haelsosidorna_logga_ny.jpg

Länkar till externa sidor

 

Hälsa Kost och näring Fysisk träning Kroppslig rening Psykisk hälsa Shop
 - Alternativet för helhetshälsa -
Mat: näring, tabell Vatten Energibehov Kolhydrater Tillsatser av socker i livsmedel Fett Proteiner Enzymer Hormoner Kosttillskott Vitaminer Mineraler Antioxidanter Syra/basbalansen Fibrer


717339_61226081

 Yoga

  Yoga kroppen stark och skapa inre frid! 

717339_61226081

 Meditera

  Mindfulness för att hitta lugnet! 

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Ayurveda - vilken kroppstyp är du!  

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Beräkna ditt energibehov!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Test

  Beräkna ditt BMI!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Kolhydrater

  Gi-värde för att

kontrollera sötsuget!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Energibehov

  Faktorer för energi-förbrukningen!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Sömnproblem

  Sömn är viktig för hälsan! 

ajurveda_logga_ny.jpg

 Stress

  Vad händer vid stress!

ajurveda_logga_ny.jpg

 Magen

  Probiotika hälsa 

för tarmen!

Sockerarter och sötningsmedel

Olika naturliga sockerarter

Socker tillhör kolhydratgruppen och ger 4 kcal/gram i energi. Beroende på kolhydraternas sammansättning så indelas dessa i enkla sockerarter (monosackarider, disackarider) och sammansatta sockerarter (polysackarider). Disackarider och polysackarider måste först spjälkas till monosackarider för att tarmen ska kunna ta upp dem. De enkla sockeraterna tas därför snabbare upp i blodet. Stärkelse är en polysackarid som består av glukos och tar längre tid att bryta ner. Observera att det är den sammanlagda måltidens alla livsmedel som påverkar hör högt och snabbt blodsockret stiger vid en måltid.

Michael Moosley gjorde en intressant studie i sitt program "Medicin med Moosley" där man visade att det vanliga förekommande sötningsmedlet Sackarin höjde blodsockernivåerna högt samt gav flera av de tidigare friska deltagarna i testet symptom som kan leda till diabetes typ 2! Även tarmfloran försämrades hos försökspersonerna, se probiotik- nyttobakterier. Man bedömde att ca hälften av de som tar sackarin ligger i farozonen. Vid användandet av det naturliga sötningsmedlet Stevia förekom inte något av dessa symptom hos den försöksgruppen!

Nedan listas de naturliga sockerarterna:

Namn

Påverkan på blodsockret

Beskrivning

Glukos

Hög

GI 100

Glukos (dextros/druvsocker/blodsocker) är en monosackarid. Finns i sin fria form främst i frukt och bär samt i grönsaker.

Stärkelse innehåller sammanfogade glukosmolekyler,

s k polysackarider. Dessa tar det längre tid för kroppen att bryta ner, därför kan stärkelse har varierat Gi-värde från låg till högt.

Fruktos

Mellan

GI 19

Fruktos (fruktsocker/levulos) är en monosackarid. Finns i sin naturliga form i frukt och bär, grönsaker och honung. Fruktos är den sötaste av alla naturliga sockerarter men har ändå ett relativt lågt GI-värde, beroende på att levern måste omvandla fruktos till glukos vilket tar tid.

Galaktos

Mellan

Galaktos är en monosackarid.
Finns i mjölk, mjölkens laktos (mjölksocker) och bl. a. i pektin.

Sackaros

Hög

GI 68

Sackaros (vanligt socker) är en disackarid.

Sackaros = glukos + fruktos

Finns naturligt i rörsocker, frukt och bär och grönsaker.

Laktos

Mellan

GI 46

Laktos (mjölksocker) är en disackarid.

Laktos = glukos + galaktos

Finns i mjölk, i komjölk ca 3-5 %.

Maltos

Hög

GI 107

Maltos (maltsocker) är en disackarid.

Laktos = glukos + glukos

Finns i öl, bildas när stärkelsen i korn bryts ner.

Stärkelse

Låg - Hög

Stärkelse är en polysackarid bestående av sammanfogade glukosmolekyler. Finns i spannmålsprodukter, potatis, ris mf.

Tabell: GI-värdena har referensen glukos som har GI-värdet 100.

Tillsatser av socker i livsmedel

Tillsatser av socker i maten i livsmedel är väldigt förekommande i de flesta produkter vi köper i affären. Finns i halvfabrikat av alla de slag, i snabbmatsförpackningar, läsk, juice, yoghurt m.fl. Uppvaknandet av att vi stoppar i oss alldeles för mycket socker har satt i gång debatten och i samverkan med konsumenternas nya krav tar producenterna nu fram nya alternativ. Ofta har en sänkning av försäljning av vissa produkter som läsk och juice hjälp till för att skynda på producenterna. Nya produkter kommer hela tiden men det är svårt för oss konsumenter att helt greppa budskapen.

Vi har blivigt så sockerberoende att skulle man sänka sötheten i många produkter skulle vi troligtvis inte vilja köpa dem, därför alla dessa tillsatser. Dessutom är det billigare för producenten med tillsatser. Ofta har man dragit ner eller tagit bort sockertillsatserna av rent socker (sackaros) och ersatt detta med någon annat i nyare produkter. De bästa skulle vara om man försökte använda rent fruktos från naturliga livsmedel men som oftast så är det sötningsmedel av mer konstgjord karaktär som man tillsätter. Visserligen kan dessa sötningsmedel vara energifria och på det viset vara bra för att kontrollera blodsockerhalten, men eftersom de inte är naturliga så vet vi väldigt lite om deras eventuella biverkningar på sikt. Att de inte är naturliga är något som de har gemensamt med andra tillsatser, konserveringsmedel mm. som tillsätts i våra livsmedel.

För mer information och godkända tillsatser, Tillsatser SLV.

Modifierade sötningsmedel med mindre energi

Modifierade sockerarter räknas inte som sockerarter utan är sockeralkoholer som utvunnits ur sockerarter. Dessa är mindre söta än vanligt socker och höjer inte blodsockerhalten lika mycket, men de kan ge likvärdig energi. Så, håll öga på dessa beteckningar då de inte kanske är helt klart för såväl diabetiker som övriga konsumenter vad de innehåller. Modifierade sockerarter kan även vara laxerande om mer än 10 % av dessa ämnen är tillsatta. Modifierade sockerarter absorberas relativt långsamt av kroppen.

Här kommer de vanligaste modifierade sötningsmedlen:

Namn

Påverkan på blodsockret

Beskrivning

E 420 Sorbitol och Sorbitolsirap

låg

Sorbitol utvinner man ur vanligt druvsocker (glukos). Det ger halva energitillskottet av glukos, 2 kcal/gram och därmed mindre blodsockerhöjning. Har en viss laxerande verkan vid större intag.

E 421 Mannitol

låg

Mannitol utvinner man ur fruktsocker (fruktos). Det ger 1.6 kcal/gram i energitillskott. Har en viss laxerande verkan vid större intag.

E 953 Isomalt

låg

Isomalt utvinner man ur vanligt socker (sackaros). Det ger 2 kcal/gram i energitillskott. Har en viss laxerande verkan vid större intag.

E 965 Maltitol, maltitolsirap

mellan

Maltitol utvinner man ur maltos (tex. korn). Det ger 2.1 kcal/gram i energitillskott. Har en viss laxerande verkan vid större intag.

E 966 Laktitol

låg

Laktitol utvinner man ur laktos (mjölkprodukter). Det ger 2 kcal/gram i energitillskott. Har en viss laxerande verkan vid större intag.

E 967 Xylitol

mellan

Xylitol är ett naturligt sötningsmedel som man utvinner ur björkved. Det ger 2.4 kcal/gram i energitillskott.

E 960 Stevia

mellan

Stevia är en ört från Paraguay. Stevia är godkänt att använda i Europa som tillsats. Stevia är 300 gånger sötare än socker. Stevia innehåller steviolglykosider som utvinns ur örtens blad på kemisk väg, det är osäkert hur kroppen kan ta upp detta ämne. Det är fortfarande förbjudet att sälja ren stevia som räknas som ett livsmedel i Sverige.

High fructose corn syrup (HFCS)

mellan

High fructose corn syrup, HFCS anses vara ett värstingsocker. Sötningsmedlet tros bli godkänt i EU år 2016 - 2017 och somliga tror att HFCS sen kommer lägga beslag på en tredjedel av hela Europas sockermarknad. HFCS är billig att utvinna då den utvinns främst av majs men även vete. HFCS anses förrädiskt då det innehåller 42 % glukos samt 55 % fruktos, fruktos av en mer obunden typ som snabbt går ut i blodet! Det ger 2.8 kcal/gram i energitillskott.

Tabell: Modifierade sötningsmedel.

Energifria sötningsmedel

Artificiella energifria sötningsmedel kan också ofta vara tillsatta vår kost. Dessa utvinns inte ur naturen utan är kemiskt framställda, de ger sötma men ingen energi vilket kan tyckas vara bra. De kan ofta vara 100 - 200 gånger sötare än vanligt socker. Deras eventuella biverkningar på kroppen har inte studerats fullt ut och många flera av dem har fått dåligt rykte. Asparatam är ett sådan tillsats som möjligen anses kunna ge cancer och bör undvikas hos små barn enligt vissa rapporter. Det har även på senare tid visat sig att dessa sötningsmedel även de höjer sötsuget vilket gör att vi äter mer, så även om de är energifria så stoppar vi i oss annan energirik mat istället. Framtida forskning får klargöra hur de energifria sötningsmedlen fungerar i vår kropp.

Här nedan kommer de vanligaste artificiella energifria sötningsmedlen:

Namn

Påverkan på blodsockret

Beskrivning

E 950 Acesulfam-K

försumbar

Acesulfam K är ett syntetiskt sötningsmedel, är ca 150 gånger sötare än vanligt socker (sackaros). Vanligt i olika lightprodukter, drycker mm. Tillför ingen energi, bra alternativ för diabetiker.

E 951 Aspartam

försumbar

Aspartam är uppbyggda av de två aminosyrorna fenylalanin och asparaginsyra, är ca 200 gånger sötare än vanligt socker (sackaros). Vanligt i olika lightprodukter, lågkaloriprodukter, drycker mm. Tillför ingen energi, bra alternativ för diabetiker. Aspartam är omstritt då det anses inverka negativt på humöret, dessutom anser man det kunna vara cancerframkallande, vilket inte riktigt är belagt. Det ger 4 kcal/gram i energitillskott.

E 952 Cyklamat, Cyklaminsyra

försumbar

Cyklamat är ett syntetiskt sötningsmedel, är ca 30 gånger sötare än vanligt socker (sackaros). Var förbjudet på 60-talet när man kopplade cancer till Cyklamat, är nu åter godkänt som sötningsmedel. Finns i glass, drycker mm. Tillför ingen energi.

E 954

Sackarin

försumbar

Sackarin är ett syntetiskt sötningsmedel, är ca 300 - 700 gånger sötare än vanligt socker (sackaros). Det är det starkaste sötningsmedlet och kombineras ibland med cyklamat eller aspartam. Finns i lightdrycker mm. Tillför ingen energi, bra alternativ för diabetiker.

E 955 Sukralos

försumbar

Sukralos framställs av vanligt socker, är ca 600 gånger sötare än vanligt socker (sackaros). Finns i sockerfria produkter som saft, yougurt, ketchup mm. Tillför ingen energi, bra alternativ för diabetiker.

Varning!
Våra reningsverk kan inte hantera sukralos. Naturvårdsverket varnar för att fiskar och andra vattenlevande djur kan påverkas!

Tabell: Energifria sötningsmedel.

Olika sockerbeteckningar i livsmedel

Det är som sagt svårt för konsumenten att förstå och sätta sig in i alla beteckningar om produkters innehåll av socker. Nedan följer vanliga beteckningar:

  • Sockerfri/Utan socker: Livsmedel som saknar naturliga eller tillförda sockerarter. Däremot kan sötningsmedel finnas.
  • Ej tillsatt socker/Osockrad: Inget extra socker tillfört. Däremot kan livsmedlet innehålla naturligt socker som ingår i produkten, ex. fruktos eller laktos. Dessutom kan sötningsmedel finnas.
  • Osötad/Icke sötad: Inga ämnen som tillför söt smak är tillsatta. Inte heller sötningsmedel. Den optimala proukten kan tyckas.
  • Utan vanlig socker/Vanligt socker ej tillsatt: Innehåller inte vanligt socker (sackaros). Däremot kan livsmedlet innehålla naturligt socker som ingår i produkten, ex. fruktos eller laktos. Dessutom kan sötningsmedel finnas.
  • Mager, Lätt, Light, energisnål: är livsmedelsprodukter där innehållet av socker och fett är lågt. Antingen ska sockerhalten minskat med minst 25 % eller fetthalten men minst 50 %. Dvs den totala energinivån hos livsmedlet är sänkt.

Obs!

Nyckelhålet kommer f.o.m. hösten 2006 ha med sockerhalten för vissa livsmedel. Se SLV, Nyckelhålet.

Se även Tillsatser.

Blad.png

Välj själv! handla i någon av Sveriges populäraste hälsoshoppar! Se

Bra hälsoprodukter

Artikellänkar

Här nedan kommer artikellänkar till externa webbsidor.

Externa länkar: Källa:
Så slipper du sötsuget - Ewas 5 snabba Expressen
”Hur botar jag sockerberoendet?” Aftonbladet
Så många sockerbitar innehåller dryckerna Expressen
Lightprodukterna kan göra dig fet Expressen
Gå ner i vikt med vanligt socker Expressen

"Töm kylskåpet på lightprodukter"

Expressen

Ny forskning: Sötningsmedel kan orsaka diabetes

SVT
Aspartam och andra sötningsmedel Komsumentsamverkan
Blir man fet av sötningsmedel? Livsmedelsverket
Sötningsmedlet aspartam Livsmedelsverket
Sötningsmedel i stället för socker Livsmedelsverket
Sötningsmedel Storstockholms diabetikerförening
Sötningsmedel kan göra dig fetare Aftonbladet
Professor varnar för vanligt sötningsmedel Aftonbladet
Stevia är sötningsmedlet med noll i GI-värde Nyfiken Vital

Myndigheten som bekämpar folkhälsa

Expressen
Läskedrycken – en cancerbomb Aftonbladet
SOCKERTOPPEN Expressen
Stevia är sötningsmedlet med noll i GI Nyfiken Vital

Stevia – en söt konflikt

Dagens Nyheter

Sötningsmedel – aspartam och stevia i fokus

MM Sports
Sockrad nyhet Svenska Dagbladet

Nu kommer värsting-sockret

Svenska Dagbladet
Cyklamat (E 952) - nytt sötningsmedel i maten Livsmedelsverket
Vanligt socker - bäst för vikten Expressen

Fruktos farligast i läsk

Svenska Dagbladet
Fruktos Johannas kost

Sidan ändrades senast den 6 nov 2022

Dela artikel

Hälsosidorna

 pil_red.gif Kost och näring

          659574_20001429.jpg

  Vitaminer och mineraler kan göra skillnad! Använd kosttillskott vid brist!

 pil_red.gif Kost och näring

          659574_20001429.jpg

  Supermaten med den bästa näringen! 

 pil_red.gif Fysisk träning

           12051_7309 

    Du som löper och vill lära dig mer! Konditionsträning och Löpning! Intervallträning, Löpteknik, Löparutrustning ...

 pil_red.gif Fysisk träning

          424239_73376447

   Intensivträning det perfekta komplementet! Tabata, Core, Crossfit, Boot Camp, Spinning m.fl.


 pil_red.gif Kost och näring

             energicirkel_gi

  Olika kostmetoder: GI, Medelhavsdiet, Atkins, Stenålderkost, LCHF, Isodieten, Raw food... 


 pil_red.gif Psykisk hälsa

              223347_2528

  KBT - Kognitv beteendeterapi för ditt eget välbefinnade! 


 pil_red.gif Kroppslig rening

        555533_12385402

  Fasta med juicer, gör en detox eller praktisera 5:2-dieten!


 pil_red.gif Fysisk träning

                262734_1635

   Styrketräning är optimalt för kroppen!

 pil_red.gif Psykisk hälsa

                 223347_2528

  Tankar styr ditt liv! 


 pil_red.gif Kost och näring

          424239_73376447

  Hormoner kroppens signalämnen!

 pil_red.gif Kost och näring

          424239_73376447

  Omega-3 det nyttiga fettet!

 pil_red.gif Sjukdomar

          424239_73376447

   Råd vid Depression, Glutenintolerans, IBS, Laktosintolerans, Metabola syndromet, Diabetes, Hjärt- och kärlsjukdomar, Benskörhet, Inflammationer - reumatism, Alzheimers, Cancer m.fl.


           © Hälsosidorna ™   -   Alternativet för helhetshälsa   -