Observera dem bara och återgå lugnt tillbaka till andningen när du blir medveten om att detta sker. Dvs. Stanna upp – Observera tankarna– Acceptera tankarna – Låt tankarna gå (SOAL). Och återgå till andningsankaret igen...

Tips!

Enklare andningsövningar kan göras var du än är: sittande, stående, även när du är ute och går. Du kan när som helst sätta din hand på din mage och börja iaktta dina andningsrörelser!

Se även specifik sida om olika andningsövningar.

Vardagsmeditation

Du kan när som under dagen öva din uppmärksamhet på olika sätt genom att använda din kropp och dina sinnen (känna, höra, se, smaka, lukta) som redskap.

Kroppsskanning och sinnesnärvaro

Kroppsskanning är en meditationsteknik där du använder dig av din kropp och dina sinnen som ett redskap och medvetet känner in hur kroppen fungerar och vad du upplever vid olika tillfällen (varje ögonblick!). Genom att göra detta mer medvetet så förhöjer du sinnesintrycken. Exempel:

 • Var medveten om hur det känns när du är ute och går, hur benen rör sig, hur foten nuddar och lämnar marken, hur rörelsen tar form...
 • Gör andningsövningar på bussen.
 • Känn stolen du sitter på, känn din tyngd, känn värmen i baken...
 • Känn hur strålarna från solen värmer din kropp...
 • Känn vinden, regnet mot ditt ansikte...
 • Känn dina olika kroppsdelar, dina händer, fötter, ditt huvud, din mage...
 • Betrakta föremål öppet utan att bedöma: en sten, ett träd...
 • Upplev ljusskiftningarna i naturen, bladens skuggor...
 • Upplev dofterna när du lagar mat, färgerna i maten...
 • Ät och tugga långsamt. Känn smaken av maten du äter, vad smakar speciellt, starkt, sött, surt, salt, beskt...
 • Hur smakar teet du dricker, känn värmen...
 • Dammsug och diska utan att tänka på annat och vad du ska göra härnäst...

Genom att vara mer medveten om hur din kropp och hur dina sinnen fungerar så öppnar du upp din förmåga att känna in saker på ett mer äkta sätt, utan att ge din egen tolkningsförmåga företräde, vilket ofta sker per automatik annars. Du lär dig att läsa av och känna av signaler som du kanske inte skulle uppleva om du inte var medveten om dem! Du lär dig också att bara vara här och nu, att vara mer avslappnad, tillåtande och inkännande. Kroppsskanning är en väldigt bra metod när du behöver tysta dina tankar, då kroppen och sinnet får tolkningsföreträda före tanken på ett naturligt sätt.

Notera:

Om du sluter ögonen och tänker följande: Vilken kommer nästa tanke vara som kommer? - då när du släppt frågan uppträder något ganska märkligt: det kommer inte komma några tankar lika fort som det brukar annars och du kommer vara observant och medvetenheten och uppleva stillheten/mellanrummet tills du tänker nästa tanke... som oftast dessutom är ursprungsfrågan som du upprepar... Analysera vad det kan bero på...

SOAL (Stanna upp, Observera, Acceptera, Låt Gå...)

Du kan alltid träna dig att bli medvetet närvarande i vardan genom att reflektera över det som sker genom följande metod, som förkortas SOAL:

 • Stanna upp (Stop)

  Genom att lära dig att vara medveten om vad som sker inom och utom dig lär du dig att stanna upp och reflektera i stunden.
 • Observera (Observe)

  När du medvetet har stannat upp ska du uppmärksamt observera dina tankar, känslor, din kropp, din omgivning... men du ska göra det utan att värdera det du upplever.
 • Acceptera (Accept)

  Genom att acceptera dina upplevelser utan att döma, med medkänsla och förståelse öppnar du upp dig själv inför dig själv, vilket ökar upp din inkänningsförmåga samt även skapar mer harmoni i ditt dagliga handlande.
 • Låt Gå (Let Go)

  Låt upplevelsen försvinna. Genom att släppa taget gör du ett medvetet val att gå vidare, att inte fastna i din upplevelse, utan bara låt den vara och låta den tona ut...

Obs!

Läkaren Ola Schenström som är en av pionjärerna inom mindfulness i Sverige använder sig av begreppet SOAS - Stanna upp - Observera - Acceptera - Svara eller Släpp. Genom Förtydligandet i det fjärde steget kan man välja om man vill svara och konfrontera situationen eller släppa den och låta den gå!

Här nedan hittar du några exempel på vardagsreflektioner du kan göra där du använder dig av SOAL. Metoden kan användas i alla möjliga sammanhang, det är bara din egen fantasi som sätter gränserna. Du kan därför efter lite övning hitta på egna övningar. Se till att att ha en tydlig avsikt med dina övningar, vad du vill uppnå, dvs. vad är syftet och målet!

Exempel: En intensiv känsla

 • Stanna upp
  Reflektera över känslan, om du är irriterad, arg, nervös, rädd... Hur känns din kropp, är den spänd...
 • Observera
  Ligg kvar i känslan, var medveten. Ändrar känslan karaktär, är den lika intensiv...
 • Acceptera
  Acceptera känslan som den är, låt den bara finnas där, var medveten om att den kommer avta...
 • Låt Gå
  Låt känslan sakta tona bort tills du släpper taget...

Exempel: Stress

 • Stanna upp
  Bli medveten om att du är stressad, vilka tankar som finns där, hur känns din kropp...
  använd andningsankaret för att komma ner i varv (andas in och ut 3 gånger...).
 • Observera
  Hur känns stressen nu? Känner du igen den... kan du se dina tankar tydligare, varför stressen uppkommit, kan kroppen slappna av mer...
 • Acceptera
  Acceptera din stressituation, låt den finnas där men försök se på den utifrån med andra ögon utan att fångas för starkt av den
 • Låt Gå
  Låt stressen vara som den är, låt den avta...

Exempel: Sug efter sötsaker eller annan stimulantia

 • Stanna upp
  Bli medveten om vilka känslor, tankar som väckt ditt begär. Är det trötthet, stress, oro, misslyckande som triggat i gång det hela? Är det ett vanebeteende som uppstår vid en viss situation eller klockslag?
 • Observera
  Låt dig vara i begäret, reflektera över hur det finns där, om det kommer och går. Hur känns begäret, finns det olust, rastlöshet, frustration som ligger bakom begäret?
 • Acceptera
  Acceptera begäret, låt det finnas där, försök se klart på det...
 • Låt Gå
  Låt begäret avta och klinga av...

Exempel: Hur dina rörelser speglar ditt inre

 • Stanna upp
  Bli medveten om hur du rör dig, vilka steg du tar, vilken hållning du har...
 • Observera
  Känn in rörelsen mer på djupet, hur känns den i kroppen, var medveten om hur hela kroppen känns, alla små rörelser! Hur speglar dina rörelser hur du mår, ditt sinnetillstånd?
 • Acceptera
  Acceptera dina rörelser och dina känslor.
 • Låt Gå
  Släpp taget, försök att röra dig annorlunda en annan gång, gå fortare eller långsammare, ha en rakare hållning! hur speglar det nu ditt sinnetillstånd?

Exempel: Samtal/dialog, att kunna lyssna och tala

 • Stanna upp
  Bli medveten om att du lyssnar eller att du talar...
 • Observera
  Hur fokuserad kan du vara som lyssnare? kan du lyssna utan att dina egna tankar och känslor tar övertaget och vill avbryta... När du talar tar du hänsyn till den du talar till, vilket situation du är i, vilket samtal som förs och vilka förväntningar som dina medtalare har? Hur för du fram dina åsikter utan att trampa någon på tårna! Ta andningspaus, låt orden komma naturligt, försök vara klar och avslappnad i tanken och låt inte känslorna springa i väg...
 • Acceptera
  Acceptera och känn in andras åsikter, acceptera att du inte sagt allt du velat säga men att du fått fram det du vill säga.
 • Låt Gå
  Låt alla tala till punkt. Avsluta dialogen. Känn efteråt in hur bra samtalet har varit, om alla har fått kommit till tals och fått säga sitt, att stämningen har varit den rätta.

Meditation och Yoga

Du kan även med fördel även använda olika Yogaövningar där du kombinerar medvetna andningstekniker med kroppsövningar och olika typer av meditation.

Blad.png

Välj själv! handla i någon av Sveriges populäraste hälsoshoppar! Se

Bra hälsoprodukter

Ljudfiler och filmer om mindfulness

Här nedan har du lite filmer ljudfiler för att testa mindfulness samt höra olika personer berätta mer om vad mindfulness handlar om:

Film:"Mindfulness med Jon Kabat-Zinn":

Film: Jon Kabat-Zinn - "The Healing Power of Mindfulness"

Film: Mindfulness övning

Film: "Not reacting to content - Eckhart Tolle"

Artikellänkar

Senaste nyheterna om Mindfulness på Googles

Bloggar om Mindfulness

Blogginlägg om Minfulness på Google

Här nedan kommer artikellänkar till externa webbsidor.

Externa länkar: Källa:
Vad innebär begreppet Mindfulness? Yogastudion
Mindfulness-meditation – nygammal metod för att lindra stress Läkartidningen
Mindfulness - att landa i nuet är stresshantering Vårdguiden
"Jag visste inte hur jag skulle ta mig upp från botten..." Vårdguiden
Mindfulness - Medveten närvaro Sund.nu
Från Buddha till terapisoffan Svenska Dagbladet
Slå av autopiloten och styr dig själv Svenska Dagbladet
Hjärnan mår bra av stilla fokus Svenska Dagbladet
Att lyssna inåt är ett äventyr Svenska Dagbladet
Lyssna fram ditt barns egen kraft Svenska Dagbladet
Bli en seglare som kan kryssa mot vinden Svenska Dagbladet
5 frågor Hur går mindfulness till? Svenska Dagbladet
Att stilla sig tillbaka till ett aktivt liv Svenska Dagbladet
”Mindfulness satt som en smäck” Svenska Dagbladet
Ta kommandot över ditt liv Svenska Dagbladet
Hjälp din hjärna att bli coolare Svenska Dagbladet
Mannen som får världen att meditera Svenska Dagbladet
Kroppsfixeringen som faktiskt funkar Svenska Dagbladet
Livet är nu! - Eckhart Tolle Svenska Dagbladet

Soldater blir hjälpta av mindfulness

Svenska Dagbladet

Möt Jon Kabat-Zinn

Leva
Bli mindful i vardagen Expressen

Är din oro bra eller dålig?

Expressen
Ladda med mindfulness, fem smarta tekniker Aftonbladet

Är din oro bra eller dålig?

Aftonbladet
Lär dig bara vara Aftonbladet
Väck dina sinnen! Aftonbladet

Så lindrar du smärtan med mindfulness

Aftonbladet

”Jag flydde min smärta genom att jobba hårt”

Svenska Dagbladet
Meditation skapar positiva förändringar i hjärnan Clear Harmony
Mätbara spår i hjärnan när mästare mediterar Svenska Dagbladet
"Kan mindfulness hjälpa mitt förhållande?" Aftonbladet
Mindfulness som behandlingsmetod vid ångest och depression Meddoc
”I bästa fall naivt, i värsta fall en lögn.” Svenska Dagbladet
Medveten närvaro botar stressen Suntliv.nu
Meditation hjälper vid stress Dagens Nyheter
Med stillhet på schemat Dagens Nyheter
Målet: vara närvarande i nuet Dagens Nyheter
”Smärtan och stressen försvann” Dagens Nyheter
Stort sug efter mindfulness Dagens Nyheter
Mindfulness på skolschemat Svenska Dagbladet
De vill lära oss att äta medvetet Svenska Dagbladet
Mindfulness - effekter på stressymptom Statens Folkhälsoinstitut
Så kan du hålla oron borta
– stresshantering med mindfulness
Skyddsguiden
”Mindfulness fördjupar relationen” Laura
Föd med mindfulness Vi föräldrar
Mindfullness Cefam
Mindfulness - kärnan (Obs! PDF-dokument) Ditttao
Vi lever 2/3 av vår tid inne i våra egna huvuden (Obs! PowerPoint presentation) Landstinget i Kalmar län
Mindfulness och psykoterapi

sfKBT, Niklas Törneke

Mindfulness, Medveten närvaro (Obs! PDF-dokument) Ritva Sommermark

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression (Obs! PDF-dokument)

Sokraten
Fem röster om mindfulness (studentuppsats PDF-dokument)

Institutionen för psykologi

Sjukgymnasters upplevelser av mindfulness (C-uppsats PDF-dokument) Luleå tekniska universitet
Mindfulness och den biopsykosociala modellen (studentuppsats PDF-dokument) Stockholms Universitet

Hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser – ett mindfulnessbaserat projekt i Norrbottens läns landsting (Obs! PDF-dokument)

Norbottens läns landsting

Mindfulness & Ledarskap - skilda världar?

Lunds Universitet

Sidan ändrades senast den 6 nov 2022

Dela artikel

Hälsosidorna

 pil_red.gif Kost och näring

          659574_20001429.jpg

  Vitaminer och mineraler kan göra skillnad! Använd kosttillskott vid brist!

 pil_red.gif Kost och näring

          659574_20001429.jpg

  Supermaten med den bästa näringen! 

 pil_red.gif Fysisk träning

           12051_7309 

    Du som löper och vill lära dig mer! Konditionsträning och Löpning! Intervallträning, Löpteknik, Löparutrustning ...

 pil_red.gif Fysisk träning

          424239_73376447

   Intensivträning det perfekta komplementet! Tabata, Core, Crossfit, Boot Camp, Spinning m.fl.


 pil_red.gif Kost och näring

             energicirkel_gi

  Olika kostmetoder: GI, Medelhavsdiet, Atkins, Stenålderkost, LCHF, Isodieten, Raw food... 


 pil_red.gif Psykisk hälsa

              223347_2528

  KBT - Kognitv beteendeterapi för ditt eget välbefinnade! 


 pil_red.gif Kroppslig rening

        555533_12385402

  Fasta med juicer, gör en detox eller praktisera 5:2-dieten!


 pil_red.gif Fysisk träning

                262734_1635

   Styrketräning är optimalt för kroppen!

 pil_red.gif Psykisk hälsa

                 223347_2528

  Tankar styr ditt liv! 


 pil_red.gif Kost och näring

          424239_73376447

  Hormoner kroppens signalämnen!

 pil_red.gif Kost och näring

          424239_73376447

  Omega-3 det nyttiga fettet!

 pil_red.gif Sjukdomar

          424239_73376447

   Råd vid Depression, Glutenintolerans, IBS, Laktosintolerans, Metabola syndromet, Diabetes, Hjärt- och kärlsjukdomar, Benskörhet, Inflammationer - reumatism, Alzheimers, Cancer m.fl.


           © Hälsosidorna ™   -   Alternativet för helhetshälsa   -