haelsosidorna_logga_ny.jpg

Länkar till externa sidor

 

Hälsa Kost och näring Fysisk träning Kroppslig rening Psykisk hälsa Shop
 - Alternativet för helhetshälsa -
Fasta Detox 5:2 - dieten Tarmrening Njurrening Leverrening Lymfrening Parasiter/Candida Probiotika


717339_61226081

 Yoga

  Yoga kroppen stark och skapa inre frid! 

717339_61226081

 Meditera

  Mindfulness för att hitta lugnet! 

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Ayurveda - vilken kroppstyp är du!  

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Beräkna ditt energibehov!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Beräkna ditt BMI!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Kolhydrater

  Gi-värde för att

kontrollera sötsuget!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Energibehov

  Faktorer för energi-förbrukningen!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Sömnproblem

  Sömn är viktig för hälsan! 

ajurveda_logga_ny.jpg

 Stress

  Vad händer vid stress!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Magen

  Probiotika hälsa 

för tarmen!

Fasta, detox och hälsa

Fasta

Fasta och detox rensar kroppen från toxiner, stimulera kroppens ämnesomsättning och cellproduktion samt stärker immunförsvaret.

Fasta har förekommit i alla tider, naturligt på grund av uppkommen brist på föda, bl.a i äldre tider. Men än vanligare i religiöst syfte eller av hälsoskäl av olika slag.

Bild copyright miro schaap

varningstriangel.jpg Att använda fasta som en bantningsmetod är inget att rekommendera om du inte samtidigt är beredd till övriga nödvändiga förändringar.

Fasta är en optimal starter när du vill genomföra kostförändringar av olika slag. Fasta kan du även med fördel genomföra flera gånger per år för att bibehålla eller förbättra din allmänhälsa i stort.

Att genomföra en detox (avgiftning) kan för många kännas enklare än att genomföra en ren fasta. Skillnaden är att vid detox intar du även lättare föda, vilket inte är fallet vid ren fasta, därtill innehåller olika detoxkurer ofta specifika ämnen, örter som anses stimulera kroppens reningsorgan till snabbare och effektivare utrensning.

Fastans inverkan på kroppen är något som är ett hett debatterat ämne inom läkarvården och alternativvården. Man är långt ifrån överens om dess inverkan på kroppen. Hälsosidornas uppfattning i ämnet är att rätt genomförd fasta kan vitalisera kroppen och kan vara till stor hjälp för förbättring av en oren kropp, där har fastan en viktig funktion. Vår kropp har dessvärre en förmåga att förorena sig själv genom ett felaktigt leverne och främst genom en allt för dålig kost. Med tiden innebär detta att vår kropp inte fungera optimalt. Fastan vitaliserar hela kroppen och är därför en bra metod för att få kroppen att börja fungera på ett bättre sätt.

En av de stora svenska fasteförespråkarna har varit Are Waerland som på 1930- 1940 talet förespråkade ren föda och bl.a. långtidsfasta. Are bildade även Hälsofrämjandet.

De senaste åren har olika typer av korttidsfasta blivigt populära att genomföra, bl.a. 5:2-dieten. Dessa fasteformer ska utföras periodiskt för att ge resultat, och många upplever att korttidsfastan är enklare att integrera i vardagen än den mer krävande långtidsfastan.

Fasta är även en bra starter som livsförbättrare i kombination med andra typer av Kroppslig rening samt förändringar som kan gälla Kost och Näring, Fysisk träning och din Mentala och psykisk hälsa.

Varning!

Du som är anorektiskt lagd ska absolut inte hålla på med periodisk fasta eller längre fasta, då det finns risk att du skadar dig själv än mer!

Sjukdomsymtom där fasta kan hjälpa

Normalfallet som visar att en fasta kan vara behövlig kan vara att energinivån i kroppen känns rubbad och du känner dig trött, hängig eller allmänt låg och i avsaknad av energi. Detta kan vara enkla tecken på att kroppen är full på toxiner (gifter och slaggprodukter) samt ämnesomsättningen är rubbad. Att tarmarna inte fungerar som det ska, att du känner dig förstoppad kan även vara ett tecken på att fasta kan vara lägligt.

Ett flertal sjukdomstillstånd har visat sig kunna förbättras vid återkommande fasta. Exempelvis:

Fasta kan även vara en del vid behandling av såväl olika typer av kroniska sjukdomstillstånd, som Metabola syndromet och diabetes.

Det finns forskare som menar att fasta även hjälper mot Alzheimers och demens.

Fasta vid cancerbehandling

Fasta tros fungera förebyggande mot cancer då celler och DNA repareras, celldelningstakten minskar och regleras, cellproduktionen vitaliseras, bindväven förbättras m.m.

Det finns studier som visar att fasta innan cellbehandling motverkar biverkningarna och leder till att behandlingen fungerar bättre. Immunförsvaret förnyas. Fastan måste vara minst tre dagar för att det ska bli resultat. De friska cellerna skyddas genom att de vita blodkropparna inte slås ut senare vid behandlingen samtidigt som cancercellerna är sårbara för behandlingen.

När och hur du fastar i samband med elakartad cancer är relativt ostuderat! Det finns de som även menar att cancerns cellproduktion kan gynnas om du fastar vid fel tillfälle. Mer forskning behövs på detta. Och du bör ha kontakt med din läkare.

Fördelar med fasta

Det finns många fördelar med att du börjar fasta eller genomför detox regelbundet:

 • Höjer energinivån, du blir piggare och vitalare
 • Renar kroppen från toxiner (stagnerade slaggämnen och gifter)
 • Vitaliserar ämnesomsättningen
 • Celler och DNA repareras
 • Stimulerar cellproduktionen
 • Förbättrar näringsupptaget
 • Stärker immunförsvaret
 • Motverkar inflammationer
 • Förbättrar din mentala och psykiska hälsa
 • Förebygger och hjälper mot ett flertal sjukdomat
 • Blodsockret stabiliseras
 • Insulinkänsligheten förbättras
 • Förbränner kroppsfett, se övervikt
 • Frisätter hormoner
 • Produktionen av kroppsegna antioxidanter tros öka

Den största vinsten för kroppen när du fastar är att den får en naturlig möjlighet till vila och återhämtning. Det har visat sig att fasta hjälper kroppen till att rensa ut toxiner (gifter och slaggprodukter) som finns lagrade i kroppen.

Fasta vitaliserar din kropp!

och renar din kropp från toxiner!


Fasta stimulerar till att näringsupptaget kan förbättras i kroppen om man haft obalans. Reningen som sker i kroppen i kombination med den minskade näringstillförseln under fastan har även visat sig stimulera cellproduktionen i kroppen på ett positivt sätt. Ofta kan fastan även vara positivt för olika kroppsliga problemsymtom och sjukdomar som stört kroppen. Fastan har därtill även visat sig positiv för den psykiska hälsa.

När du fastar har kroppen mindre tillgång till kalorier, studier har visat att glukosnivåerna och även tillväxthormonet IGF-1 då minskar redan under första dygnet. När IGF-1 minskar ställer kroppen in sig på att reparera befintliga celler och DNA. Fastan stimulerar i sin tur till ökad nyproduktionen av celler efter fastan är avslutad.

Notera:

Tillväxtfaktorn BDNF (brain-derived neutrophic factor) ökar i hjärnan vid kalorirestriktion, exempelvis vid kortvariga fastor. Detta förbättrar hjärnans plasticitet och tillväxt och tros även vara bra för att motverka vissa degenerativa sjukdomar som alzheimer och parkinson. Produktionen av hjärnceller ökar också vid fasta.

Notera:

Nyare forskning har visat att vid kalorirestriktion som sker vid fasta aktiveras enzymet peroxiredoxin1 som har en föryngrande effekt då den tros bromsa åldrandet.

När vi känner oss sjuka och har infektioner i kroppen

tar vi ofta till en naturlig form av spontanfasta

och undviker fasta näringsämnen i form av mat

och överkonsumerar vätska istället!

Detta stimulerar bl.a. tillverkningen av vita blodkroppar

som hjälper till vid kroppens självbekämpning av infektionen!


​Fasta kombinerad med tarmrening

Fasta hjälper kroppen att avlägsna toxiner av olika slag. Dessa toxiner har samlas i kroppen genom osunt leverne (fel kost, för lite motion) samt genom direktpåverkan av olika gifter av olika slag (gifter i närmiljön). För att stimulera reningsfunktionen ytterligare vid fasta är det bra att hjälpa kroppen att snabbare avlägsna dessa toxiner på lämpligt sätt. Därför kan du med fördel kombinera fasta med någon typ av tarmrening för att snabbare föra bort toxiner genom avföringen. En lyckad fasta bör därför ofta kombineras av exempelvis dagliga lavemang (varje morgon).

Om du känner dig förstoppad och att tarmarna inte fungerar som de ska kan du även underlätta detta genom att inta en kur med olivolja och citron under fastan något som smörjer tarmarna, se även Leverrening. Val av fasteform samt personens behov av rening (hur mycket toxiner som kroppen innehåller) påverkar även de reningsreaktioner som sker under fastan. Om du vill undvika allt för kraftiga reningsreaktioner kan du välja en enklare fasteform, exempelvis fruktfasta och inte fasta så länge första gången, exempelvis bara fyra dagar.

Fasta i kombination med tarmrening är optimal!

Att hjälpa lymfan att föra bort toxiner genom torrborstning av kroppen är även att rekommendera under fastetiden, se Lymfrening.

Fasta kombinerad med fysisk träning

När du fastar så förstärks de kroppsliga reningseffekterna och utrensningarna av toxiner ytterligare om du håller i gång fysiskt. Exempelvis långa promenader och lättare träning (lågintensiv träning) är bra. Man bör ta det lugnt med hårdare träning (särskilt hård konditionsträning), eftersom kroppen går på sparlåga vid fasta, och det kan ta tid för din kropp att ställa om sig. Fysisk träning på lagom nivå stimulerar även fettförbränningen före att proteindepåer i form av muskler tas i anspråk i allt för stor utsträckning. Du som praktiserar styrketräning kan med fördel fortsätta med det under fastan, på lagom nivå. Efter att du fastat några gånger kommer du lära dig hur din kropp fungerar, och kan anpassa din eventuella träning till det som passar dig.

Tips!

För dig som tränar regelbundet läs extern sida: 10 myter om fasta avfärdade.

Notera:

För dig som lever sunt, intar en bra kost och tränar regelbundet kan faktiskt en fasta fungera för att gå ner i vikt (främst kroppsfett!) med bibehållet viktresultat.

I motsats till tillväxthormonet IGF-1 så ökar Tillväxthormon som stimulerar muskeltillväxt och fettförbränning vid korttidsfasta. Detta innebär att om du tränar lättare under dina fastedagar kan du bibehålla musklerna och kanske till och med genom fastan stimulera till muskeltillväxt dagarna efter fastan!


Kroppen förlorar sitt glykogenförråd efter ca 1 dygn vid fasta vilket innebär att kroppen inte har tillgång till snabb energi utan är beroende av att omforma kroppens fett- och proteindepåer (främst muskler) till energi. Se Energibehov. Om du inte har ett allt för fysiskt arbete så kan du arbeta som vanligt under fastan, även om en mer avslappnande och stressfri miljö är att föredra. Du bör se till att hålla sig varm under fastan eftersom man lätt blir lite frusen.

Periodisk fasta

Periodisk korttidsfasta har blivigt populär inom styrketräning då den visat sig kunna användas för att bibehålla muskelstyrkan samtidigt som du har kontroll över kroppsfettet. Man har valt att använda sig av antingen varannandagsfasta, fasta i 24 tim några dagar i veckan, eller 16 tim under ett dygn och koncentrera sig på att inta energin till fukost och lunch och främst i samband med träningen. Se extern sida Periodisk fasta.

Notera:
I Sverige har man även genom att genomföra långa fastemarscher (bl.a. skett 1954 och 1964) utan intag av annan näring än vatten visat på att fasta kan även genomföras under stark
fysisk aktivitet.

Fasta och viktnedgång

När du fastar så går du ner i vikt, vilket motverkar övervikt. Kroppen behöver energi för att fungera och tar då denna från kroppens naturliga depåer. Detta sker genom att glykogenförrådet först används i kroppen, sker under första dygnet. Glykogenet har bildats av kolhydrater i kosten och finns lagrade främst i levern och i musklerna. Glykogenet har även en hel del vatten bundet till sig som försvinner vid fasta. Därefter använder kroppens fettdepåer och proteindepåer i form av muskler, detta sker genom hormonet glukagon. Den vikt du går ner för att glykogen- samt proteinförrådet minskar tar kroppen snabbt igen efter fastan. De fettdepåer som kroppen använt som energidepåer under fastan fylls däremot inte på lika fort.

Syftet med fasta är inte att gå ner i vikt i första hand men kvarvarande viktnedgång kan ändå ske beroende på hur mycket fettdepåer som kroppen använt under fastan och den förändringar man är beredd att göra för sin allmänhälsa i stort efter fastan. Fastans främsta syfte är att hjälpa till med reningen av kroppen, vilket som i sin tur kan förbättra ämnesomsättningen i kroppen och därför kan hjälpa kroppen till en bättre balanserad vikthållning efter fastan. Detta förutsatt att du även förbättrar kosthållningen efteråt. Att fasta och sen gå tillbaka till den kosthållning man hade innan brukar inte leda till kvarhållen viktnedgång om detta är målet. Att förändra kosthållet samt aktivt börja träna är därför det bästa sättet att behålla viktnedgången. Man brukar räkna med att du under fastan minskar i vikt med ca 0,4 - 0,5 kg/dag i snitt.

Du kan minska i vikt med 0,4 - 0,5 kg/dag vid fasta!

Olika form av fysisk träning stimulerar även viktnedgången ytterligare då kroppens energidepåer tas som energikällor under fastan. Se Energibehov.


Kroppens energireserv förbrukas vid fasta

En normal vuxen förbrukar ca 2000 - 3000 kcal/dag beroende om du är kvinna eller man. När du fastar så minskar detta behov främst genom att energiförbrukningen i form av basal energiförbrukning samt termogenes (värmeproduktion) minskar, kroppen brukar därför anpassa sig till en lägre förbränning efter ca 3 dagar. När du fastar så minskar energiintaget däremot väsentligt. Om du fastar och bara intar lättare grönsaks- eller fruktjuicer så kanske näringsintaget bara blir ca 200 kcal/dag. Därför måste kroppen kompensera och ta energi direkt från kroppens energidepåer vid fastan. Kroppen har som tur vad ett stort naturligt energiförråd att tillgå. En man av normallängd har följande ungefärliga energidepå lagrad i kroppen:

 • Glykogenförråd i lever och muskler i form av lagrade kolhydrater normalt ca 300 - 400 gram, eller ca 1200 - 1600 kcal, men kan även vara större. Se även energibehov. Denna depå förbrukas först och tas till största del redan första dan av fastan. Se även kolhydrater.

 • Proteinförråd i främst muskler och vävnader ca 2,5 kg, eller ca 10 000 kcal. Se även protein.

 • Fettförråd i form av kroppsfett, ca 10 kg, eller ca 90 000 kcal. Se även fett.

Se även Omfördelning av energi och glukagon.

Totalt har sålunda en normalväxt vuxen man som inte är överviktig ungefär 100 000 kcal som energidepå bundet i kroppen. Om vi ponerar att denna mans energibehov ligger på ca 1800 kcal/dag under fasta i form av basal energiförbrukning, termogenes samt fysisk aktivitet så skulle kroppens energidepåerna nästan räcka upp mot 2 månader. Därför klarar kroppen brist på fast föda rent fysiskt i lång tid. Värre är det med vatten som vi bara klarar oss utan i några dar innan problem uppstår. Se Vatten. Vid längre fasta kan kroppen även få brist på mineraler.

En normal fasteperiod varar ofta bara några dar upp till ett par veckor. Vanligen intar du även någon form av intag av näring i form av grönsaks- och fruktjuicer. Människan har precis som djuren visat sig att ha en naturlig förmåga att anpassa sig till fasta, beroende på tillgången till föda som kan skifta över tid. Det är dels därför som kroppen även har sina naturliga energidepåer. Så fasta ska inte ses som något onaturlig för kroppen då detta har varit ett sätt för oss att klara oss under svårare tider vid brist på föda, en sorts nedärvd förmåga som vår kropp har. Vad som dock är säkert är våra kroppar tyvärr ofta överkonsumerar såväl mat samt intar gifter av olika slag (medvetet eller omedvetet) som har till följd att kroppen drar på sig övervikt och toxiner med obalans i näringsupptaget som följd m.m.

Vi kan överleva flera månader utan tillförsel av näring

i form av fast föda (mat).

Kroppens egna energidepåer gör detta möjligt.


Att tänka på

checkbox_blue_small.jpg

En rätt genomförd fasta stärker tarmen, tarmväggarna och främjar återväxten av de nyttiga tarmbakterierna. Fasta är hjälpande vid förstoppning, allmänt trög eller slapp tarm.

checkbox_blue_small.jpg

Fasta har visat sig främja en bättre näringsomsättningen i kroppen. Fastan frisätter även hormoner av olika slag: exempelvis kortisol i början av fastan vilket kan höja energiförbrukningen kortvarigt och tillväxthormoner något som hjälper till vid reproduktionen av nya celler. Blodsockret stabiliseras då inga kolhydrater intas vilket medför minskad mängd insulin vilket i sin tur hjälper till för att aktivera fettförbränningen då insulin normalt fungerar fettlagrande.

checkbox_blue_small.jpg

Efter fastan så vitaliseras kroppen, celldelningen i kroppen förbättras, utslitna och dåliga celler byts ut mot nya friska.

checkbox_blue_small.jpg

Fastan kan fungera förebyggande mot olika typer av sjukdomar. Harmoniserar kropp och psyke.

checkbox_blue_small.jpg

Fasta används främst inom den alternativa vården för att förbättra hälsan men även inom den traditionella vården har den används under kontrollerade former som hjälp för att kunna behandla olika sjukdomstillstånd, även om den inte är lika vanligt förekommande i traditionell läkarvård.

checkbox_blue_small.jpg

Fastan är en bra starter om du vill sluta röka.

checkbox_blue_small.jpg

Fastan har positiv inverkan på psyket, stärker sinnet och intellektet. Se även Mental och psykisk hälsa.

checkbox_red_small.jpg

Fasta är ingen bra form av naturlig viktminskning, om man inte samtidigt med fasta passar på att ställa om sin kost till en mer nyttig och ändamålsenlig sådan. Därför bör inte viktminskning vara huvudmålet vid fasta, för detta kan du ändå uppnå om du gör en omläggning av din helhetshälsa. Obalans och störd energiomsättning kan förekomma hos somliga och basal energiförbrukning samt termogenes (värmeproduktion) kan också skifta mellan olika personer. Men i slutändan är det energi in respektive energi ut i kroppen som främst bestämmer ens vikt. Se Energibehov.

checkbox_red_small.jpg

Kritiker av fasta anser att den omställning av kroppens näringsomsättning och minskning av energibehov (genom minskad förbränning) som sker vid fasta innebär att du lättare går upp i vikt efter fastan (kroppen kompenserar sig) beroende på att kroppen ska ha ställt om sig till lägre energiförbränning under fastan och har svårare att växla om till högre energiförbrukning igen. Dvs. att den naturliga metabolismen har sjunkit! Se Energibehov. Dessutom anser man att långvarig fasta kan vara skadlig för kroppen genom den näringsbrist som kan uppstå samt de allt för kraftiga reningssymtom som kan ske vid reningen. Den vitalisering av kroppen som sker under och efter en fasta talar dock mot dessa påståenden, detta förutsätt att man fastat på ett kontrollerat sätt.

checkbox_red_small.jpg

Fasta bryter ner musklerna då musklernas proteinförråd tas och omvandlas till energi. Den största energidepån i kroppen är kroppsfettet, därför kan du minska nerbrytningen av kroppen proteindepåer i form av muskler genom att under fastan genomföra lättare träning, då tar kroppen energin främst från fettdepåerna även om en del energi även tas från musklerna. Lättare styrketräning eller annan muskelfrämjande träning kan därför vara bra. Du kan även påverka nedbrytningen genom storleken på det näringsintag du intar under fastan. Ju mindre näringsintag desto större muskelnedbrytning. Att fasta enbart på vatten medför därför störst risk för stor muskelnedbrytning. Att hålla igång fysiskt i någon form under fastan förbättrar såväl utrensningen av toxiner, stimulerar näringsomsättningen samt ökar energiförbrukningen från kroppens fettdepåer. Se Energibehov och Fysisk träning. Efter fastan så är kroppen så vitaliserad så återuppbyggnaden av musklerna sker relativt snabbt, därför behöver du inte vara så orolig om du genomför en kontrollerad fasta.

checkbox_red_small.jpg

Vissa kritiker av fasta anser även att kroppen börjar producerar fler fettceller när man fastar på grund av bristen på näring (kroppen sätts i självsvält). Detta ska leda till uppgång av vikten efter fasta och försvåra viktbalansen ytterligare. Inga forskningsresultat finns dessvärre som förstärker detta påstående.

Se även Avgiftning och utrensning.

Fasta - genomföra

Fasta är ett naturlig sätt att avstå från vissa födoämnen som man brukar inta, detta sker under en kortare tid under exempelvis en dag till upp mot 7 - 10 dagar eller mer i sträck. En begränsning av näringsintaget är av stor vikt vid fasta. De olika fasteformerna skiljer sig främst i hur mycket näring man ska inta under fastan och i vilken form. Vad metoderna har gemensamt är att du ska inta rikligt med vätska så kroppen inte torkar ut, vilket annars kan vara farligt. se Vatten. Helst ska du inta mer vätska än normalt då detta är till hjälp vid reningen av toxiner från kroppen.

Varning!
En fasta bör du inte göra om du har sjukdomar av olika (svårare) slag om du inte rådfrågat din läkare först. Du bör vara frisk. Gravida och ammande kvinnor bör även ta det lugnt med fasta, det samma gäller för små barn.

Långtidsfasta

Du kan med fördel fasta regelbundet flera gånger under året. Längre fastor på 1 vecka upp till 3 veckor kan du exempelvis genomföra 2 gånger per år. 7 - 10 dagars fasta är vanligt men när du är mer rutinerad så kan längre fastor på 10 - 21 dar även med fördel genomföras.

Korttidsfasta

Korttidsfasta är en form av fasta där du drar ner på kaloriintaget kraftigt under en kort tid mellan 16 och 24 timmar. Fastan kan vara lättare att genomföra i din vardag och har fått stort genomslag bland allmänheten. Genomför exempelvis fastan en till två gånger i veckan. Denna fasteform har visat sig ha många av de hälsofördelar som även längre fastor har om den utförs periodiskt, därtill kan den vara en fasteform som på sikt leder till en kontrollerad viktnedgång. Se även övervikt.

Endagsfasta

Att göra en endagsfasta men jämna mellanrum är ett bra sätt att vila och stimulera kroppen. Fruktfastan är en populär form av denna typ, eftersom du inte behöver känna hunger. Annars kan du välja att bara dricka juicer eller annan vätskeform som passar dig själv.

16 timmars fasta

Du kan exempelvis fasta 16 timmar under ett dygn och äta dina mål under de 8 resterande timmarna. Denna fastetyp, även kallad periodisk fasta används bl.a. vid styrketräning.

Varannan dags fasta
Varannan dags fasta är en typ av fasta där du äter normalt ena dagen för att nästkommande dag gå ner på ca 25 % av ditt vanliga energiintag, ca 400 - 700 kcal beroende på din vikt.

5:2-dieten

En annan variant är 5:2 där du äter normalt 5 dar i veckan för att två dar i veckan gå ner på 25 % av ditt vanliga energiintag, ca 400 - 700 kcal beroende på din vikt. 5:2 dieten har fått stort genomslag i svenska media efter att en dokumentär visades i februari 2013 med Dr Michael Mosley som testade metoden. 5:2 dieten är en typ av detox då du under de två fastedagarna intar föda med mindre kalorier, oftast två mål per dag. Dieten har visat sig enklare att följa då den inte kräver allt för stor ansträngning vilket även gör det enklare att känna sig motiverad. Viktnedgången blir ca 0,5 kg/vecka. Se filmer nedan, bl.a. intervju med Dr Michael Mosley. Se även separat sida om 5:2-dieten.

Fördelar med korttidsfasta

Att dra ner på energiintaget i 16 - 24 tim har visat sig öka tillväxtfaktorn BDNF, vilket är bra för hjärnans tillväxt, därtill minskar tillväxthormonet IGF-1 vilket tros kunna leda till att du lever längre och att du motverkar vissa sjukdomar, exempelvis cancer. Tillväxthormon ökar däremot vilket är bra för muskeluppbyggnaden samt fettförbränningen. Dina celler repareras och cellförnyelsen stimuleras. Det metabola syndromet motverkas: blodtrycket sänks, kolesterolet blir bättre, blodsockret stabiliseras, insulinkänsligheten förbättras m.m. på liknande sätt som sker vid längre fastor.

Olika typer av fasta

Här nämns några vanliga former av fasta men det finns otaliga varianter och koncept:

Grönsaks- och fruktjuicefasta

Den vanligaste typen av fast är när man bara intar vätska i form av vatten och även får ett visst näringstillskott genom att inta frukt- och grönsaksjuicer av olika slag. Du ska undvika fruktjuicer som innehåller socker och kan med fördel pressa (mixa) sina juicer själv. Fastedrycker som frukt- och grönsaksjuicer finns annars att köpa i matvarubutikerna eller hos hälsokosten. Morötter, potatis, selleri, rödbeta, grönkål, nässla är vanligt förekommande vid sådan fasta. Blåbär, hjorttron, jordgubbar, smultron är bra bärjuicer. Du kan även göra avkok på grönsaker istället för att använda mixer. Du bör späda ut juicerna med vatten så de inte är för koncentrerade. Vanligt är att man bara håller sig till grönsaksjuicerna. Grönsaksjuicerna kan vara mer basiska än fruktjuicerna vilket anses gynna reningen ytterliggare, se Syra/basbalansen. Om du känner dig frusen under fastan kan du med fördel värma upp varmt vatten och blanda med juicerna så att de blir kroppstempererade.

Drick ca 8 - 12 glas kroppstempererad utblandad grönsaksjuice per dag. Därtill vatten.

Olika typer av örtteér är även bra för en lyckad rening då de fungerar genomsköljande och utrensande i sig. Finns färdiga fastetéer att köpa hos hälsokosten. exempelvis Ledins Curite. Innehåller bl.a. maskros, kamomill, persiljerot, brännässla, fänkål och pepparmynta.

En vanlig fastlängd kan vara mellan 7 - 10 men du kan även testa 4 - 5 dar första gången, eller köra korttidsfasta. Längre fasta innebär att du går igenom flera faser med olika reningsreaktioner och kan vara bra när kroppen är ordentligt igenslaggad.

Många fasteförespråkare anser att intaget av näringsämnen genom juicerna inte ska vara för höga, då kroppens rening och självläkning stimuleras bättre om näringshalten inte är för hög utan kroppen är tvungen till större självarbete. Andra kan förespråka att man även kan ta vitamin- och mineraltillskott under fastan för att tillföra näring. De flesta anser dock att detta inte bör göras. Fastedryckerna tillför även viss liten energi som kan vara bra. Kan röra sig om ca 200 kcal/dag.

Fruktfasta

Vid fruktfasta så äter du enbart frukt som fast föda. Ett ökat intag av vätska i form av främst vatten men även frukt- och grönsaksjuicer är även bra. En fruktfasta kan vara den enklaste formen att testa fasta på då du kan testa denna form från allt från en dag och uppåt. En sjudagars fasta med frukt kan vara att föredra, men du kan även använda fruktfasta bara en dag då och då efter behov. Du väljer valfritt vilka frukter man vill inta.

Har du en oren kropp så kommer du märka av liknande reningseffekter som vid en mer näringsfattig fasta, vilket är ett tecken på att även denna fasteform fungerar. Reningsreaktioner kommer då inträffa på 2 - 4 dagen, och successivt under och efter fastan så kommer du känna dig mer lätt och vital.

Vattenfasta

Ren vattenfasta är den tuffaste formen av fasta och bör bara genomföras när du är mer rutinerad med olika typer av fasta om du ska fsata en längre tid. Det finns en risk att du blir mer frusen av denna typ av fasta om du inte gör den under varmare årstider. I detta fall intas inga näringsämnen alls utan bara rent vatten. Vattenfasta är även den lämplig att genomföra mellan 7 - 10 dar, men fungerar också vid korttidsfastor.

Citronfasta (Master Cleanse) - Hollywood-dieten

Citronfasta har blivigt en populär form av fasta/detox i USA för kroppslig avgiftning av toxiner, för att gå ner i vikt samt fungera som en bra starter för omläggning till nyttigare matvanor. Därtill innehåller denna fasta en del vitaminer och mineraler i lönnsirapen som intas.

Du intar en blandning av citron + vatten + lönnsirap + cayennepeppar samt kombinerar detta med tarmrening, i detta fall laxerande teer samt sköljning av tarmen genom att dricka saltvatten (se även Hawiansk tarmrening).

Du dricker ca 3 liter av citronblandningen per dag. Fastelängden är upp till 10 dagar eller mer.

Kvällen innan läggdags - lavemang av te

Inta laxerande te, exempelvis te som innehåller senna.

På morgonen - saltvattenlavemang

Drick saltvatten för att rena tarmarna.

 • Ca 2 tsk havssalt (utan jod) i 1 liter vatten --> pröva dig fram tills du hittar en blandning som du kan få i dig samt ger verkan på tarmen, vilket sker inom ca 2 tim.

Tips!

Om du inte klarar av att dricka saltvatten, inta laxerande te i stället!

Drick under dagen - citronblandningen

Du dricker ca 3 liter av följande blandningen per dag:

 • Ca 2,5 dl pressad citron (ca 4 – 5 citroner) --> är renande och basiskt, Se Syra/bas balansen.
 • Ca 2,5 dl lönnsirap, ca 250 g (Pure Maple Syrup, finns bl.a. på ICA, á ca 60 kr) --> ger näring, vitaminer och mineraler, samt energi, ger ca 700 kcal totalt. Se energibehov.

  Ju mörkare sirap desto mer näring brukar den innehålla.
  Alternativt kan du använda agave som är sirap från en kaktus som anses vara väldigt näringsrik. Honung är ett annat alternativ. ​
 • Ca 1 tsk cayennepeppar --> rensar från toxiner och slaggprodukter. Testa dig fram med mängden, då 1 tsk kanske är för starkt för dig!
 • Ca 2,5 liter vatten, kallt eller halvljummet.

Skaka hela blandningen.

Lönnsirap innehåller en hel del näring, á 100 gram:

Tips!

Du kan även krossa och ha i kryddnejlikor i citronblandningen. Du kan i övrigt dricka vanligt vatten och örtteer under dagen.

Notera:

Den relativt stora mängden lönnsirap gör denna faste/detoxmetod till ganska så kaloririk! Du kan därför dra ner på mängden sirap om du vill!

Se även film om citronfasta.

Detox

Detox är en modern metod som används för avgiftning och vitalisering av kroppen. Skillnaden mot fasta är att du äter fast föda av visst slag vilket inte är fallet vid fasta. Grönsaker, kålväxter, frukt och bär, baljväxter, nötter och frön, kryddor och örter. Nyttiga oljor som olivolja och kokosolja går bra. Du ska undvika de flesta spannmål (quinoa och bulgur går bra). Du ska undvika animaliska livsmedel, ta bort alla mjölkprodukter, magert kött kan gå bra. Därtill ska du dricka mycket vatten, grönt té och örtteer, exempelvis Pau D’Arco.

Detox är ett sätt att äta lite mindre än vanligt men fokusera på nyttig lättsmält mat med lågt energiinnehåll men med mycket näring och kost som är goda antioxidanter och renar från toxiner. Därtill ingår det ofta i en detoxkur olika naturliga ämnen som har en avgiftande verkan, dessa hjälper till att rena levern, njurarna, lymfan och tarmarna.

Du kan med fördel använda dig av olika typer av raw food vid detox, kanske bara inta rinnande föda, exempelvis kombinera citronvatten med gröna renande smoothis.

Tips!
Detoxkost är bra att använda dig av vid korttidsfasta när du ska gå ner på lågenergikost.

För mer information om detox se separat sida detox.

Tips!

Genom att kontinuerligt använda dig av yoga kan du även rena kroppen, se detoxyoga.

Notera:

VLCD, Very Low Calorie Diet är ett begrepp som används när man intar kost om innehåller väldigt lite kalorier men ändå tillräckligt med näring. Kravet är att energiinnehållet inte ska understiga 450 kcal och inte överstiga 800 kcal per dag. VLCD används främst i viktminskningssyfte. Ofta är det olika pulverdieter som används.

Förberedelser innan fastan

Trappa ner till mer lättsmält föda dagarna innan fastan. Ju längre fasta du ska genomföra samt viken typ av fasta du ska genomföra desto bättre och viktigare är en ordentlig nertrappning. Några dar innan du börjar fasta kan du därför med fördel dra ner på matintaget successivt. Att bara äta grönsaker och frukt är därför bra. Undvik för bästa resultat grova brödprodukter, fett, feta mjölkprodukter, animalisk föda i form av kött, fisk och ägg innan och några dar efter en fasta. Undvik stimulantia i form av kaffe, cigaretter och alkohol när du fastar. Ät istället kokta grönsaker, sallader och juicer.

Vegetarianer har det enklare, eftersom maten successivt bör trappas ner mot mer vegetarisk föda. Inta grönsaker och frukt till största delen. Sista dagen helst bara frukt. Att få till en ordentlig tömning av tarmen sista dagen innan fastans start kan även vara bra. Att inta glaubersalt (1 msk. i ett glas vatten) som har starkt laxerande verkan eller ta ett vanligt lavemang. Det är vanligt att du även tar lavemang under fastan dagligen för att styrka fastans reningsprocess ytterliggare.

Inta minst 2 - 3 liter vätska per dag, under fastan, helst mer. Med fördel kan du inta vatten som är renat från klor och andra tillsatser, se vatten.

Före och efter en längre fasta

är det viktigt att du intar mer lättsmält föda.

Grönsaker och frukt är att föredra!Kroppen går på lågenergi under fastan

Kroppen kan bli frusen när du fastar och går ner på lågenerginivå, du känner dig ofta lite frusen. Att klä dig varmt samt röra sig fysiskt under fastan kan därför vara bra. Därför kan det vara jobbigare att fasta på vintern. Höst och vår är ofta att föredra. Om du fastar på sommaren ska det inte vara för varmt då du lättare blir trött då. En lugn och stimulerande miljö är även att föredra för en lyckad fasta. Ha därför en lugn och behaglig atmosfär kring dej under fastan. Tänk positivt. Gå långa promenader. Lättare fysisk träning kan faktiskt vara bra när du fastar för att det sparar mer muskler och bränner mer kroppsfett än om du inte tränade dina muskler under fastan. Men träna lågintensiv konditionsträning och med lättare vikter om du styrketränar.

Tips!

Lättare form av yoga kan även vara bra när du fastar, det finns exempelvis vissa yogaställningar som stimulerar kroppens utrensning samt masserar de inre organen, se Detoxyoga.

Fastereaktioner

Olika fastereaktioner kan förekomma under längre fasta. Dessa brukar främst uppkomma på 2 - 4 dagen av fastan. Exempelvis stor trötthet, tröghet, huvudvärk, muskelont, frusenhet, blodtrycket och pulsfrekvensen går ofta ner, ibland ökad hjärtklappning m.fl. Blodsockerhalten minskar även automatiskt. Även tidigare personliga sjukdomssymtom du haft kan återupprepas under denna tid, exempelvis ryggont som kommer tillbaka för att efter ett par dar försvinna, ibland även för gått. Fastereaktioner kan kännas olika obehagliga starkt beroende på hur mycket gifter kroppen innehåller samt form av fasteform (kraftfull eller lättare fasta). Fastereaktionerna brukar sen avta efter några dar.

Är du förstagångs fastare så är risken för kraftiga reningsreaktioner större. Uppkomna fastereaktioner är allt som oftast ett tecken på att fastan fungerar och gör nytta och är verksam. De första dagarna av fastan kan hungern kännas av men avtar därefter allt mer vilket gör fastan enklare att genomföra. Kroppen kommer bl.a. förlora kalium genom urinen, men det anses inte finnas någon risk för mineral- och vitaminbrist under en normal fasta. Vid vattenfasta kan tillskott av kalk (kalktabletter) ibland förespråkas. Den förändrade ämnesomsättningen innebär även att produktionen av vissa hormoner förändras.

Urinsyran stiger i blodet under fastan på grund av att ny urinsyra nybildas och lagrad urinsyra kommer i omlopp. Detta förstärks av att njurarnas utsöndringskapacitet för urinsyra sänks under fastan. När kroppen börjar leva på sina lagrade energidepåer så kommer kroppsfettdepåerna främst användas (sker efter någon dag), dessa frisläpps och omvandlas till ketoner som kroppen kan använda som energi, andra produkter som bildas vid denna process är att aceton och acetättiksyra bildas, Dessa försurar ämnesomsättningen. Proteiner som bryts ner och används som energi vid fasta bildar å andra sidan ammoniak som är basiskt. Den övervägande energin tas dock från kroppsfett som omvandlas till ketoner vilket gör att kroppen försuras vid fasta. Se

Syra/bas balansen. Försurningen förstärks också av reningsprocessen som föregår när toxiner av olika slag rensas ut. Detta gör själva fastefasen försurande för kroppen. Därför anses fasta med grönsaksjuicer som är basiska vara bättre vid fasta och snabba upp reningen eftersom syrahalten sänks. Fasta med bara vatten har inte samma basiska förmåga, eftersom vatten är mer neutralt. Däremot anser somliga att vattenfasta snabbar upp kroppens självläkande förmåga när ingen näringstillförsel sker till kroppen. Sambanden är väl inte helt färdigutforskade.


Tänk på att den som har svårast

att klara av en fasta

har som oftast störst behov av fastan!


Notera:

Allt för länga fastor kan innebära att kroppen i värsta fall kan få brist på vissa viktiga näringsämnen, därtill bryts musklerna ner allt mer.

Fastans olika faser

Alla drycker bör vara av kroppstemperatur under själva fastan eftersom det verkar underlättande mot den frusenheten som annars gärna uppstår när kroppen går ner på lågenergiläge under fastan. Vikten brukar minska med ca 0,4 - 0,5 kg/dygn.

Fastedag 1:

Kroppen tappar en hel del vätska, och en del salt. Glykogenförrådet i kroppen används samt kroppen börja använda kroppens fettdepåer som energikälla. Inga större hungerskänslor brukar förekomma första dagen. Blodtrycket sänks, huvudvärk och illamående kan förekomma för den ovane fastaren. Frusenhet kan även uppstå.

Notera:

Varje gram glykogen binder ca 2,7 gram vatten. och om din kropp ponera har ca 400 gram (1600 kcal) glykogen så kommer detta innebära att du går ner över 1 kg första dygnet!

Fastedag 2-4:

Kroppen fortsätter att ta energi från fettdepåerna främst. Under dessa dar brukar de största reningsreaktionerna komma. Trötthet, tröghet, huvudvärk, muskelont och frusenhet är vanliga. Beläggning på tungan och i munnen är vanligt. Blodsockerhalten sänks och ställer in sig på en miniminivå. Hungerskänslorna avtar allt eftersom. Kroppen fortsätter att använda fettdepåerna som energikälla. Du fortsätter och minska i vikt.

Fastedag 5-7:

Nu brukar de flesta börja må bättre. Hungerkänslorna brukar försvinna helt. Sömnbehovet minskar (beror bl.a. på att minskat matsmältningsarbete). Du börjar känna dig i psykisk harmoni och balans. Hormoner som adrenalin och noradrenalin ökar vilket gör dig pigg och även kan göra det svårt att sova. Detta kan ske redan dag 1. Frusenheten kan finnas kvar men energin tilltar och du känner dig starkare och mer optimistisk. Lättare fysisk träning är viktigt för att öka förbränningen ytterligare. Under dessa dar kan även gamla krämpor som du haft återuppstå för att sen successivt försvinna. Exempelvis ryggvärk, ledvärk, allergier och eksem. Blodsockerhalten kan nu börja stiga igen, vilket är ett intressant fysiskt fenomen.

Fastedag 8-14:

Denna tid brukar kännas ännu lättare, du känner dig lugn och upprymd på en gång. Efter 10 dar så brukar kroppen rensat ut en hel del av dess toxiner. Därför föreslår många att det kan vara bra att fasta så här länge. Dessutom brukar nedbrytningen av proteinförrådet att avta efter ca 10 dar. Fastar du upp mot 12 - 14 dar så har du genomgått en ordentlig fasta som kommer fungera som en perfekt starter till bättre hälsa.

När fastan bryts

När du avslutar en fasta så är det också av största vikt att inte intar för mycket mat direkt. Detta är viktigare ju längre fastan pågått samt vilken typ av fasta du genomfört.

Vattenfastan är ju mest extrem och kräver därför extra uppmärksamhet när du bryter den. Ha som vana att det bör ta upp till 3 dar efter en längre fasta innan du kan börja konsumera lika mycket mat som vanligt. Ha som vana att trappa upp långsamt till du äter som vanligt igen. Tillför bara lite mat första dagen efter fastan och öka intaget allt efter som. Se till att maten är lättsmält, så frukt och grönsaker är att föredra, öka kolhydratintaget sakta, lite fett kan du även inta. Havregrynsgröt, yogurt och potatismos fungerar även bra. Undvik kött och fisk under denna tid.

Bryter du en fasta för kraftfullt kan du få ont i magen om det vill sig illa. Förstoppningsproblem kan även uppstå efter några dar, om inte matsmältningen och tarmfunktionaliteten får en lugn uppstart. Då kan lavemang hjälpa.

Det är även viktigt att du tillför kroppen nyttobakterier efter en fasta. Se probiotika.

Notera:

Du kan räkna med att gå upp ca 1 kg direkt efter att du fastat beroende på att glykogenförrådet och tarmarna fylls på igen.

Blad.png

Välj själv! handla i någon av Sveriges populäraste hälsoshoppar! Se Bra hälsoprodukter

Holistic-D-vitamin.jpg

Filmer om Detox och Fasta

Här nedan har du lite filmer om olika typer av detox och fasta:

Film: Cleansing or Detox Diet?

Film: Dr. Alan Goldhamer on Medical Water Fasting #554

Film: Interview with Loren Lockman at Tanglewood Wellness Center - Part 1

Film: 14 DAY WATER FASTING BENEFITS

Film: Citronfasta - Master Cleanser aka Lemonade Diet

Film: How To Detox For Beginners, Cleanse Diet Tips, Juicing & Fasting; Nutrition Psychetruth

Film: Foods That Detox The Body

Film: 10 Best Cleansing & Detoxifying Foods

Film: Glowing Green Smoothie

Film: Intermittent Fasting - The Truth About Fat Loss

Film: 5:2 Diet - 'Fast Diet' Creator Discusses Controversial Methods on 'GMA': Dr Michael Mosley interview

Film: How to do the 5:2 diet plan with Vicki Edgson & Get the Gloss

Film: 5:2 Diet - The Fast Guide to the Fast Diet - for people too lazy to read the book

Artikellänkar

Här nedan kommer artikellänkar till externa webbsidor.

Externa länkar: Källa:
Fasta på frukt- och grönsaksdrycker Aftonbladet
Ge din kropp en storstädning Aftonbladet

Fasta har blivit ny hälsotrend

Dagens Nyheter

Periodisk och Terapeutisk Fasta

Jonas Bergqvist

”Jag fastar för att behålla hälsan”

Svenska Dagbladet
Renad (avgiftning) Svenska Dagbladet

Promenad på vatten fick vikten att rasa

Svenska Dagbladet
Halvfasta kan förlänga livet – så fungerar metoden Svenska Dagbladet

Fasta kan hjälpa vid cancerbehandling

Dagens Nyheter

Fasta eller inte fasta?

Aftonbladet
Femtvådieten Spännande forskning 5-2dieten.se

Diabetes och 5:2 dieten

5-2dieten.se

5:2-metoden hjälper dig tappa vikt snabbt

Expressen
5:2-dieten fick hennes gravidkilon att rasa Expressen
Så tappar du tre kilo - i veckan Expressen
Så lagar du 5:2 - lunchen (Film!) Expressen
Ta en kur och må bra Naturligt om hälsa
Tag fasta på fruktjuice Dagens Industri
Fastebehandling Helhetsdoktorn
Kurer och konsten att avgifta kroppen Vitaviva
Fasta dig frisk Wellnessguide

Hur sparas kroppens muskler under fasta?

Fråga dietisten
Periodisk Fasta - din guide till att vara fit jämt - Styrketräningsprogram Styrketräningsprogram
Periodisk Fasta: Rön, Fakta och Personliga Erfarenheter | Fitnessguru Fitnessguru

Periodisk Fasta – Ökad fettförbränning, mer tillväxthormon och lägre insulin nivåer

tranahemma.nu

10 myter om fasta avfärdade

periodiskfasta.com

Avgiftninssymptom

Detoxifiering och Regeneration
(D.v.s avgiftning och återbyggande) genom Kosten

Preventive Ericssin Medical Group
Are Waerland - den store hälsoförkunnaren 2000-talets vetenskap

Vattenfasta, Detox och L?kandeprocessen

Perfect Health 101

Intervju med Loren Lockman om Vattenfasta

Perfect Health 101

Master Cleanse detox diet (Obs! PDF-dokument)

Ifokus
Är fasta farligt? Expressen
Fasta Dietist
Kickstarta med en detoxhelg Expressen
Rensa kroppen med detox Hemmets Journal

Detoxa dig till ett fräschare jag

Hennes
Vårstäda dig själv! Heltenkelt
Rensa kroppen – bli slank på kuppen Aftonbladet
”Detoxråden är utmärkta” Aftonbladet

Skippa lunchen – och lev längre

Aftonbladet

Rensar du ut 2011 ur kroppen?

Expressen
Rivstarta med en skön och nyttig detox-helg Expressen

Detox - In med ny energi - ut med det gamla!

Anna Skipper
Vad är detox? Detoxdiet
Detoxmat Detoxdiet
Superfoods Detoxdiet

10 enkla detox-tips

Detox-guiden
Banta med Té Aftonbladet
Rena kroppen som stjärnorna Expressen

Hormoner kan sabba bantningen

Aftonbladet

Sidan ändrades senast den 6 nov 2022

Dela artikel

Hälsosidorna

 pil_red.gif Kost och näring

          659574_20001429.jpg

  Vitaminer och mineraler kan göra skillnad! Använd kosttillskott vid brist!

 pil_red.gif Kost och näring

          659574_20001429.jpg

  Supermaten med den bästa näringen! 

 pil_red.gif Fysisk träning

           12051_7309 

    Du som löper och vill lära dig mer! Konditionsträning och Löpning! Intervallträning, Löpteknik, Löparutrustning ...

 pil_red.gif Fysisk träning

          424239_73376447

   Intensivträning det perfekta komplementet! Tabata, Core, Crossfit, Boot Camp, Spinning m.fl.


 pil_red.gif Kost och näring

             energicirkel_gi

  Olika kostmetoder: GI, Medelhavsdiet, Atkins, Stenålderkost, LCHF, Isodieten, Raw food... 


 pil_red.gif Psykisk hälsa

              223347_2528

  KBT - Kognitv beteendeterapi för ditt eget välbefinnade! 


 pil_red.gif Kroppslig rening

        555533_12385402

  Fasta med juicer, gör en detox eller praktisera 5:2-dieten!


 pil_red.gif Fysisk träning

                262734_1635

   Styrketräning är optimalt för kroppen!

 pil_red.gif Psykisk hälsa

                 223347_2528

  Tankar styr ditt liv! 


 pil_red.gif Kost och näring

          424239_73376447

  Hormoner kroppens signalämnen!

 pil_red.gif Kost och näring

          424239_73376447

  Omega-3 det nyttiga fettet!

 pil_red.gif Sjukdomar

          424239_73376447

   Råd vid Depression, Glutenintolerans, IBS, Laktosintolerans, Metabola syndromet, Diabetes, Hjärt- och kärlsjukdomar, Benskörhet, Inflammationer - reumatism, Alzheimers, Cancer m.fl.


           © Hälsosidorna ™   -   Alternativet för helhetshälsa   -