haelsosidorna_logga_ny.jpg

Länkar till externa sidor

 

Hälsa Kost och näring Fysisk träning Kroppslig rening Psykisk hälsa Shop
 - Alternativet för helhetshälsa -
Stress Sömn KBT Mindfulness Meditation Yoga Andningsövningar Visualisering Affirmationer Mental träning Ayurveda Test


717339_61226081

 Yoga

  Yoga kroppen stark och skapa inre frid! 

717339_61226081

 Meditera

  Mindfulness för att hitta lugnet! 

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Ayurveda - vilken kroppstyp är du!  

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Beräkna ditt energibehov!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Beräkna ditt BMI!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Kolhydrater

  Gi-värde för att

kontrollera sötsuget!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Energibehov

  Faktorer för energi-förbrukningen!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Sömnproblem

  Sömn är viktig för hälsan! 

ajurveda_logga_ny.jpg

 Stress

  Vad händer vid stress!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Magen

  Probiotika hälsa 

för tarmen!

Visualisering

564498_20547649

Med visualiseringen kan du uppnå det som du föresätter dig!

Visualisering är en praktisk metod som gör det möjligt för dig att UPPNÅ DINA MÅL!

Genom att använda TANKAR samt VISUALISERADE BILDER, där du med inlevelse känner in och ser det du ska uppnå i ditt inre kan detta även bli en verkligheten! En lyckad form av medveten OMPROGRAMMERING!

Du använder inte bara synen när du visualiserar utan med fördel alla sinnen: synen, hörseln, känseln, smaken och lukten. Med tanken projicerar du först det du vill uppnå, sen skapar du INRE MENTALA BILDER (FANTASIER) med hjälp av dina sinnen.

varningstriangel.jpg Negativa tankar skapar ingen positiv förändring!

ANVÄND ALLA DINA SINNEN MEDVETET för att leva dig in i det du vill uppnå! Använd KÄNSLAN OCH INLEVELSEFÖRMÅGAN, ju mer känsla du lägger in i dina bilder desto bättre fungerar det.

Konsten för att lyckas med visualiseringar är ATT DU REDAN UPPLEVER DET SOM DU VILL SKA SKE SOM OM DET REDAN HAR SKETT! Dvs. att din fantasi och din självkänsla går hand i hand och redan känner tillfredställelsen med det du vill uppnå, och att du redan är där, och ser och känner detta i ditt inre som en redan uppnådd sanning. Du ska inte tveka utan vara säker på dina tankar, och upprepa dessa tills de blir en naturlig sanning inom dig. Skillnaden på de fantasier du har när du dagdrömmar och de du använder dig av när du visualiserar är att de sistnämnda är mer fokuserade och medvetna samt kopplade till specifika situationer och händelser.

Tro på dina drömmar!

Notera:

Fantasi är din förmåga att skapa visuella och mentala inre bilder av dina idéer.

Genom att dagligen UPPREPA DET DU VILL UPPNÅ i dina visualiseringar känns det som det du visualiserar blir mer sant, det du vill uppnå blir en naturlig del i ditt liv. Din självkänsla förstärks även under arbetets gång. Att lära sig visualisera och lyckas och få bra resultat är som vilken träning som helst, träning och åter träning, och efter ett tag så kommer du märka att det lossnar och visualiseringen kommer bli en naturlig del i ditt liv...

Var positiv och optimistisk när du visualiserar. Tro på dig själv och det du vill uppnå! Öppna dina sinnen och tänk stort!

Du skapar din verklighet!

du bestämmer över hur ditt eget liv kommer se ut!

Dina känslor kommer ofta från vad du tänker, och vill du ändra dina känslor ska du därför ändra ditt tänkande! Kroppens reaktioner kommer i sin tur från dina känslor, vilket innebär att tankar, känslor och kroppsliga reaktioner har ett starkt samband. I öst har man en förståelse för dessa samband vilket bl.a. speglas i hur chakrasystemet anses vara uppbyggt och fungera.

Giftermålet mellan dina tankar och din känslor

skapar dina kroppsliga reaktioner

och i förlängningen din egen verklighet!


Du kan använda visualisering i många sammanhang, det kan vara en specifik situation du vill klara av bättre, mål du vill nå med ditt arbete, dina studier eller ditt idrottande, en relation du vill förändra, kanske ett nytt hem du vill ha ... ja, i princip vad som. Visualisering används bl.a. inom Mental Träning - Idrottspsykologi.

Intention

Intention, är det redskap som öppnar upp det du vill uppnå. En intention är total medveten närvaro att det du förutsätter är sant. Om du är i en kärleksrelation så finns den redan där, ska du utföra en idrottsprestation så är den lika självklar och du är redan i den och har genomfört den. Ska du förändra en levnadssituation, bota en kroppslig åkomma så är det redan gjort. Du upplever redan den nya sanningen lika fort som din intention uppstår!

Många lever med intentioner av olika slag utan att var medvetna om det, det som vi tar för självklart! Metoden för detta är en av hemligheterna för de som lyckas med sina föresatser, idrottsprestationer, lyckande av olika slag! Självklarheten att sanningen redan är där! Intentioner kräver stor självkänsla, en klar avsikt, ett beslut, inga tvivel för du är redan där!

Att förändra en verklighet från det som är till det som ska komma är intentionens sprängande kraft!

”Intention är den självklara viljans beslut”

En lyckad intention fungerar bättre om den inte har själviska förtecken, utan medkänsla och inkännande i det som sker tillhör alla och är möjlig alla! Då undanröjer du även alla inre och yttre motstånd! Ditt rena medvetande har möjlighet att skapa den du redan är genom att avsikten är självklar och sann!

Varför fungerar visualisering?

Det troliga är att det du projicerar blir verkligt genom att såväl ditt medvetande, ditt undermedvetna! men även din kropp och dina handlingar omprogrammeras av dina visualiseringar så att dina TANKAR och KÄNSLOR så småningom MANIFESTERAS! och blir verkliga. Det är nog egentligen inte konstigare än att placeboeffekten fungerar inom sjukvården genom att skapa tilltro, vilket i sin tur skapar förändring mentalt, i psyket i dina handlingar och som manifestationer genom din kroppen och i din omgivning.

FIGUR: Dina visualiserade tankar och känslor manifesteras i din vardag.

Genom att du upprepar det du vill uppnå tillräckligt många gånger så blir det tillsist sanning tack vare att alla dina sinnen men även dina handlingar påverkas av det du valt att vilja uppnå så att hela du jobbar mot samma mål.

Ett annat sätt att uppnå stor förändring i ditt liv är när du väldigt starkt känslomässigt har upplevt en specifik upplevelse som ger dig en Aha-upplevelse, den kanske även stämmer överrens väldigt bra med din egen värdegrund vilket gör att du väljer att ta in denna upplevelse som en upplevd sanning. Då blir spinoffeffekten ännu större eftersom känslan är det som nu förankrar det du upplever och vill förändra genom din kropp och ditt medvetande!

Du kan faktiskt därför förändra det du tror på och vill uppnå genom att repetera det som din uppvaknade vilja har förutsagt sig men även genom starka emotionella upplevelser. Viljan kan ses som ett förstadium till tron men även starka emotionella upplevelser kan leda fram till tro. Stark tro är nyckeln till de förändringar du vill genomföra! Du har säker hört talas om talesättet "Tro kan försätta berg".

”Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskapen är begränsad, medan fantasin omgärdar hela världen, stimulerar framsteg, och föder utveckling”, citat av Albert Einstein.

Din tro förstärks genom:

 • Du upprepar det du vill uppnå genom att viljemässigt använda alla dina sinnen (syn, hörsel, smak, känsel) och medvetet styra dina tankar, känlor och handlingar mot det du vill uppnå.
 • Genom emotionella upplevelser som påverkar dig så starkt att de blir till sanningar i ditt liv.

Studier har visat att vårt minne faktiskt minns och kan upprepa saker mycket bättre om vi upplever dem med alla våra sinnen och att du känslomässigt är engagerad i upplevelsen.

Du kommer ihåg ca 10 % vid passivt lyssnande efter en månad!

Du kommer kanske ihåg ca 20 % av det du läser!

Du kommer ihåg ca 30 - 40 % av det du skriver ner!

Du kommer ihåg ca 80 - 90 %

när du lägger in fysisk rörelse, passion och känsla i det du lär dig!

Följande gäller för visualisering

 • De är föreställningar/fantasier som du låter bli verkliga inom dig
 • De ska upprepas regelbundet
 • De ska beskrivas i nutid, som om du är redan där...
 • Du ska ha vilja och tilltro till förändring, din intention ska vara självklar
 • Du visualiserar genom att använda medvetna tankar tillsammans med dina sinnen (synen, hörseln, känseln, smaken, lukten)
 • För att lyckas måste du ha en inlevelseförmåga och kunna leva dig in i dina inre bilder genom att använda känslan
 • De ska vara positiva
 • Du kan visualisera såväl fysiska som känslomässiga och mentala mål, situationer och händelser.
 • Du kan se dig själv utifrån när du visualiserar eller känna och uppleva det du vill uppnå inifrån och ut i din kropp. Exempelvis känna dina rörelser, känna din styrka, känna din andning, känna hela din kropp...
 • De sker en omprogrammering tillsist kan denna manifesteras för dig. ​

Exempel på vad du kan visualisera

 • Att du ska klara av en specifik situation som du tidigare haft svårt för
 • Att din relation är bra
 • Att du är harmonisk
 • Att du sover bättre
 • Att din hälsa ska vara bra
 • Att du är smal
 • Mål du vill uppnå med ditt idrottande
 • Att du har ett roligt och intressant arbete
 • Mål du vill uppnå med ditt arbete
 • m.fl.

Tips!

Föreställ dig själv som den person du egentligen vill vara!

Se även Affirmationer och Mental träning.

Jag är centrum i mitt eget universum!

korgen och hur man slår i bollen perfekt.

Positivism och nyandlighet

Inom positivistiska nya läror, självhjälpsböcker, new age och olika andliga traditioner mm. tror man också ofta på det faktum att vi drar till oss det som vi attraherar och att det som vi skapar med våra tankar och känslor även får en manifestation (materialiseras) i det fysiska livet i nästa steg.

The Secret är ett exempel på dessa läror som bygger på den så kallade Attraktionslagen (The law of attraction - en universell lag menar man!) där allt det negativa och positiva i ditt liv beror på att du har attraherat detta genom dina tankar och känslor! The Secret består i princip av 3 steg för att uppnå det du vill:

 1. Tankar - Be om! Projicera/visualisera det du vill uppnå i dina tankar, hitta din inre vision!
 2. Känslor - Ha tilltro! Upplev det som om det du vill uppnå redan har skett genom att använda fantasin och känslan!
 3. Agera - Ta emot! Fokusera och arbeta mot målet. Det du har bett om och haft tilltro till manifesteras!

  Du måste må bra
  för att kunna attrahera det som är gott för dig.

  Tacksamhet - Var tacksamhet för det du redan har!
  Förlåtelse - Våga förlåta, äkta förlåtelse direkt från hjärtat! släpp taget, det kommer fungera renande, och göra det möjligt för dig att kunna gå vidare, och även göra upp med falska självbilder!
  Ge - Var givmild och tjäna andra med glädje!

  Agera i vardan och visa intresse för det du vill uppnå! Ta bort det negativa i ditt synsätt, se möjligheterna… ha tilltro, var kärleksfull och ödmjuk, ge dig själv det du även vill ge dina medmänniskor… då kommer det du vill uppnå via tankarna, inkännandet att du redan har det samt ditt dagliga arbete för att uppnå det manifesteras för dig tillsist…

Notera:

The Secret är ett kommersiellt koncept kring attraktionslagen där Rhonda Byrnes är författare till boken och där ett filmbolag låtit paketera det hela lite snyggt, vilket blivit en framgångssaga. Bl.a. Louise Hays och framför allt Abraham Hicks är föregångare och utan Abraham ingen The Secret då det var därifrån Rhonda fick den mesta av informationen!

Se filmen Secret hela filmen, Bob Proctor on The Secret eller The Secret: 1st 20 minutes.

Dina känslor speglar det som attraherar dig!

Flera inom dessa nya läror förespråkar också att allt i livet är och innehåller energi, allt är vibrationer och allt går att påverka! Dina tankar och känslor innehåller därför energi och sänds ut som våglängder och har därför en riktning och en manifestation då lika söker lika, gäller såväl negativa som positiva tankar och känslor! Man hänvisar ofta till kvantfysiken eller Einsteins relativitetsprincip för att försöka förklara exempelvis attraktionslagen som en vetenskap, att allt är energi, vågor och att allt kan manifesteras materiellt!!! Se Tankens kraft inom alternativ vetenskap/forskning.

Obs!

The Secret och andra läror som hänvisar till Attraktionslagen får ofta kritik för att man menar att alla är ansvariga för allt i sitt liv, vilket i förlängningen även borde betyda att även allt negativt som sker beror på personen själv, även om det kan vara sådant som personen själv inte kan tyckas råda över...

Energin går dit din uppmärksamhet går!

Blad.png

Välj själv! handla i någon av Sveriges populäraste hälsoshoppar! Se Bra hälsoprodukter

Ljudfiler och filmer om visualisering

Här nedan har du lite filmer om visualisering:

Film: "Visualization Video for a New Life":

Film: "Dr David Hamilton: Placcebo Effect & Quantum Healing - Part One":

Film: "Are thougths the source of ego - Eckhart Tolle":

Film: "Bruce Lipton - 2011 Tapping World Summit":

Film: "The Secret" on Oprah:

Film: Abraham Hicks - Let The Law Of Attraction Work For You

Film: Film: Abraham Hicks - Law of Attraction and Other Laws - Best Explanation

Film: "Abraham Hicks: The Secret Behind The Secret":

Film: "Your Words and Thoughts Create Your World!" - By Louis Hay -Law Of Attraction

Film: Power of Subconscious MIND POWER Techniques. Gregg Braden Shocking Programming Explained

Film: "Teal Swan - How the Law of Attraction REALLY works! (1:2)"

Artikellänkar

Här nedan kommer artikellänkar till externa webbsidor.

Externa länkar: Källa:

Visualisering i 8 steg

Mentalatips
SKAPA DIG EN NY LIVSSITUATION GENOM AFFIRMATIONER & VISUALISERING Kjell Haglund
Visualisering Paranormal

Tankens kraft

Friskareliv
Lanny Bassham´s bok With Winning in Mind Christer Jonasson
Mental träning - då blev det guld för Stefan Holm Aftonbladet
ALFATILLSTÅNDET Nathashas sida
Att lyssna inåt är ett äventyr Svenska Dagbladet
Hemlighet som alla talar om Svenska Dagbladet
The Secret Henrik Sundholm blogg

Att affirmera (Obs PDF-dokument)

Mindtools
Affirmationer & Tankar! Ifokus
Ny studie: Affirmationer fungerar! e-health
Del 1: Mental topprestation Motionsguiden
Del 2: Koncentration och topprestation Motionsguiden
Förbättra ditt självförtroende med sju enkla tips Motionsguiden
Vad skapar motivation? Motionsguiden
Vad motiveras du av? Motionsguiden
Vikten av mental träning Falu kommun
Mental träning kan lindra vid sjukdom Helsingborgs Dagblad

Nå dina mål och förändra ditt liv under 2010

Mentalatips

Lär dig att hitta och behålla flytet (The Flow)

Mentalatips
Så hittar du ditt flow Realtid
Tankar och känslor styr vår självbild Toppform
Mental träning Maria Andersson
Mental träning Stockholm City

Triathlon Club

Våra tankar styr vårt liv Kjell Haglund
Mental styrka Kjell Haglund
Idrottspsykologi Pompe
Vad är mental träning? Nova futura
Att lära sig visualisera och arbeta med målbilder Nova futura

Mental träning: Små steg från minus till plus

sund.nu

Hur praktiseras den svenska modellen i Mental Träning (Obs! PDF-dokument!)

Högskolan i Trollhättan
Jaget och laget (Obs! PDF-dokument!)

Gestalt

Akademin Skandinavien

Sidan ändrades senast den 6 nov 2022

Dela artikel

Hälsosidorna

 pil_red.gif Kost och näring

          659574_20001429.jpg

  Vitaminer och mineraler kan göra skillnad! Använd kosttillskott vid brist!

 pil_red.gif Kost och näring

          659574_20001429.jpg

  Supermaten med den bästa näringen! 

 pil_red.gif Fysisk träning

           12051_7309 

    Du som löper och vill lära dig mer! Konditionsträning och Löpning! Intervallträning, Löpteknik, Löparutrustning ...

 pil_red.gif Fysisk träning

          424239_73376447

   Intensivträning det perfekta komplementet! Tabata, Core, Crossfit, Boot Camp, Spinning m.fl.


 pil_red.gif Kost och näring

             energicirkel_gi

  Olika kostmetoder: GI, Medelhavsdiet, Atkins, Stenålderkost, LCHF, Isodieten, Raw food... 


 pil_red.gif Psykisk hälsa

              223347_2528

  KBT - Kognitv beteendeterapi för ditt eget välbefinnade! 


 pil_red.gif Kroppslig rening

        555533_12385402

  Fasta med juicer, gör en detox eller praktisera 5:2-dieten!


 pil_red.gif Fysisk träning

                262734_1635

   Styrketräning är optimalt för kroppen!

 pil_red.gif Psykisk hälsa

                 223347_2528

  Tankar styr ditt liv! 


 pil_red.gif Kost och näring

          424239_73376447

  Hormoner kroppens signalämnen!

 pil_red.gif Kost och näring

          424239_73376447

  Omega-3 det nyttiga fettet!

 pil_red.gif Sjukdomar

          424239_73376447

   Råd vid Depression, Glutenintolerans, IBS, Laktosintolerans, Metabola syndromet, Diabetes, Hjärt- och kärlsjukdomar, Benskörhet, Inflammationer - reumatism, Alzheimers, Cancer m.fl.


           © Hälsosidorna ™   -   Alternativet för helhetshälsa   -