haelsosidorna_logga_ny.jpg

Länkar till externa sidor

 

Hälsa Kost och näring Fysisk träning Kroppslig rening Psykisk hälsa Shop
 - Alternativet för helhetshälsa -


717339_61226081

 Yoga

  Yoga kroppen stark och skapa inre frid! 

717339_61226081

 Meditera

  Mindfulness för att hitta lugnet! 

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Ayurveda - vilken kroppstyp är du!  

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Beräkna ditt energibehov!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Beräkna ditt BMI!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Kolhydrater

  Gi-värde för att

kontrollera sötsuget!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Energibehov

  Faktorer för energi-förbrukningen!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Sömnproblem

  Sömn är viktig för hälsan! 

ajurveda_logga_ny.jpg

 Stress

  Vad händer vid stress!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Magen

  Probiotika hälsa 

för tarmen!

Mineraler och hälsa

Hand

Mineraler behövs för kroppens uppbyggnad!

Vår kropp består till stor del av ca 20-tal olika grundämnen. Förutom syre, kol, väte och kväve så finns det ett antal mineralämnen (spårämnen) som kroppen behöver.

Mineralerna ger näring till kroppen och behövs för att ett flertal funktioner i kroppen ska kunna fungera optimalt. Mineralämnen ingår bl.a. i många hormoner och i olika enzymsystem.

varningstriangel.jpg

Mineralbrist är vanlig! Kontrollera om brist förekommer hos dig!

Viktiga mineraler

Jod, Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Krom, Magnesium, Mangan, Molybden, Natrium, Selen och Zink.

o

Övriga mineraler

Fluor, Fosfor, Svavel, Kobolt, Kisel, Brom, Bor m.fl.

Vi får i oss mineraler genom kosten. De odlade grödor vi köper och äter har dessvärre ofta minskat i mineralhalt genom åren, vilket beror på en allt för kraftig utarmning av odlingsjorden. En minskad mineralhalt har även uppmätts i de uppfödda djur som vi äter. Kött från vilt och alternativodlade grönsaker har därför ofta en bättre sammansättning av mineraler.

Det finns ett flertal mineraler som kroppen behöver som inte är utforskade ännu, det samma gäller de eventuella mineralbrister som du kanske har. Man hittar även nya funktioner i de mineraler som vi redan känner till att kroppen behöver. Hur viktiga mineralernas inverkan är för kroppens hälsa och deras nödvändighet för ett långt och friskt liv kommer framtidens forskning få visa på. Det troliga är att kroppen behöver betydligt fler mineraler än de man har kunskap om i dag. Vissa menar att du behöver ca 60 livsnödvändiga (essentiella) mineraler. Med tanke på att det inte finns några grödor som kan producera mineraler och att jordarna blir allt näringsfattigare medför det stor risk att många av oss lider av mineralbrist och är i behov av tillskott.

Under mat kan du hitta den kost som innehåller mest näring, bl.a. mineraler. Se även superlivsmedel.

Notera:

Allt fler anser att mineral- och vitamintillskott ska vara i organisk form och inte som kemiska preparat, då organiska mineraler är lättare för kroppen att tillgodogöra sig.

Tips!
Naturliga
vitaminer och mineraler i kosten är att föredra, undvik kemiska tillsatser i berikad mat.

Näringstabell: rekommenderade RDI- och ODI-värden

Alla forskare är inte riktigt överens om hur mycket mineraler och vitaminer vi behöver. De rekommenderade RDI-värdena visar bara minimigränsen för att brist inte ska förekomma i kroppen, därför finns det en del som föreslår högre intag.

För en beskrivning av olika enheter för dagsbehov, bl.a. RDI-värdet och ODI-värden, klicka här.

Nedan sammanställs RDI-värden, alternativa ODI-värden och Terapeutiska värden, vad gäller daglig rekommenderad dos:

Mineraler RDI- värden ODI-värden Terapeutiska värden
Jod 150 µg 150 - 300 µg 100 - 1000 µg
Järn 14 mg

30 mg

(15 - 25 mg för män)

10 - 50 mg
Kalcium 800 mg 1 - 1,5 g 1 - 1,5 g
Kalium 3,5 g > 3 g finns inte
Koppar 0,9 mg 0,5 - 2 mg 2 - 4 mg
Krom 50 µg 200 - 600 µg 200 - 1000 µg
Magnesium 300 mg 500 - 750 mg 300 - 800 mg
Mangan 2,5 mg 15 - 30 mg 2 - 60 mg
Molybden 150 µg finns inte 100 - 1000 µg
Natrium 0,5 g finns ej 300 - 3000 µg
Selen 50 µg 100 - 400 µg 200 - 300 µg
Zink 15 mg 22,5 - 50 mg 20 - 100 mg

Tabell: Mineraler.

Övriga Mineraler RDI- värden ODI-värden Terapeutiska värden
Bor finns inte 3 mg 3 mg
Fluor finns inte finns inte finns inte
Fosfor 800 mg finns inte finns inte
Svavel finns inte finns inte 500 - 1000 µg

Tabell: Övriga mineraler.

RDI-värdena baseras på NNR - Nordiska näringsrekomendationer, SLV samt Danska Sundhedsminestrium (DS) när värden ej finns att tillgå från NNR. De genomsnittliga ODI-värdena samt terapeutiska värden är tagna av Leibowitz, Lesser, Lieberman m.fl.

Vill du veta mer om den juridik som gäller för livsmedel eller kosttillskott m.m. som påstås förebygga, bota eller lindra sjukdom och måste klassificeras som läkemedel, se Svensk egenvård.

Tungmetaller

Alla mineraler är inte bra för kroppen i en större mängd, det gäller särskilt tungmetaller som kvicksilver, bly, nickel, kadmium, aluminium, aresenik m.fl. Dessa mineraler kan samlas i kroppen och skapa sjukdomar då de påverkar immunförsvaret, nerv- och hormonsystemet m.m. En välfungerande kropp med en balanserad näringsomsättning självrenar till viss del dessa toxiska tungmetaller.

Rena kroppen från tungmetaller

Tungmetaller kan med fördel rensas ut ur kroppen med hjälp av alger som chlorella och spirulina. Dessa binder tungmetaller. Lök och vitlök är även bra, äpplen lika så. Koriander renar även bra mot kvicksilver, aluminium och bly.

Kroppslig rening, särskilt fasta, detox och tarmrening är ypperliga metoder du kan använda för att rena kroppen från tungmetaller och toxiner.

Det har även visat sig att vissa mineraler motverkar upptaget av tungmetaller:

  • Selen --> motverkar upptaget av kvicksilver och kadmium
  • Magnesium --> motverkar upptaget av aluminium
  • Zink --> motverkar upptaget av kadmium men även koppar
  • Kalcium --> motverkar upptaget av bly
  • Jod --> anses kunna dra ut fluor, klor, kvicksilver, aluminium och arsenik ur kroppen

Stress motverkar kroppens reningsförmåga.

Obs!

Amalgansanering av tänderna behövs för att ta bort tungmetallen kvicksilver som finns i amalgan. Se extern sida Amalgamskadefonden.

Joniska metaller - mineraler som inte är bundna organiskt

Att tillföra nyttiga mineraler till kroppen via kosten är viktigt, mineralerna binds då organiskt genom maten vilket är att föredra, allt enligt senare forskning. Om kroppen inte kan tillgodogöra sig mineralerna kan dessa börja verka fritt och förorena kroppen istället. Tungmetaller är ett exempel på detta, men även nyttiga mineraler som järn, zink m.fl. anses kunna skapa negativ toxisk inverkan. Det hela sker om mineralerna inte är bundna organiskt utan får verka som fria joniska metaller i kroppen. Detta kan i sin tur medföra att fria radikaler bildas.

Obs!

Om du låter undersöka dina mineralvärden hos en läkare så tas ingen hänsyn till om mineralvärdena är organiskt bundna eller obundna i form av joniska metaller. Alternativa undersökningsmetoder finns men dessa är inte särkskilt vanliga.

Kelatering

Kelatering sker när metaller (mineraler) neutraliseras av exempelvis en aminosyra så att det blir en balans mellan elektroner och protoner, vilket är förutsättningen för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig mineralerna och gynna ämnesomsättningen (metabolismen). Därför är kvalitén på mineralupptaget även avhängt av hur resten av kroppen fungerar, hur bl.a. upptaget av proteiner och tillverkningen av matsmältningsenzymer fungerar. Har du problem med matsmältningen och omvandlingen av proteiner till aminosyror så påverkar detta i förlängningen möjligheten att binda joniska metaller, vilket innebär att tungmetallerna inte renas lika bra. Exemepelvis kalcium som behövs för skelettet anses kunna slagga igen artärerna istället när obalans i metabolismen råder, detta samtidigt som brist av kalcium kan förekomma i skelettet! Benskörhet skulle i så fall snarare kunna bero på dålig kelatering än brist på kalcium.

Kelateringsförmågan anses bli sämre med stigande ålder, men kan alltid stimuleras genom att äta en väl avvägd kost, främst en mer basisk kost. Se syra/basbalansen.

Blad.png

Välj själv! handla i någon av Sveriges populäraste hälsoshoppar! Se Bra hälsoprodukter

Holistic-D-vitamin.jpg

Filmer om mineraler

Här nedan har du lite filmer om mineraler:

Film: "The Importance of Eating Mineral Rich Food"

Film: "Heavy Metals Detox & Chelation Therapy - Austin Wellness"

Film: "Vitamins and Minerals Demystified"

Film: "The 90 Essential Vitamins & Minerals Part 1 of 2"

Film: "The 90 Essential Vitamins & Minerals Part 2 of 2"

Film: "The Best of Dead Doctors Don't Lie by Dr. Joel Wallach BS, DVM"

Artikellänkar

Här nedan kommer artikellänkar till externa webbsidor.

Externa länkar: Källa:
Mineraler Vitaminsidan

Mineraler (Obs! PDF-fil)

Massagekonsult
Vitaminer, mineraler och spårämnen Apoteket
Mindre näring i frukt och grönt Svenska Dagbladet
Mineralrikt stendamm - Mitt på det skotska höglandet finns en prunkande lustgård Svenska Dagbladet
Färre mineraler i svenskt vete Svenska Dagbladet
Brist på näring i svensk brödsäd Svenska Dagbladet
Grundorsaken till alla sjukdomar Ion Silver
Kolloidalt Silver 2000-talets Vetenskap

Den dolda kunskapen om hälsa

Netway

Näringens betydelse för hälsan

vitaminer.nu
Om Riskerna med Överdosering av Vitaminer och Mineraler Vitaminsidan
Medicinsk geologi – hur påverkar geologin vår hälsa? SGU - Sveriges

Geologiska Undersökning

Mineralerna gav nytt liv

Aftonbladet

Sidan ändrades senast den 6 nov 2022

Dela artikel

Hälsosidorna

 pil_red.gif Kost och näring

          659574_20001429.jpg

  Vitaminer och mineraler kan göra skillnad! Använd kosttillskott vid brist!

 pil_red.gif Kost och näring

          659574_20001429.jpg

  Supermaten med den bästa näringen! 

 pil_red.gif Fysisk träning

           12051_7309 

    Du som löper och vill lära dig mer! Konditionsträning och Löpning! Intervallträning, Löpteknik, Löparutrustning ...

 pil_red.gif Fysisk träning

          424239_73376447

   Intensivträning det perfekta komplementet! Tabata, Core, Crossfit, Boot Camp, Spinning m.fl.


 pil_red.gif Kost och näring

             energicirkel_gi

  Olika kostmetoder: GI, Medelhavsdiet, Atkins, Stenålderkost, LCHF, Isodieten, Raw food... 


 pil_red.gif Psykisk hälsa

              223347_2528

  KBT - Kognitv beteendeterapi för ditt eget välbefinnade! 


 pil_red.gif Kroppslig rening

        555533_12385402

  Fasta med juicer, gör en detox eller praktisera 5:2-dieten!


 pil_red.gif Fysisk träning

                262734_1635

   Styrketräning är optimalt för kroppen!

 pil_red.gif Psykisk hälsa

                 223347_2528

  Tankar styr ditt liv! 


 pil_red.gif Kost och näring

          424239_73376447

  Hormoner kroppens signalämnen!

 pil_red.gif Kost och näring

          424239_73376447

  Omega-3 det nyttiga fettet!

 pil_red.gif Sjukdomar

          424239_73376447

   Råd vid Depression, Glutenintolerans, IBS, Laktosintolerans, Metabola syndromet, Diabetes, Hjärt- och kärlsjukdomar, Benskörhet, Inflammationer - reumatism, Alzheimers, Cancer m.fl.


           © Hälsosidorna ™   -   Alternativet för helhetshälsa   -